Att göra skillnad på människor

Alla vi människor är olika, men ändå väldigt lika. Mörka krafter försöker göra skillnad på ett negativt sätt på människor.
Svenskarnas parti fd Folkfronten som var en fortsättning på nazistiska Nationalsocialistisk front skriver bland annat så här i sitt punktprogram

Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare

Alltså endast människor med västerländska gener. Vad låter det som? Rasbiologi?

Nästa punkt i programmet låter så här

Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället

3:e så här

Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen

Var har vi sett detta förut?  Judarna i 30-talets Tyskland? Apartheiden i Sydafrika?

Svenskarnas parti påstår att de har lämnat nazismen bakom sig och endast de nationalistiska idealen kvar. Som ni ser på punktprogrammet så verkar de ha behållit det vidrigaste ur det som nationalsocialismen har ställt till med i historien.

På Svenskarnas parti’s hemsida länkar de till en affär Arminius som säljer nazistmusik, film (musikdvd’s) med nazistiska band och nazisttidningar. Detta nekande till att de skulle vara nazister är ungefär som sd’s uniformsförbud. Det bruna sitter inte i utseendet, kläderna och i vad de kallar sig utan det sitter i åsikterna.

2009-2010 hade Svp ett samarbete med Stefan Jacobsson (ex-smr) från Free the orders Sverigeavdelning. Syftet med denna The Order
var att samla in pengar till fängslade nazister. Denna högerextrema gruppering är även alltså terrorstämplad och David Lane en av grundarna till ovanstående order stiftade de 14 orden ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”.

Bonus: I Sverigedemokraternas principprogram  står detta:

”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av
svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.”

och detta:

”Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i
vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade
och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer
sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir
assimileringsprocessen.”

Likheterna finns där men sd’s ordval är mer luddiga men betydelsen av det dom vill säga är detsamma.

Mer om Svenskarnas parti och varför de fortfarande är nazister trots namnbyte och putsning av fasaden