Från köket till sängen…

Ett Twitter gjorde mig uppmärksam på den snedvridna könsfördelningen i Sverigedemokraterna. Sd har 16% kvinnor medans t.ex V har 63%. Detta är alldeles för mycket för att det ska vara slump. Ser man på undersökningen om hur den typiske sverigedemokratväljaren så fick denne en hel del epitet som inte är intressanta här, men just att det var en man kanske även speglar sig bland politikerna?

Citerar deras principprogram:

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö.

Nästa citat förtydligar detta med att kvinnor och män har olika platser i ett hem:

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.

Ett till citat för att förtydliga vad det handlar om

På samma sätt som vi betraktar könstillhörighet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

Alltså vad betyder då detta?
Att familjen ska vara en kärnfamilj med både mamma och pappa, att män och kvinnor är olika, att kvinnors funktion/plats i familjen är nedärvd.
 Vad är då kvinnors plats i familjen?
Följdfråga 1:
Vad tycker de då om kvinnans frigörelse och feminism?
Har sagt det förr och säger det igen jag gillar citat:

Med de kostnader man idag har kan inte en familj klara sig på en inkomst, följaktligen jagades kvinnorna ut i arbetslivet, in i den offentliga sektorn och deras barn är det ingen som tar hand om. Ungdomarna växer upp med obefintliga vuxenkontakter, dåliga förebilder, trötta och fattiga föräldrar som inte bryr sig

Bloggen SD-kvinnors nätverk.

Här skyller de alltså barnens dåliga uppväxt på kvinnans val att välja karriär eller att stanna kvar i hemmet
Denna kvinna är en av mina favoriter att citera ifrån Margareta Sandstedt, riksdagsledamot:

Att könskriget haft en hemsk och förödande effekt på kvinnor är självklart. Den falska jämlikheten är därför Sveriges värsta fiende som medfört den mest omfattande slakten på varaktiga och sunda relationer. Ändå får jämlikhetsivrarna inte nog av sin själsliga massaker. De är berusade av blod.

Ett uttalande på sin blogg 2006.

Här skyller de alltså på kvinnors karriärer att förhållanden tar slut.
Ett till från samma kvinna:

Sverige behöver en fredstid för att lappa ihop sina krigsskadade efter feministernas skoningslösa härjande, och där man ges tid att sörja de barn, kvinnor och män som dukat under i det svenska könskriget

Från hennes blogg 2006

De ser alltså kvinnans frigörelse och rätt att få välja karriär som ett krig mot familjen. Detta visar att SD inte gillar att kvinnor gör karriär utan de vill hellre att kvinnan stannar hemma.
Följdfråga 2:
Vad ska då kvinnan göra hemma?

Kent Ekeroth vet: ”

Vi behöver rikta ekonomiska incitament för att få den svenska delen av befolkningen att föda barn”

SD-kvinnors första, stora aktivitet för kvinnan borde på något sätt handla om att ge kvinnan någon form av högre status i samhället, som karriärist eller som hemmafru. Nej det kom att handla om hedersvåld mot invandrarkvinnor. Där har de faktiskt rätt, något måste göras för att stoppa detta avskyvärda våld mot kvinnor. Tyvärr känns detta engagemang inte äkta då precis som alla andra frågor som SD har handlar om invandrare och invandring.
För att återgå till det twitter som gjorde mig uppmärksam om könsfördelningen i partiet:
V har 63% kvinnor i riksdagen. SD 16%. Tillfällighet? I think not. Av flera orsaker. http://bit.ly/HIN8p3 #svpol #vpol
Med tanke på hur SD’s syn på kvinnan och kvinnans plats i samhället känns dessa siffror inte så konstiga längre.
Troligtvis kommer jag få mothugg om att dessa politikers tyckande är inte partiets åsikt.
Partiets politik speglas av dess politiker. Det är inte vad man säger utan det man gör som visar sanningen. Att SD hatar feminism visas ganska klart i de flesta debattforum där kvinnor/feminister få heta både batikhäxor och kärringslem.

Vill ni kämpa för jämställdhet så är nog ett annat parti att föredra.