Folk har inte flytt hit från sina hemländer

Folk har inte flytt hit från sina hemländer för att bli svenskar utan för att kunna fortsätta vara det dem är