Hur Sverigedemokraterna lurar oss i HBTQ-frågan

Jag har skrivit om Sverigedemokraternas syn på HBTQ tidigare och det blev ingen vacker läsning. Deras aversioner mot dessa människor saknar motstycke i något annat svenskt parti. Ändå finns det dom som tror att Sverigedemokraterna är ett HBTQ-vänligt parti. Orsaken kan vara att de tror blint på vad partiet säger. I deras principprogram skriver dom att trakasserier och förföljelse på basis av personers sexuella läggning är förkastligt och visst får man en känsla av att de värnar om HBTQ’s rätt till samma rättigheter som heterosexuella. Heterosexuella som anses vara norm i partiets åsikter och politik. Så vi ska ta en titt i deras program från 2014 och i kapitlet Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten.

 

Det låter ju jättefint. De står verkligen på HBTQ-personernas sida eller…?

Vad står det mer i stycket om vi börjar från början?

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera

Bortsett från detta ska alla par ha samma rättigheter. Bortsett? Redan här har de inskränkt på människors lika rättigheter. Vad står det mer under Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten?

Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv

Här är de ju helt emot samkönade familjekonstellationer och de anser att de paren inte kan komplettera varandra.

Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter.

De anser att det bästa för barnen är att inte växa upp med samkönade utan med heterosexuella par.

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat

Här skriver de alltså att bortgångna föräldrar SKA ersättas med man och kvinna och de fortsätter med att

Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper

Här vill de ta bort möjligheten att få samma rättigheter som ett heteropar.

Jag ställer mig frågan igen. De står verkligen på HBTQ-personernas sida eller…?

 

Källa: Sverigedemokraternas principprogram 2014

Vidare läsning om SD:s syn på HBTQ: Sverigedemokraterna, det HBTQ-vänliga partiet?