Avpixlat är inte en pålitlig källa

För att visa att Avpixlat inte är en trovärdig källa så har jag skummat igenom en veckas artiklar och kollat upp hur de rapporterat olika händelser.

I en artikel skriver de att en kvinna ska ha hotas av 30 män på ett asylboende. Detta visade sig vara falskt.

 

Avpixlats artikel om en vapengömma i ett asylboende visade sig vara påhittat.

 

Som vi ser i artikelrubriken och i själva artikeltexten

Det framkommer nu att ligan bestod av asylsökande från ett boende i närheten

Men i själva artikeln de använder som källa så står det bara ”Enligt Magnus Frank på polisens kriminalavdelning misstänker man att det var en grupp människor från ett av öns nyöppnade asylboenden som genomförde stölderna”

Det är långt ifrån att misstänka till att det har framkommit.

 

I Avpixlats text skrivs det ”Det finns inga uppgifter […] och ej heller några uppgifter om vare sig hennes eller den anhållne mannens nationalitet/etnicitet. Varken brottsoffrens eller gärningsmannens etnicitet är av vikt i detta fall. Det räcker med att skriva att de kommer från ett asylboende vilket de pressetiska reglerna påpekar ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”.

 

I den här artikeln som inte bara är falsk så vinklar Avpixlat rubriken så att läsaren ska tro att det handlar om både flera båtar och att de skulle välla in. Nu handlade det om en skolklass som var på en överlevnadskurs och det var enbart en båt. Vidare så kallar Avpixlat de påstådda flyktingar för välfärdsmigranter, men Avpixlat kan omöjligt veta i förväg vilka orsaker dessa skulle ha haft för avsikt för att söka asyl. Sen är inte en bättre ekonomi ett flyktingskäl.

 

Trots att polisen inte har gått ut med något signalement så insinuerar Avpixlat att det ska handla om utomvästlig, asylrelaterad invandrarbakgrund.

Trots avsaknaden av information i de aktuella fallen kan det konstateras att denna typ av skottdåd så gott som alltid hör samman med konflikter mellan/inom kriminella invandrargäng, och att både offer och gärningsmän i de flesta likartade fall har utomvästlig, asylrelaterad invandrarbakgrund

I källan de använder står inget om bakgrund eller etnicitet.

 

Ett flertal ekonomer visar att Sveriges ekonomi blir stadigare och att BNP ökar, men det avfärdar Avpixlat som en lögn, men de har inga källor till sina påståenden. De källor de avfärdar är SEB:s, Nordeas chefsekonomer.

 

I texten används citationstecken för att insinuera att det inte alls handlar om barn utan om vuxna. Något som är vanligt bland den högerextrema sfären.

 

Den här artikeln har Avpixlat använt Fria tider som källa som i sin tur har använt en legitim källa som The sun. Det båda alternativa medierna har missat rättelsen om att det handlar om hur många som har sympatier för alla dom som åker till Syrien för att slåss och är alla parter inkluderade såsom kurderna och Fria syriska armen och inte bara de som åker för att slåss för IS. Från de pressetiska reglerna ”Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.”.

 

Detta är förutom artikeln om vapengömman artiklar under en veckas tid de som jag hittat genom att snabbt skumma igenom deras artiklar och som vi ser är det lite för mycket fel i deras artiklar. Trots att flera av deras artiklar visat sig vara helt felaktiga så har de inte gått ut med en rättelse vilket i de pressetiska reglerna poängteras särskilt

Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

För att vara ett initiativ och projekt av en riksdagsledamot (Kent Ekeroth) så är Avpixlat ett slarvig försökt till att vara en nyhetssajt. Helhetsintrycket är att sajten är oprofessionellt och ar en väldigt vinklar journalistik. Som avslutande ord väljer jag dessa: Avpixlat är inte en pålitlig källa

Läs mer om det som sprids från ”sverigevänligt” högerextremt och rasistiskt håll.

Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter

 

1 thought on “Avpixlat är inte en pålitlig källa

Comments are closed.