Arkiv: HBTQ


Samhällets förfall & degeneration (Om SD:s syn på homosexuella)

Samhällets förfall och degeneration (Om Sverigedemokraterna syn på homosexuella)

Här ser vi en insändare och svar på den ifrån SD-kuriren #22 från 1994 (Samma år som Jimmie Åkesson gick med i partiet och ett år efter det att Björn Söder gick med).

homosexuella

Det interna mejlet

I ett internt mejl från året 2004 skickat av Torbjörn Kastell (fortfarande kvar i partiet) kunde man läsa dessa rader i ett försök till att ändra språkbruket i partiet.

Man säger inte ”sparka ut svartskallarna”, man säger till exempel ”verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element” man säger inte att man skall”hänga landsförrädarna” man säger att man skall ”utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intresse” man säger inte ”bögarna tillbaka i garderoben””, man säger ”Bevara kärnfamiljen”

”Bögarna tillbaka i garderoben”? ”Bevara kärnfamiljen”? Ja, det senare har partiet snappat upp. I deras partiprogram nämns kärnfamiljen som något essentiellt- De menar att barn ska ha rätt till både en far och en mor och om barnet har förlorat sina båda föräldrar ska de har rätt till en manlig och en kvinnlig förälder. Alltså finns det inget spelrum för samkönade familjebildningar. Trots att de skriver att homosexuella ska ha samma rättigheter så vill de alltså inskränka på deras rätt att adoptera och inseminera. De vill även låta olika religiösa församlingarna själva välja om de vill viga samkönade par vilket betyder att de inte till fullo vill ge samkönade samma rättigheter som heterosexuella par. Det är ingen tvekan om att SD är ett HBTQ-fientligt parti även om de försöker skriva in lite fina ord i stycket om familjen och jämställdheten.

Insändartexten

Texten till insändaren och svaret ifall ni har svårt att läsa det som står på bilden.

Hej SD! Först vill jag tacka för de senaste numren av ” Kuriren” och” Ung Front ”( nr 21 och nr 2 ), som båda var mycket läsvärda och snyggt gjorda Jag är en tjej på 23 år från Sthlm, som sympatiserar med partiet till praktiskt taget 100 %. Därför undrar jag mycket över en sak: Varför tar ni aldrig upp frågan om homosexualitet? I princip dagligen konfronteras man i massmedia och ibland t.o.m. på gatorna ( tack och lov inte så ofta som i något mer sydligt belägna länder) med detta för mej sjukliga fenomen. Personer som Jonas Gardell och Christer Lindarw höjs till skyarna och anses tillhöra vår kulturelit!! Absurt och skrämmande! Även porr finner jag lika osunt, demoraliserande och vidrigt som ovanstående. Varför inte t.ex. trycka upp avståndstagande klistermärken om dessa ”ämnen” (…om ni nu sympatiserar med mig här vill säga … ) Jag vill gärna ha svar från redaktionen. Vänliga hälsningar, En vän av Familjen,Folkhemmet och Fäderneslandet.

Svar: Vi har inte tagit upp det där med bögar i vårt program tidigare. Men i det nya program vi lägger till våren kommer säkert frågan att tas upp. Att de ohejdat kan sprida sin livsuppfattning i samhället medverkar till samhällets förfall och degeneration. Samma sak gäller givetvis kvinnoförnedrande pornografi. Vi hoppas på motioner i dessa frågor inför nästa årsmöte. (i februari).

Länkar

http://polimasaren.se/sverigedemokraten-torbjorn-kastell/  

https://issuu.com/fredrikalmroth/docs/sd-kuriren_nr_22 

Sverigedemokraternas principprogram 2011

Flera inlägg om partiets syn på homosexuella

Hur Sverigedemokraterna lurar oss i HBTQ-frågan

Jag har skrivit om Sverigedemokraternas syn på HBTQ tidigare och det blev ingen vacker läsning. Deras aversioner mot dessa människor saknar motstycke i något annat svenskt parti. Ändå finns det dom som tror att Sverigedemokraterna är ett HBTQ-vänligt parti. Orsaken kan vara att de tror blint på vad partiet säger. I deras principprogram skriver dom att trakasserier och förföljelse på basis av personers sexuella läggning är förkastligt och visst får man en känsla av att de värnar om HBTQ’s rätt till samma rättigheter som heterosexuella. Heterosexuella som anses vara norm i partiets åsikter och politik. Så vi ska ta en titt i deras program från 2014 och i kapitlet Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten.

screenshot-sd se 2015-10-27 16-39-37

Det låter ju jättefint. De står verkligen på HBTQ-personernas sida eller…?

Vad står det mer i stycket om vi börjar från början?

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera

Bortsett från detta ska alla par ha samma rättigheter. Bortsett? Redan här har de inskränkt på människors lika rättigheter. Vad står det mer under Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten?

Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv

Här är de ju helt emot samkönade familjekonstellationer och de anser att de paren inte kan komplettera varandra.

Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter.

De anser att det bästa för barnen är att inte växa upp med samkönade utan med heterosexuella par.

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat

Här skriver de alltså att bortgånga föräldrar SKA ersättas med man och kvinna och de fortsätter med att

Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper

Här vill de ta bort möjligheten att få samma rättigheter som ett heteropar.

Jag ställer mig frågan igen. De står verkligen på HBTQ-personernas sida eller…?

 

Källa: Sverigedemokraternas principprogram 2014

Vidare läsning om SD:s syn på HBTQ: Sverigedemokraterna, det HBTQ-vänliga partiet?