Brevet till Bergsjön. Avsändare Sverigedemokraterna

I mitten av 2000-talet skickade Sverigedemokraterna ut ett brev till alla hushåll i Bergsjön. Jag tänker inte återge hela brevet utan bara hålla mig till två stycken. Här kommer första:

Inte bara svenskar utan också våra nordiska broderfolk, norrmän, danskar finländare, islänningar, och andra assimilerbara folk kan naturligtvis rösta på SD och bli medlemmar om så önskas. Det hela är mycket enkelt. Om Du är motståndare till det mångkulturella samhället och EU är Du med oss – är Du inte det så är Du mot oss (d.v.s. en Quisling)

 

och


SD-Göteborgs plan för Bergsjön är att motverka Socialdemokraternas integrationspolitik. En omfattande opinionsundersökning om huruvida svenskar och oss närstående folk i Bergsjön är positiva eller negativa till Bergsjöns utveckling mot ett mångkulturellt samhälle, kommer att genomföras under hösten. Vi har redan nu fått tydliga indikationer på att de är mycket negativa men de tiger och lider, som vi svenskar ofta gör istället för att protestera. Om undersökningen visar att Bergsjön säger nej till mångkulturen kommer SD att verka för att Bergsjön delas upp i en mångkulturell del och en homogen del, i väntan på assimilering eller repatriering av de främmande

Till er som inte är bekant med ordet Quisling så Ordet härstammar det från den norske politikern Vidkun Quisling (1887-1945) som övertog regeringsmakten i Norge under tyskt beskydd efter Tysklands invasion 1940. Quisling är sedan andra världskriget en vanlig internationell benämning på en landsförrädare, och då speciellt någon som samarbetar med ockupationsmakten, en kollaboratör.

Mikael Jansson som var partiledare sa så här om brevet

Som jag ser det var det ett avsteg från partiprogrammet eller principprogrammet till viss mån. Men jag tycker inte att det var så enormt allvarligt som jag ser på det. Vi var delade i partistyrelsen. En del i partistyrelsen tyckte detta var väldigt allvarligt, att det var ett stort avsteg. Jag tyckte detta var ett mindre avsteg. Jag tycker det är ganska lätt att försvara brevet i alla fall

Bröderna Per och Lars Emanuelsson har uppmanats lämna sina poster, men som vi läste ovan av Jansson så var nolltoleransen inte riktigt 100% redan då. Det var alltså flera i partitoppen som höll med det som stod i brevet och Jansson kallade det alltså för ett mindre avsteg och att det var lätt att försvara brevet. Alltså är det som står en inofficiell åsikt i partiet. Lars har varit i klaveret tidigare då han och partistyrelseledamoten Henrik Enmark 1997 tvingade Freddy Fjällklint, före detta kommunfullmäktigeledamoten för SD i Ekerö med hjälp av basebollträ få honom att skriva på ett skuldbrev och att sätta in 10’000 av det lokala partistödet på organisationens bankkonto. Emanuelsson dömdes för utpressning till 4 månaders fängelse. Den händelsen kommenterade Mikael Jansson så här

Det här är en skitsak som inte ska behöva påverka Lasses politiska framtid

Som bonus får ni den här raden från sista stycket i brevet

Vi ska använda partistödspengarna till att hjälpa fattiga svenskar och broderfolk att flytta från invandrartäta områden i Göteborg, allt för att motverka integrationen

Lars Emanuelsson med Bevara Sverige Svenskt-skylt

Expo om brevet

Expo om utpressningen

3 thoughts on “Brevet till Bergsjön. Avsändare Sverigedemokraterna

Kommentera