Tagg: motioner


Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 2 Registrering av testamenten

Sara-Lena Bjälkö har börjat sin karriär som riksdagsledamot och kör stenhårt igång med att motionera. Hon gör det med bland annat en motion angående Registrering av testamenten. Hon tar upp kampen mot förvirrade människor och mot att folk gömmer sina testamenten. Motiveringen till denna besynnerliga motion är enligt henne

Då man idag kan skriva testamente hemma och sedan gömma bakom byrån eller tavlan eller andra ställen, som hittas försent eller rent av att det idag finns oro över förfalskade testamente. Även kan te x en sjuk person som har tex demens skriva under papper som den egentligen inte har en vetskap om vad han/hon skriver på.

Vad hon har missat är att det redan existerar begravningsfirmor med advokater, jurister, familjerådgivare, notarius publicus som arkiverar testamenten.

Frågan är om hon även vill förbjuda att man gömmer pengar i madrassen

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner

Läs gärna de andra inläggen om Sverigedemokraternas besynnerliga motioner

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 1 Livskraftigt jordbruk

Som många har insett så är SD inte direkt konsekventa i mycket de ställer till med och går man igenom deras förslag och motioner hittar man många besynnerliga saker. Jag har i denna del tittat på en motion som behandlar en förbättring av konkurrenskraften hos svenska bönder. Detta låter ju jättebra vid en första anblick. Vi tittar på den del i motionen som gäller konkurrenskraften

Konkurrens är bra, även inom livsmedelssektorn, men vi måste också eftersträva sunda konkurrensvillkor som inte omöjliggör svensk primärproduktion. I Sverige finns politiskt satta mål som bitvis står i konflikt med en livskraftig livsmedelsproduktion. Samtidigt finns överhuvudtaget inga mål vad gäller graden av självförsörjning av livsmedel. Vi stödjer därför en utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi som ska analysera de målkonflikter som finns

Lite längre ner i texten så hittar vi mer…

Det svenska lantbruket verkar inom ramen för en hård, konkurrensutsatt internationell marknad, där vi snarare måste sträva efter bättre konkurrensvillkor än att lägga ut fler ekonomiska snaror

Skulle kunna tänka mig att för många låter det här jättebra och det gör det, men nu till det besynnerliga för i samma motion vill dom ge mer bidrag till vissa bönder

För att kompensera bönderna för de merkostnader som uppstår som ett resultat av höga krav i djurskyddet vill Sverigedemokraterna utöka djurvälfärdsbidraget. De bönder som respekterar intentionerna i den svenska djurskyddslagstiftningen, vilket är den absoluta merparten, slipper därigenom drabbas av konkurrensnackdelar. Den av regeringen föreslagna Djurvälfärdsersättningen är idag till för de djurägare som har ett högre djurskydd än vad den svenska lagstiftningen ställer som krav. Vi anser inte att regeringens tillförda medel räcker, utan vi vill tillföra mer resurser för att premiera god djuromsorg, främst med fokus på den utsatta gris- och mjölkproduktionen

Hur de nu kan få ihop att förbättra konkurrenskraften hos svenska bönder genom att ge bidrag till vissa och låta andra klara sig utan bidraget är en gåta som enbart en sverigedemokrat vet svaret på

funny-farm-animals-01PD

Läs gärna de andra inläggen om Sverigedemokraternas besynnerliga motioner

20 motioner och åsikter i SD’s värld

Sverigedemokraterna påstår att de inte är ett enfrågeparti och visst de har lagt motioner i andra frågor än invandringen. Tar man sig en titt på vad de har lagt för motioner överlag så hittar man en hel del besynnerliga saker som rasism, apartheid och en hel del tokerier

 

1. SD vill ändra i grundlagen och att man ska svära trohet inför Sveriges konung för att få medborgarskap Motion 2012/13:K382 Grundlagsändring

2. Återinföra sambeskattning – medför att kvinnor blir beroende av mäns inkomst eftersom kvinnans lön kommer gå till skatt. Motion 2012/13:Sk323 Frivillig sambeskattning

3. Sverigedemokraternas fall betyder det att de surar för att många ortnamn i fjällvärlden bara är samiska Motion 2012/13:Kr338 Svenska ortnamn i fjällvärlden

4. Inskränka aborträtten och därmed ta ifrån kvinnan sin rätt över sin egen kropp. Motion 2012/13:So574 Sänkning av gränsen för fri abort

5. SD vill endast tillåta fyrverkerier på svenska högtider Motion 2013/14:Fö248 Datum för tillåtet fyrverkeri

 

6. De vill sätta in militär mot ”problemområden” Motion 2011/12:Ju398 Vidareutveckling av särskilda beredskapspolisen

7. De vill ha olika standarder på fängelser beroende på vilken etnicitet du har Motion 2013/14:Ju416 Fängelselyx

10. SD vill ha ”förvaringscenter” för asylsökande Motion 2012/13:Sf206 Utvisning och förvar av svårutvisade
9. De vill att Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska få hantera uppgifter som etniskt ursprung, medlemskap i fackförening eller hälsa i sina uppdrag  Motion 2012/13:A6 Motion med anledning av prop. 2011/12:176 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

10. De vill sänka straffåldern till 13 år Motion 2013/14:Ju417 Sänkt straffmyndighetsålder

 

11. Första maj har varit arbetarnas internationella demonstrationsdag sedan år 1889 och den dagen vill SD avskaffa Motion 2013/14:K383 Avskaffa första maj som allmän helgdag

12. SD vill att polisen ska få föra register med kriterier som ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv Motion 2013/14:Ju321 Polisregister med känsliga personuppgifter

13. SD vill förbjuda tiggeri enbart för utländska medborgare och som straff utvisa dom på livstid Motion 2011/12:Sf344 Förbud mot tiggeri

14. SD vill styra media Motion 2010/11:K393 Politisk tv-reklam

15. SD vill återkalla medborgarskap vilket bryter mot de Mänskliga rättigheterna Motion 2011/12:K376 Återkallande av medborgarskap

 

16. De vill minska anslag till mångkultur och till organisationer baserade på etnicitet Förslag till statsbudget 2014 sid 155

17. De vill ge fängelse som påföljd till dom som sysslar med illegalt gatuspel (Gissa under vilken av de 3 koppar bollen ligger) Motion 2013/14:Ju322 Illegalt gatuspel

18. SD vill registrera brottsdömdas far och morföräldrars etnicitet i BRÅ’s statistik Motion 2012/13:Ju395 Tydligare statistik från Brå

19. De vill motverka svenskfientligheten – Som skäl menar de att svenska tjejer blir sönderknullade av invandrare Motion 2012/13:A385 Intensifierat arbete mot svenskfientlighet

20. De vill stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden, men endast den svenska Motion 2013/14:A403 Stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden

BONUS

De vill ha gratis hundpassning för riksdagsledamöter Motion 2014/15:2609

 

← Föregående sida