Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter 2012

För ett tag sen skrev jag ett inlägg om uppehållstillstånden 2011. Det är dags att uppdatera med 2012 års uppgifter. Detta år fick 111’090 personer uppehållstillstånd av olika skäl.

7’092 studenter.
19’936 som arbetsmarknadsinvandring.
25’501 EES invandrare.
22’965 anhöriga och adoptivbarn (ej flyktinganhöriga).
10’294 anhöriga till arbetstagare, studenter.
7’897 flyktinganhöriga.
16’893 flyktingar av olika slag.
512 tillfälliga eller förlängda uppehållstillstånd.

Dom här siffrorna kommer från Migrationsverkets årsrapport 2012.

Migrationsverket har ändrat kategorier bland annat lagt in antalet adoptivbarn bland anhöriga, men kategorierna när det gäller flyktingar och asylsökande är densamma. Vi ser en liten ökning på antalet flyktingar med drygt 4500 personer. Anledningen är kriget i Syrien. Antalet personer från Syrien som fått uppehållstillstånd har gått från 167 personer 2011 till 7’125 året efter. Bland det totala antalet asylsökande (ej kvotflyktingar och konventionsflyktingar )så ingår det barn och det är de som är under 18 år. Antalet barn är som vi ser nedan 4886 varav 1882 är ensamkommande

 Faktarutan är från Migrationsverket 

Vi ser även en liten ökning av arbetskraftsinvandring, En av ökningarna beror på antalet inom kategorin ”Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens” ökat. Ser vi på bilden nedanför som visar vilka yrkeskategorier arbetskraftsinvandrarna kommer hit för att arbeta inom. Den största grupp som kommer hit är thailändare

Av 36’521 avgjorda fall 2012 fick endast 34% av de asylsökande fick beviljat uppehållstillstånd. Det pratas ofta om det kommer si och så många asylsökande varje vecka och de siffrorna stämmer säkerligen även om man nog ska ta det osäkra för det säkra och titta upp om siffrorna stämmer, men detta handlar inte om det antal som får uppehållstillstånd och siffran 34% visar att vi inte heller har öppna gränser som även det påstås ibland bland vissa kretsar.

Vi avslutar med FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 14

Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse