Invandrares bidrag

En sammanställning av bidragen en invandrare kan få:

Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med
tre barn följande bidrag varje månad”
Svar: Nej, de flesta nyanlända mammor ”får” inte dessa
bidrag. Runt 40 procent av alla
invandrare till Sverige tillhör kategorier som ha jobb eller annan egen
försörjning för att över huvud taget få uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
i landet (arbetskraft och studenter). Därtill är huvudregeln för
ytterligare 20 procent, EU-medborgarna, att de ska kunna försörja sig för att
få uppehållsrätt (även om det kan vara komplicerat i praktiken). Flera av
bidragen i räkningen gäller inte ”invandrare”, utan endast nyanlända flyktingar
och vissa av deras anhöriga under de första två åren i landet. De utgör i runda
slängar en femtedel av invandrarna.
För att ”få” etableringsersättning måste man plugga
svenska, delta i samhällsorientering och vara med i andra utbildningar eller
arbetsmarknadsinsatser på heltid. Man kan inte få föräldrapenning samtidigt.
För att ”få” sfi-bonus måste man klara av den högsta nivån på sfi inom loppet
av ett år från utbildningsstart. För att ”få” underhållsstöd krävs att den
andra föräldern inte bidrar till försörjningen. För att ”få” bostadsbidrag
krävs en boendekostnad som är betydligt högre än bidraget.
6 510 kr i etableringsersättning
Svar: Stämmer i stort. Ersättningen är 308 kronor per dag
man deltar i aktiviteter på heltid. En månad består ungefär av 21 dagar vilket
ger en månadsersättning på 6468 kronor. För att få full ersättning ska man plugga
svenska och samhällsorientering samt delta i utbildningar eller
arbetsmarknadsåtgärder fyrtio timmar i veckan. Ersättningen finns bara för
nyanlända flyktingar och deras anhöriga under de första två åren i landet.
4 500 kr i etableringstillägg
Svar: Detta är maximalt belopp för etableringstillägg,
oavsett hur många barn man har. Möjligt om alla tre barnen är minst 11 år gamla
(bidraget är mindre för yngre barn), men bara om man av någon anledning inte
får underhållsstöd för mer än två av dem. Om man får underhållsstöd för det
tredje har man bara rätt till etableringstillägg för två barn. Det här bidraget
finns bara för nyanlända flyktingar och deras anhöriga under de första två åren
i landet.
4 500 kr i
bostadsbidrag
Svar: Teoretiskt möjligt. Familjen kan få 4 500 i
bostadsbidrag, om den har en hyra på över 5 700 kronor i månaden och det
tredje barnet i familjen helt saknar försörjning. Om det tredje barnet har en
pappa som bidrar till försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i
stället har underhållsstöd så minskar etableringstillägget. Maximalt
bostadsbidrag för en familj med 3 barn är 4900 kronor oavsett hyreskostnad.
Alla bosatta i Sverige har rätt till bostadsbidrag om de uppfyller villkoren.
3 754 kr i
barnbidrag
Svar: Stämmer, barnbidraget är lika för alla i Sverige
2 546 kr i
underhållsstöd
Svar: Osannolikt, bygger på antagandet att kvinnan bara
får underhåll för två av de tre barnen. Underhållsstöd betalas bara om barnens
pappa inte bidrar till deras försörjning. Om pappan är med i bilden så
försvinner underhållsstödet. Om det tredje barnet har en pappa som bidrar till
försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i stället har
underhållsstöd så minskar etableringstillägget.
= 21 810 kr i
månaden skattefritt.
Mer korrekt beräkning för en ensamstående mamma som
pluggar svenska och deltar i andra insatser på heltid, med tre barn över 11 år
utan någon pappa som bidrar till försörjningen är:
6 468 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg (om man får underhållsstöd
för tre barn )
4 500 kr i bostadsbidrag (förutsatt en hyra på 5 700
kronor i månaden)
3 754 kr i barnbidrag
3 819kr i underhållsstöd (underhållsstöd för tre barn i
stället för två)
=21 541 Detta har man rätt i under högst två år, och
förutsätter att den ensamma mamman deltar på heltid i utbildningar och andra
insatser.
Jämför detta med riksnormen för försörjningsstöd i
motsvarande situation(ensamstående mamma, tre barn på 11, 12 och 15 år, ingen
pappa som bidrar, hyra på 5 700 kronor i månaden, deltar i någon form av
arbetsmarknadsinsatser:
4 500 kr i bostadsbidrag
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
7 967 kr i kompletterande försörjningsstöd (antaget
1 100 kronor i månaden för hushållsel, hemförsäkring,
fackföreningsavgifter och kollektivtrafikresor till arbetsmarknadsinsatser
m.m.)
= 20 040.
Därtill kan man få ersättning för bl.a.
tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon,  underhåll, reparation och inköp av
hemutrustning och möbler, flyttkostnader, barnomsorg m.m.
Etableringsersättningen är alltså 1040 kronor högre än
försörjningsstödet, men ger inte rätt till ersättning för något av de
sistnämnda kostnaderna. En nyanländ invandrare kan i stället få lån för att
skaffa hemutrustning. Lånet ska återbetalas och har samma ränta som studielån.
Utöver detta har
invandraren rätt till 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning. Invandraren kan
själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut.
Svar: Nej. Beräkning ovanför utgår från att barnen är
minst 11 år gamla. Då har rätten till föräldrapenning upphört. Nästa år ska
också reglerna för föräldrapenning ändras så att 80 procent av dagarna måste
tas ut innan barnet fyllt 4 år. Därmed blir det svårare att ta ut långa
sammanhängande perioder med föräldrapenning för flera barn som är födda
utomlands. I gengäld får de övriga 20 procenten av dagarna sparas tills barnet
fyllt 12. Om man har yngre barn och tar ut mycket föräldrapenning under de
första två åren så brinner etableringsersättningen och –tillägget inne.
Dessutom kan föräldrapenning inte kombineras med full etableringsersättning och
etableringstillägg.
Invandraren har rätt till 12 000 kr i skattefri SFI-bonus. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad
kurs.
Svar: Nej, man har inte rätt till sfi-bonus utan det är något
som man förtjänar. Sfi-bonus är ett engångsbelopp. 12 000 kronor är högsta
bonus, som bara betalas ut om man klarar den högsta nivån (kurs 3D) av sfi inom
tolv månader från utbildningsstart och 15 månader från folkbokföring. Den nivån
är ungefär jämförbar med svenska för sjätte klass i en svensk grundskola. Om
man klarar sfi på lägre nivåer i samma tid kan man få ett lägre bonus.
Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet
jobb.”
Svar: Etableringsersättningen kan dras in eller sättas ned
om man inte medverkar i sin etableringsplan på heltid. Reglerna är på väg att
ändras så att det framgår tydligt att det också betyder att man ska tacka ja
till ett lämpligt arbete. Efter de första två åren är det precis samma regler
som gäller oavsett om man är invandrare eller infödd.
Texten är lånad av okänd skribent. Hör gäna av dig du som skrivit ifall du har omvändningar till att jag publicerat texten.