Tagg: fascism


Bokrecension: Vad är egentligen fascism?

Lena Berggren, en av Sveriges främsta forskare i fascism och antisemitism har tillsammans med serietecknaren Kalle Johansson skrivit en bok som förklarar på ett väldigt lätt sätt vad fascism är. Den är gjord som en seriebok med Lena som ”berättarröst”. Jag kommer samtidigt som jag recenserar boken också gå igenom snabbt vad som är fascism enligt Lena Berggren. För att göra det enkelt för mig lånar jag också vissa formuleringar.

Ett par sidor in så skrivs de viktiga orden ”För det första så måste man konstatera att fascismen är en politisk ideologi”. Benämningen fascism har lättvindigt används för att benämna meningsmotståndare eller sådana personer som vill bestämma över andra människor. Detta har lett till att ordet fascism har blivit urvattnat. Därför är boken viktig för ordet måste vinnas tillbaka för att kunna ges på ett korrekt sätt till de organisationer och partier som förtjänar det. För att förstå vad fascism är så måste man också veta dess beståndsdelar. Eftersom detta är en bokrecension så ska jag bara nämna några delar och använda mig av ett par citat.

Precis som alla andra ideologier (socialism, liberalism, konservatism, etc) så har fascismen en politisk vision som är positivt laddad. Det handlar om en ide om hur samhället ska bli bättre – en målbild, en utopi. Detta gör att många inte känner igen fascismen. En del tror att fascismen är ren ondska och det har vi nog  användandet av ordet fascism som skällsord att tacka för. Man vill se Hitler och Mussolini och därför kan det bli svårt att se fascismens olika beståndsdelar.

Den första och viktigaste delen i fascism som tas upp i boken är nationalismen. Man kan dela upp nationalismen i två huvuddelar om man ser till nationalismen i historien. Den ena kallas för statsnationalism och i den identifieras nationen av ett geografiskt område, en lagstiftning, ett språk och en kultur. I denna nationalism finns föreställningen om att folket har rätt till politiskt inflytande. Därför finns det en demokratitanke i denna variant av nationalism.

Den andra som kallas kulturnationalism utgår från filosofen Johann Gottfried Herders föreställning om att det finns folksjälar – att varje folk har en identitet och denna identitet finns inom dom som tillhör folket, att det är något nedärvt. Parantes 1: SD:s nedärvda essens (Principprogram – Sverigedemokraterna och människan). Parentes 2: Om ni minns Björn Söders uttalande om att judar och samer inte kunde vara svenskar så sa ju Söder det under en intervju då han föreläste om SD:s ideologi. Under föreläsningens gång så citerade han Herder och filosofens tankar om en folksjäl är viktig för Sverigedemokraterna. Enligt Herder kan folkgrupper få ligga bredvid varandra, men inte blandas, men ska vara lika värda. Andra generationens tänkare inom samma ideologi menade istället att vissa ”folksjälar” var bättre än andra och att de har rätt att expandera sitt territorium. Detta är den kulturnationalism som fascismen baseras på.

Fascister ser nationen i ett förfall där den ”naturliga” nationella identiteten och kulturen förstörs av demokratin, kapitalismen, socialismen och internationalismen. Detta vill fascisterna förhindra och de vill återgå till det som före förfallet. En nationell återfödelse. Men för den skull är inte fascismen bakåtsträvande utan de vill föra utvecklingen framåt i ”rätt” riktning.

Det fascister vill göra är att skapa en ny samhällsstruktur och den kan delas upp i tre olika teman. Ett upprättande av en folkgemenskap, en stark nationell identitet. De vill stärka kulturella identitetsmarkörer och det görs genom att begränsa bildkonst, litteratur, film, arkitektur så att den återstående konsten återuppväcker en nationell identitet. Det andra temat är att fascisterna är motståndare till klassamhället. De vill att man ska förtjäna sin plats i samhället. De vill inte att man ska kunna ärva titlar. De anser att t.ex adeln lever på gamla meriter. Tredje temat är att ”allt är politik”, totalitarism. Det gäller inte bara att göra rätt utan att tänka rätt och känna rätt.

fascism

Den fjärde delen av fascismen är att de vill skapa en ny människa, ett nytt ideal. Det handlar om att vara ideologiskt kunnig och motiverad. De ska ge allt i kampen om nationens återfödelse. Mannen har troligtvis ett fysiskt arbete. Kvinnan ska framför allt föda och uppfostra den kommande generationen. För att detta skulle ske så fick kvinnorna i Nazityskland medaljer beroende på hur många barn de födde. Ungefär som Kent Ekeroths uttalande om att ge ekonomiska incitament för att få svenska kvinnor att föda mera barn. Ansvaret och lojaliteten ska vara gentemot folket och nationen.

För att nå detta så måste fascismen övervinna vissa hinder. Det handlar om samma hinder som jag nämnde ovan som förstörde nationen i fascisternas ögon, demokratin, kapitalism, socialism. Andra hinder är nationens både inre och yttre fiender. De inre består av främmande kulturer (invandrarna och etniska minoriteter), homosexuella med flera. Man måste ha något att skylla på när man menar att samhället är degenererat och i upplösning och det är först när dessa element har rensats bort som nationen kan återfödas. Det är alltså här rasismen kommer in, men all fascism är inte jätterasistisk.

Det finns varianter av fascism som inte är så jätterasistiska som den tyska nazismen var, men det som är viktigt att säga att all fascism är potentiellt rasistisk eftersom den är aggressivt nationalistisk. En gammal föreställning är ju att den italienska regimen inte var rasistisk över huvud taget och att den antisemitism som får utlopp i Italien beror på tyskt inflytande. Men det har visat sig i efterhand att det stämmer inte riktigt. Det hänger ihop rent ideologiskt, för ultranationalismen har alltid en rasistisk potential. Om man ska renodla, mejsla fram den rena nationen som någon slags naturgiven, kulturell enhet så hamnar man så småningom i att man måste rensa bort det som inte passar in och till slut är man då ändå nere och resonerar i rastermer, att judiskt och romskt är främmande och inte har något i den italienska nationen att göra.

Boken är lättläst och pedagogisk och det krävs inga förkunskaper. Den ger en ganska bra inblick i vad fascism är. Det är ett viktigt ämne då det finns flera fascistiska partier och sajter i Europa. Fascismen gryr även i Sverige. Själva serierutorna är enkelt ritade och illustrerar viktiga saker i berättelsen. Boken är bra och jag rekommenderar den verkligen till den som inte orkar läsa Henrik Arnstads Älskade fascism eller Kevin Passmores Vad är fascism? En kort introduktion. Förlaget Verbal som gett ut denna bok har även gett ut böcker som Finnjävvlar, nyutgåvan av Arthur Rosenbergs Fascismen som massrörelse och Sverigedemokraternas svarta bok som bland annat den SD-granskande bloggen Inte rasist, men har varit med och skrivit.Tecknaren Kalle Johansson vet jag inte mycket om, men han ska enligt egen utsago rikta in sig på dokumenterande serier, alltså liknande den här boken. Lena Berggren arbetar som lektor på Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och har forskat i fascism och antisemitism sen före år 2000.

Som slutord väljer jag att citera ett stycke där de berättar lite kort varför människor lockas till fascismen

Jag skulle säga att det handlar mycket om att det är en politisk ideologi som kan ge enkla svar på komplicerade frågor och det är en politisk ideologi som kan ge mening till tillvaron, social samvaro och social identitet, och de är ju väldigt bra att ge enskilda individer en uppgift. och då som nu, så spelar ju ofta de här politiska rörelserna på sitt eget utanförskap. Den rösten, det tilltalet, det är samma sak som som de här partierna hade på 1920-talet.

fascism fascism

 

Här kan du finan boken

Adlibris

Bokus

Verbal förlag

Fler böcker av Lena Berggren

Blodets renhet – En historisk studie av svensk antisemitism

Mer antisemitism och neofascism i Nya dagbladet 

nya dagbladet

Åter igen visar Nya dagbladet vad de för för tidning. Tidningens ansvarige utgivare har ett förflutet i högerextrema Nationaldemokraterna, partiet SD kallar för kryptonazister. Artikeln som är en intervju med en blivande krönikör handlar om den globalistiska världsordningen. Globalister bland högerextremister är ett kodord för judar så det handlar alltså om den antisemitiska konspirationsteorin om att judar styr världen. Förutom att det står i rubriken att artikelförfattaren vill göra revolution mot globalismen så står det i texten ”Dessutom har vi gemensamt att vi är under belägring av samma fiende – globalismen.”

Förutom antisemitismen tar krönikören upp tankar som är vanliga i nazistiska kretsar. Han skriver om ett pågående folkbrott mot oss svenskar och européer.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Folk tenderar att vakna upp från sitt ”godhetsrus” när den bistra verkligheten plötsligt knackar på dörren, och med tanke på det pågående folkbrottet mot svenskarna och européerna så är nog Janouch bara början.[/otw_shortcode_quote]

Med folkrättsbrott menas folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Det handlar om konspirationsteorin om att vi vita utsätts för ett folkmord.

I ett annat stycke utmålas Sverige som ett land i förfall och att hela vår existens hotas. De som får skulden för detta är den korrupta eliten. Det påstås också att vi blivande krigstillstånd i vissa delar av Sverige.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]På grund av dem står nu precis allting på spel; vårt land, vårt folk, vår kultur, vår infrastruktur, vår säkerhet och vår frihet. Vår framtid och existens, helt enkelt. Det här är på riktigt. Nedmonteringen av Sverige har kunnat fortskrida obehindrat på grund av politisk korrekthet.[/otw_shortcode_quote]

I artikeln beskrivs vi också leva under tyranni och krönikören vill fängsla de han anser vara skyldiga och rättegången vill han ha i Haag.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vi lever under en outtalad tyranni och de som gjort sig skyldiga till detta måste därför avslöjas, och avsättas i de fall där de fortfarande befinner sig i en maktposition.[/otw_shortcode_quote]

Hur han vill straffa dessa skriver han i stycket nedanför.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Oavsett måste samtliga ställas inför rätta. Detta är för övrigt mycket enkelt: håll dem kollektivt ansvariga för alla brott som har registrerats under kod 291. Löfven och Reinfeldt skall för övrigt prövas och dömas som om de personligen hade begått dessa.[/otw_shortcode_quote]

Det förespråkas även repatriering i texten och krönikören anser att så länge vi har religionsfrihet så kommer assimilering vara dödfött.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Moder Svea lider i princip av syndromet ”Munchhuasen by proxy”, vilket är en mentalsjukdom som går ut på att en förälder antingen hittar på att deras barn är sjukt, eller till och med orsakar symptomen som gör att barnet blir sjukt på riktigt. Det här är precis vad etablissemanget har gjort. Särskilt beträffande den påstådda svenska ”rasismen”. Det faktum att det nu på allvar också talas om ”vitt privilegium” i Sverige bevisar vilken ulv i fårakläder mångkulturen är. Det är sålunda dags för repatriering, inte integration. För vem vill integreras med salafister och liknande? Assimilering är dessutom dödfött så länge det finns religionsfrihet.[/otw_shortcode_quote]

Till slut vill jag ta upp det att krönikören rekommenderar etnopluralism. Etnopluralism förklaras av Wikipedia så här

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Etnopluralism är en ideologi som menar att ingen ras eller etnisk grupp är mer värdefull än någon annan, men de måste leva åtskilda för att undvika påstått negativa konsekvenser av genetisk och kulturell sammanblandning. Begreppet används inom nationalistiska kretsar, och som företräds av den franska högerrörelsen Nouvelle Droite (Nya högern). Etnopluralismen är den Nya högerns främsta ideologiska bidrag och innovation för hur den gamla biologiska rasismen skulle ersättas med begreppet etnopluralism.[/otw_shortcode_quote]

Den Nya högern anses vara nyfascism och företräds i Sverige av bland annat Fria tider, Motpol och bokförlaget Arktos. Anledningen till varför han rekommenderar etnopluralism är att han anser att mångkulturen är destruktiv och det skyller han på globalismen alltså på judarna.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För dem som älskar kulturer och skillnader men samtidigt är djupt desillusionerade av globalismens destruktiva ”mångkultur”, rekommenderar jag att de studerar konceptet etnopluralism.[/otw_shortcode_quote]

Att skylla mångkulturen på judar är ingen ny konspirationsteori. Enligt nationalsocialistiska organisationer anses judarna ligga bakom invandringen.

Så här ser kommentarerna ut under artikeln på deras Facebooksida och det är handlar även där om judehat och även demokratiförakt.

 

Krönikören ska vara enligt Nya dagbladet Henrik Larsson, en känd skådespelare från Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn

Jag har tidigare skrivit om Nya Dagbladets antisemitism
Nya dagbladet och antisemitism

Den italienska extremhögerns råd till franska fascister

I dokumentären Det våras för extremhögern från 2009 så finns det en väldigt intressant frekvens där Mario Borghezio från Lega Nord föreläser för en grupp från franska Bloc Identitaire. Han är en väldigt energisk talare och han gestikulerar medan han pratar om att befria sitt folk, att de är en ras av ledare och inte slavar. Efter talet minglar han runt bland åhörarna. En reporter med dold kamera fångar honom när han pratar taktik

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vi måste ta oss in i administrationen, i mindre länder och så vidare. Ni ska betona rörelsens regionala aspekter[/otw_shortcode_quote]

Åhöraren svarar

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Regionalismen fungerar bättre för er italienare än för oss[/otw_shortcode_quote]

Borghezio fortsätter

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Ja, men det är ett sätt att inte genast bli klassade som nostalgiska fascister utan ses som en ny rörelse. Regional, katolsk. Men under ytan är vi det vi alltid varit![/otw_shortcode_quote]

 

Mario Borghezio pratar alltså om att dölja deras egentliga syfte för att kunna locka väljare. Men liksom andra högerextrema partier i Europa lyckas de inte dölja sin rasism särskilt väl.

 

Mario Borghezio

Mario Borghezio sitter nu i EU-parlamentet för Lega Nord. Han är tidigare dömd för att ha misshandlat en försäljare och för att ha eldat upp ett boende för hemlösa migranter. 2011 sa Borghezio att Ratko Mladić som greps för att ha medverkat i folkmordet Srebrenica, fd Jugoslavien var en patriot och att serberna hade kunnat stoppat islamiseringen av Europa. Dagar efter att Anders Behring hade mördat 78 människor varav den övervägande delen ungdomar på ön Utöya sa Borghezio att ”många av Breiviks idéer var bra och att en del var utmärkta.”. Han hävdade också att att Breivik var en produkt av ett multikulturellt samhälle som var på väg att falla sönder.

Lega Nord

Lega Nord anses vara en högerextremt populistparti, men de själva säger att de lånar från både vänster och höger. Partiet är starkt invandrarfientligt och då särskilt mot den muslimska invandringen. 2003 sa den dåvarande ledaren Umberto Bossi att den italienska marinen borde har rätta att beskjuta flyktingbåtar i Medelhavet.  2012 uppdagades det att det förekommit grov ekonomisk brottslighet och att företrädare hade samarbetat med den italienska maffian. Lega Nord har varit medlem i European alliance for freedom tillsammans med Sverigedemokraten Kent Ekeroth.

Bloc identitaire

Bloc identitaire är ett franskt parti som tillhör den identitära rörelsen. Samma rörelse som det nu uteslutna SDU närmade sig och detta var den officiella anledningen för uteslutningen. Bloc identitaire vill bli en massrörelse för unga fransmän som är stolta över sina rötter och sitt ursprung. Den identitära rörelsen anses vara nyfascistisk.

Nedan två affischer från Lega Nord

fascister

fascister

Vi förstår nog syftet med den första, men på den andra står det fritt översatt ”Gissa vem som får hjälp sist”.

Till sist vill jag påminna om Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande

fascister

Läs gärna mitt inlägg om den svenske fascisten Per Engdahl och hans uppmaning att förändra det yttre och istället för rasbiologi prata om kultur

Från rasbiologi till svenskhet och kultur

 

 

Sverigedemokraterna och Euronat

Logotyp_EuroNat_1

Euronat

Euronat är ett nätverk av nationalister som formades 2005. Det var också arbetsnamn för ett tidigare försök till att bilda ett nätverk, där bland annat Sverigedemokraterna och Front National tillhörde initiativtagarna. Sverigedemokraterna tog senare avstånd från nätverket och menade att det aldrig hade bildats. Sverigedemokraten Torbjörn Kastell nämner ett eventuellt skapande av Euro-Nat i ett tal till Fosterländska Folkförbundet (IKL) i Hyvinge, Finland 27 juli 1997 som en förebild för de nordiska nationalistpartiernas samorganisation Nord-Nat.I Sverigedemokraternas nyhetsbrev Janssons Frestelse från vecka 18, 1999 står det följande ”Om Euronat är av ett stort allmänintresse, borde inte bara inte bara dess kritiker få göra sig hörda, utan även SD, som ingår i samarbetet.” och vidare ”Ett förtydligande kan vara på sin plats: Euronat-samarbetets konstituerade del består av Euronat-Ungdom. För moderpartierna finns ännu inget konstituerat samarbete, även om Euronat ibland används som ett projektnamn.” År 1999 bildades ett internationellt nätverk med namnet EuroNat Ungdom.

Medlemmar

I Euronat har många partier gått in och ur samarbetet under åren sedan bildandet. Vid år 2006 hade följande partier vid något tillfälle varit medlemmar i Euronat.

Medlemmar idag

 

1098

Euronat – Sverigedemokraternas internationella nätverk

Sverigedemokraterna – Högerextremt nätverk

 Obs: Detta inlägg är en kopia på Wikipedias artikel om Euronat. Det enda jag lagt till är en beskrivning av partierna. 

UPPDATERAT

Det finns ett annat samarbete mellan nationalistiska och högerextrema partier som heter Europeiska alliansen för frihet (EAF). Vilka partier som är med ser vi nedan

eap19

och tidigare medlemmar

eap11

Vi ser ett bekant namn bland de tidigare medlemmarna.

På EAF’s hemsida hittar vi en artikel där de skriver om ett möte de har haft i Stockholm. I artikeln hittar vi också några intressanta bilder

eaf-sweden-group1 eaf-sweden-group2

Även här ser vi några bekanta figurer

Det Sverigedemokratiska trädet

Sverigedemokraterna vill gärna inte prata om sitt förflutna och när det kommer på tal så försöker de förminska det genom att säga att det handlar enbart om enskilda individer. Jag ska med detta inlägg visa att så är inte fallet. Har velat gjort det länge, men har inte vetat hur jag skulle gått tillväga och så en dag damp ett nummer av tidningen Expo ner i brevlådan. De hade en artikel ”Nazismens katalysator” där de tar upp det ämne jag ville skriva om. Till artikel finns en bild på ett träd som visar hur alla nazistiska, fascistiska, högerextrema, och vitmakt -organisationer hör ihop. Det var så jag skulle göra det visste jag med en gång. Jag scannade in bilden och började läsa i böcker och använda mig av Google för att få fram fakta om organisationerna och människorna runt omkring. Jag gick igenom det lilla arkiv jag har med saker jag har samlat på mig under de år jag har granskat partiet för att hitta passande bilder. Jag gick igenom mina andra blogginlägg som jag skrivit för att se om jag kunde återanvända något.

Resultatet ser vi nedan och det var trots att jag har vetat dessa kopplingar skrämmande. Att få det det så här tydligt istället för att läsa om det i någon artikel eller bok gjorde att man såg det hela i ett helt annat perspektiv och jag måste få säga att det var värre än vad jag trodde. Det Sverigedemokratiska trädet visar att antirasister har rätt när de i all kraft gör det dom kan för att få opinionen att vända sig mot det parti som absolut inte är som alla andra. Tidningsskribenter, bloggare, debattörer, ni som tar kampen i kommentatorsfält, ni som delar artiklar och ni som gillar kommentarer och framför allt ni som bryr er så mycket att ni läser de artiklar som ovanstående skriver delar och så vidare. Det är ni som ger mig kraft och motivation för att fortsätta kampen och jag hoppas ni hjälper till med att läsa, gilla, dela och kommentera det i dom trådar där det dyker upp.

No pasaran

BSS (1979-1986)

Kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt bildades av nazister och antisemiter 1979. De personer som hade ett nazistiskt eller fascistiskt förflutet var Sven Davidson, Leif Zeilon, Gösta Bergqvist, Jerker Magnusson och Niels Mandell. De fyra första var även med och bildade Sverigedemokraterna. Christopher Jolin var antisemit och författare och hans böcker såldes senare också på SD’s bokbord som de hade på sina möten. Jolin ledde senare ett samarbete med den extremt antisemitiska Ahmed Rami och hans närradiokanal Radio islam.

I inledningen till deras första flygblad Sverige död, Låt Sverige leva står det så här

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller[/otw_shortcode_quote]

Bevara Sverige Svenskt
Christoffer Jolin
Radio islam
Bara ett fiasko
Bakom den demokratiska fasaden

Sverigedemokraterna (1988-

Efter att BSS-medlemmarna gjort en kort karriär i Sverigepartiet bildades Sverigedemokraterna 1988.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas historia

Nationaldemokratiska partiet (1982-1985)

Utbrytarparti från BSS

Nationaldemokratiska partiet

Rock mot kommunism (1985-1989)

Denna organisation var ett kort kapitel i den högerextrema miljön. Grundades av folk från BSS och NRP. En av grundarna till Bevara Sverige Svenskt, Niels Mandell hade en central roll i denna organisationen som utmynnade i den vitmaktrörelse som kom igång udner 80-talet.

Rock mot kommunism

Storms nätverk (1989-1993)

Tidningen Vit Rebell propagerade öppet för kamp mot invandrare och judar och efter att ha dömts för Hets mot folkgrupp lades den ner, men återuppstod med namnet Storm. Grundarna till Rock mot kommunism var chefredaktörer till tidningen.

ZOG betyder  Zionist Occupation Government (sionistiska ockupationsregeringen) och dess akronym ZOG syftar på en konspirationsteori enligt vilken judarna i hemlighet styr ett land. En vanlig antisemitisk föreställning.

Storm
ZOG

Vitt ariskt motstånd (1991-1993)

VAM var ett nationalsocialistiskt nätverk. Ledaren Klas Lund dömdes för dråp och flera andra medlemmar var kriminellt belastade och satt långa fängelsestraff. I ett inbrott på Lidingö polisstation 11 april stals ett flertal pistoler som senare användes vid olika brott bland annat bankrån.Klas Lund och hans nazistiska kumpaner skulle ha vapnen till en vit revolution. En av Klas Lunds  kompanjoner vid Lidingöinbrottet, Christoffer Rangne som hade vägrat medverka i polisens utredning om ett annat inbrott, denna gång vid ett militärt mobiliseringsförråd i Upplands Väsby berättade för tingsrätten att:

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Det pågår ett rasligt självmord i alla vita nationer. Det föds inte tillräckligt med barn, aborter tillåts, folk importeras och drogmissbruk och annan dekadens uppmuntras[/otw_shortcode_quote]

Vitt ariskt motstånd
Den svenska terrorcellen
Anders Klarström (SD) välkomnar Vitt Ariskt Motstånd (VAM) i SDs demonstration

Nationalsocialistisk front (1994-2008)

Enligt partiprogrammet stod partiet för rasbiologiska skyddsåtgärder, statlig raskontroll, utträde ur EU och FN, repatriering av flyktingar och invandrare, samt skattelättnader för personer med många av vad man ansåg vara genetiskt friska barn. NSF bytte senaste namn till Folkfronten innan det lades ner. Syftet med organisationen var att ta över arvet Gruppen menade att de skulle ta vid där den forne nazistledaren Birger Furugård hade slutat 1936.

Nationalsocialistisk front
Punktprogram
Nationalsocialistisk front firade Hitlers födelsedag

Svenskarnas parti (2008-2015)

Efter ännu ett namnbyte bildas SvP ur Folkfronten. Partiet står fortfarande för nationalsocialistiska idéer och har som sin första punkt i partiprogrammet ett stycke som har en klar rasbiologisk klang.Partiledaren i det nu nedlagda partiet Stefan Jakobsson har ett förflutet i SMR.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background”]Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.[/otw_shortcode_quote]

Svenskarnas parti
Punktprogram
Politiker i högerextremt medborgargarde
Svenskarnas parti: fyra av tio dömda
Han vill bara tillåta ett folkslag i Sverige
Nyvald partiledare hyllade terrorister
Nazister attackerade meningsmotståndare i Halmstad

Partiledaren: ”Det är vår tid att resa vapen mot mångkulturen”
SvP vill avveckla demokratin
SvP-nazisterna kommer tillbaka – i ny kostym
Svenskarnas parti läggs ner

Nordiska nationalsocialister (2009-2013)

En del medlemmar i Folkfronten bildade en ny organisation som var mer öppet med sin nationalsocialism.

Nordiska nationalsocialister

Stockholms unga nationalsocialister (1992-1995)

SUNS bildades av Robert Vesterlund som sedermera blev ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och gjorde sig känd för att ha tagit med sig en skarpladdad handgranat till Vänsterns 1:a Maj-möte 1993 där Gudrun Schyman skulle hålla tal.

Nationella alliansen (1995-1997)

Ett misslyckad försök att ena alla militanta nazistiska organisationer i Sverige.

Nationella Alliansen – nazismens enade front

Info 14 (1995-2011)

En tidning startad av SUNS Robert Vesterlund och enligt tidningens 10-årsjubileumsutgåva trycktes de första numren i Sverigedemokraternas partikansli i Stockholm. Siffran 14 står för ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”.

Info 14
Toppolitiker i nazi-register

De 14 orden   


Richard Jomshof blir intervjuad av Info14

Salemfonden/Salemmarschen (2000-2010)

Salemfonden är en nynazistisk paraplyorganisation för arrangemangen kring Salemmarschen. Marschen är en manifestation för den mördade skinnskallen Daniel Wretström. Genom åren har Info-14, Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna, Svenska motståndsrörelsen och Nordiska förbundet deltagit i den årligen återkommande demonstrationen.

Salemmarschen
Nazistisk maktdemonstration

Fria nationalister (2008-2011)

Bildades av Info 14 och är ett fritt nazistiskt nätverk. De har samarbetat med SD genom att hjälpa till att sprida propaganda och att agera livvakter åt SD. Minst en medlem har gått över till Sverigedemokraterna och är fortfarande kvar.

Fria nationalister
SD-politiker var aktiv i vitmakt-grupp

Gula korset (1996-2011)

En fond grundad av Robert Vesterlund. Även Ariska brödraskapet har en koppling till fonden. 12 augusti 2000 anordnade Gula korset en minnesmarsch i Stockholm för att hedra Rudolf Hess

Robert Vesterlund/Gula korsetNazismen i Sverige 2000-2014 av Helene Lööw ISBN 9789170378188 sid.104

Svenska boersällskapet (2009)

Boerna är en del av den vita befolkningen i Sydafrika och nazister anser att ANC är rasister och Nelson Mandela är en terrorist. Detta tillsammans ger dom en föreställning om att de vita utsätts för ett folkmord.

Free the order (2007-2010)

Den svenska falangen hade som syfte att samla in pengar till nationalistiska organisationer. I den amerikanska versionen av denna organisationen fanns David Lane, en fd KKK-ledare och organisatör för Aryan nation i Colorado.

Nyvald partiledare hyllade terrorister

Svenska motståndsrörelsen (1998-)

SMR är enligt SÄPO den organisation som är farligast för rikets inre säkerhet. Det är en militant och uttalad nazistisk organisation och de gjorde sig kända när de attackerade vanligt folk i Kärrtorp. Ledare är den före detta VAM-aktivisten Klas Lund.

Svenska motståndsrörelsen
Nazister attackerar antirasister
Flera fängelsedomar efter nazistattacken i Kärrtorp
Svenska nazister vapentränade i Ungern
Nazister tränade på Kärrtorps IP

Oberoende nationell ungdom (1995)

En nynazistisk parallellorganisation för en grupp medlemmar i Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) bosatta i Stockholmstrakten. Efter en kortare tid bröt sig denna organisation ur SDU.

Nationell ungdom

Nationell ungdom (1995-2006)

Nationell Ungdom är ett ungdomsförbund till Svenska motståndsrörelsen leddes först av Erik Hägglund och senare av Klas Lund. I deras medlemsansökan stod: ”Nationell Ungdom är en kamporganisation, endast de som är villiga att aktivt kämpa för att befria vårt land från främlingsväldet accepteras som medlemmar.” Expo klassar denna organisation som nazistisk.

Nationell ungdom

Förbundet nationell ungdom (2011-2013)

Partipolitiskt obunden förening som står ideologiskt nära nazistiska SvP.

Förbundet nationell ungdom

Hembygdspartiet/Konservativa partiet (1995-1999)

Grundat av Leif Eriksson (tidigare Zeilon), grundaren till både BSS och SD. Partiets symbol var en så kallad hagalruna och deras budskap sammanfattades på klistermärken och affischer där man bland annat kunde läsa: Stoppa invandringen-Bevara Sverige Svenskt, Rasblandning? Nej tack! och Inga moskéer i Sverige!

Hembygdspartiet/ Konservativa partiet Wikipedia
Hembygdspartiet utmanar Sverigedemokraterna
Symbollexikon Hagalruna

Nationaldemokraterna (2001-2014)

2001 bröt sig flera personer ur Sverigedemokraterna och bildade det högerextrema partiet Nationaldemokraterna. Ideologiskt så så var partiet etnopluralister vilket betyder att de vill att folkgrupper ska leva isär. Wikipedia förklarar

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Den etniska gruppen anses ha kollektiva rättigheter, vilket främst handlar om rätten till ”överlevnad” (med överlevnad menas här att undgå att blandas med andra etniska grupper), och rätten till en egen nationalstat. Vidare betraktas mångkulturalism som rasism (ibland anförd som ”omvänd rasism”) och att det leder till folkmord (ethnocide, med argumentet att en etnicitet som uppblandas med individer ur andra etniska grupper ”utrotas”) [/otw_shortcode_quote]

Partiordföranden Marc Abramsson var dömd till fyra månaders fängelse för våldsamt upplopp i samband med attacken mot Pride-paraden i Stockholm 2003 och partiets förste partiorganisatör, Tor Paulsson, dömdes den 27 juli 2004 till fängelse i ett år och fyra månader för grov misshandel av sin sambo.Vid valet 2014 hade hela 61 kandidater kopplingar till det som SD själva benämner kryptonazistiska Nationaldemokraterna.


Nationaldemokraterna

Priderättegången
Tor Paulsson – Sambomisshandeln
ND protesterar mot Gay Pride i Stockholm 2003

Dresdenkommittén (2003-2014)

Den nynazistiska Dresdenkommittén arbetar för att levandehålla minnet av de civila som dödades av de allierades bomber i andra världskrigets slutskede.

Dresdenkommittén

Nordiska förbundet (2004-2010)

Det identitära/nyfascistiska förbundet står bakom Motpol, Wikipedia-kopian Metapedia och Nordisk.nu. Ett flertal SD-kandidater till valet 2010 hade konton på sajten och bland annat skrev dom förintelseförnekande inlägg och islam kallas för pedofilsekt av en av sverigedemokratiska skribenterna. Anders Behring Breivik hade ett konto på Nordisk.nu. Nordiska förbundet har vid flera tillfällen samarbetat med nazistiska organisationer.

Nordiska förbundet
Terrormisstänkt medlem på nazistforum

Motstånd (2008-2010)

En portal för nationalister och identitärer.

Motstånd

Motpol (2006-)

Motpol är en bloggportal för identitärer. Identitärer är nyfascister inspirerade av den franska Nya högern.

Nordisk ungdom (2009-)

Nordisk ungdom som bildades 2010 av det från Sverigedemokraternas utbrytarparti Nationaldemokraternas ungdomsförbund. Nordisk ungdom beskrivs av Expo som nazistiskt. De har vid flera tillfällen visat stöd för både Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk ungdom. De har gjort sig skyldiga till en del attacker bland annat mot ett boende för ensamkommande flyktingbarn och de var med och bildade medborgargarden i Stockholms förorter 2013.

Nordisk ungdom
Toppskiktet som styr Nordisk ungdom
Nordisk ungdom ska ha legat bakom hotfulla aktioner

Avpixlat stödförening (2014-)

Förening startad av Kent Ekeroth i ett försök att undkomma att bli beskattad för donationer till hans sajt Avpixlat.

Kent Ekeroth knyts närmare Avpixlat
Åkesson-hyllade Avpixlat hänger ut oskyldig tjej
Avpixlat hänger ut ännu ett brottsoffer
Främlingsfientlig sajt hängde ut tonårstjejer
Avpixlat hänger ut beslutsfattare
Avpixlat uppmanar läsarna att uppsöka journalister
Trollen går ut i solen
Avpixlat och antisemitismen

Swedish defence league (2011-) 

En svensk version av det engelska English defence league Ledaren för EDL. Anders Breivik påstår sig ha varit medlem i den engelska varianten och de har gjort sig kända för att rekrytera fotbollshuliganer för att kunna ha personer som kan och vill slåss. Den före detta Sverigedemokraten Isaak Nygren som fram till 2012 var SDL’s talesperson ersattes av Kamil Ryba som 2013 klev in på Expressens reception och hotade att komma tillbaks med kniv om tidningen inte slutade granska Sverigedemokraterna.

Högerextremistens hot mot Expressen
Toppnamn i Sd kopplas ihop med Swedish defence league
Swedish defence league – Ett ljusskyggt nätfenomen
Swedish Defence League – huliganer mot islam
SD-politiker motsätter sig ”rasblandning”
EDL återanvänder Antisemitisk Propaganda
Rekryterar huliganer för att föra kampen på gatorna

Värmlandsgruppen (2013-)

En förening ledd av den före detta SD-politikern Victoria Wärmler. Organisationens syfte är skapa opinion för att avsätta regeringen.

Liten skara krävde regeringens avgång
Värmlandsgruppen och hatsajten Exponerat

Pegida (2014-)

Pegida är en rörelse som härstammar ifrån Tyskland där de hade en viss framgång i början, men som mattat av lite. Den svenska sidogrenen ha haft ett stort motstånd ifrån antirasister och de har haft ett väldigt dåligt uppslutning på sina manifestationer. I Sverige har Pegida medlemmar om har kopplat till Sverigedemokraterna, Svenskarnas parti och Swedish defence league. Pegida Sverige är numer nedlagt, men en ny organisation med samma syfte är grundad.

Här är rasismen bakom svenska Pegida
Pegida Sverige kallade Sverigedemokraterna för ”vårt parti”
Nämndeman i tingsrätten delar nazipropaganda och arrangerar antimuslimsk demonstration
Pegida Sveriges högerextrema kopplingar

Antiislamiseringsfonden (2009)

En fond startad av SD-politikerna och bröderna Ted och Kent Ekeroth. Fonden är till för att kunna bjuda in Counterjihad-talare till Sverige.

Antiislamiseringsfonden
Ledande SD-politiker i samarbete med PI
SD bjöd in extremist på seminarium

Sveas folk kräver regeringens avgång (2015-)

Högerextrem grupp med både sverigedemokrater och personer visar sympati för nazism.

Terrorbudskap i ny högerextrem grupp 

Folkets demonstration

En återkommande regeringskritisk demonstration. Anordnad av Sverigedemokrater och folk från Avpixlat. Bland talarlistorna hittar vi alltifrån nazister till fascister.

Andra partier och organisationer som funnits under tiden från 1980 och framåt.

Nordiska rikspartiet (1956-2009)

NRP är ett nazistiskt parti. Grundare var Göran Assar Oredsson som till slutet ledde partiet, med undantag för åren 1975–1978 då hans fru Vera Oredsson ledde partiet. Vera anklagar Sverigedemokraterna för att ha kopierat NRP’s partiprogram. Nedan är några av Sverigedemokraternas grundare som hade ett förflutet i NRP

  • Fritz Håkansson
  • Anders Klarström
  • Reine Wikström
  • Leif Zeilon

Andra viktiga personer runt Sverigedemokraterna som hade sitt ursprung från NRP

  • Niels Mandell

Mandell var den person som inte bara tryckte klistermärken åt Sverigedemokraterna utan en stor del av den europeiska extremhögern.Nedan ser vi ett ark av hans verk.

Förutom Sverigedemokraterna så ser vi på bilden två klistermärken från Finska folkorganisationen (Suomen kansan järjestö). SFO var en nazistisk organisation grundad av i Helsingfors i början på 30-talet. Finska folkorganisationen kopierade sitt program direkt av det tyska nazistpartiet NSDAP. Partiet gav ut två tidskrifter Herää Soumi och Hakkorset.Bild nedanför ser vi riksdagsledamoten och förre partiledaren Mikael Jansson och på väggen har vi en en affisch från samma parti.

Nedan ser vi först Vera Oredsson hyllas av . Första bilden är en instruktionsbild om hur man gör Hitlerhälsningen korrekt. Andra bilden är ett flygblad och den tredje är en bild på partiledningen (observera hakkorsflaggan på bordet)

Nordiska rikspartiet
Vera Oredsson ”Jag är nationalsocialist in i graven”
Mikael Jansson och nazistaffischen


Nysvenska rörelsen (1930-)

Den fascistiska rörelsen grundades och leddes av Per Engdahl fram tills hans död 1994.1979 skrev Per Engdahl en artikel i deras officiella partitidnings aprilnummer. Artikeln hette Invandringens risker och behandlade  hans idéer om att ändra taktik och istället för att använda ut på att ersätta rasargumenten med argument mot invandringen som man trodde skulle vara mera gångbara. En av BSS och Sverigedemokraternas grundare Sven Davidson hade ett förflutet i detta parti. Från partiets tidning Vägen framåt.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Stryk gärna de rasbiologiska aspekterna. En invandring, som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett folks existens och därmed mot den kultur, som det representerar[/otw_shortcode_quote]

Sverigedemokraternas förvandling från att använda rasbegreppet till att använda sig av bevarandet av kultur sägs komma delvis från detta.

  • Sven Davidson (1931-2005), ordförande i Bevara Sverige Svenskt och ledamot i Sverigedemokraternas första partistyrelse.

Rörelsen är fortfarande aktiv.

Nysvenska rörelsen
Från Engdahl till Åkesson

Nationaldemokratiska studentföreningen

Grundat 1999 av det som idag kallas fantastiska fyra, Jimmie Åkesson, Richard Jomshof, Björn Söder och Mattias Karlsson.

SDs Lundarötter

Sverigedemokraterna och 30 november-firandet

Bild från 1991

Sverigedemokraterna 30-november 1991. Manifestationen urartade i kravaller och polisen hade stora problem.

SD och 30 november
Sverigedemokraterna och 12’ans Kalle

Engelbrektsmarschen

Bild från 1994

Samröret med Counterjihad-rörelsen

En av de viktigaste bloggarna i rörelsen Gates of Vienna där Breivik påstår sig ha kommenterat en hel del förespråkar folkmord på muslimer. Fjordman, Breiviks inspirationskälla har även skrivit för bloggen. Kent Ekeroth som inte bara har länkat till bloggen i sociala medier utan benämns av sajten för att vara en central gestalt i rörelsen. Ekeroth har med hjälp av antiislamiseringsfonden bjudit in bland annat Alan Lake som två år efter Utöyamassakern uttalade ”som man sår får man skörda”. Lake har uppmanat i blogginlägg att läsarna ska skicka in namn till en dödslista med de enligt honom makthavare som har förrått sitt land.

SD-politiker aktiv i rörelse som manar till våld
Uppdrag granskning om CounterJihad och Kent Ekeroth
Gates of Vienna Incites for Muslim Holocaust

Sverigedemokraternas roll i Vitmakt-scenen.

1985 sponsrade BSS det okända bandet Ultima thules första singel. Bandet kom till att bli Sverigedemokraterna husband och spelade ofta på olika tillställningar som var i partiets regi. Deras första sångare Bruno Hansen var ledare för Nyköpings NRP’s Riksaktionsgrupp som var en en våldsam gruppering som ofta gav sig på antirasister och meningsmotståndare. Deras musik blev till en start för den så kallade vikingarocken. I samma scen fanns även de mer nazistiska vitmakt-banden. Skivbolag startades upp och flera av dom hade anknytning till Sverigedemokraterna. Minst 21 olika Vit Makt-band har marknadsförts i Sverigedemokraternas tidningar. Bland annat recenserades ett av de grövsta, Brigad Wotan, i SDU-bulletinen med kommentaren att ”samtliga texter är nationella”. En del av dem har fungerat som dragplåster vid fester arrangerade av sverigedemokraterna.

  • Last Resort Records som stod nära Sverigedemokraternas lokalavdelning i Haninge släppte musik med rasistiska Somalia kickers och nazistbandet No remorse.
  • Bifrost Musik hade kopplingar till lokalavdelningen i Trollhättan. Bifrost sålde förutom vitmaktmusik även nazistpropaganda från USA.
  • Svea musik gav ut högerextrema Brigad Wotan (Somalia kickers) som förövrigt fick en positiv recension i SDU-bulletinen och även nazistiska Brutal attack och det antisemitiska vitmaktbandet Vit aggression. .Svea Musik (bildat ur Södertäljeavdelningen) drevs av partimedlemmar. Redaktören och flera av redaktionsmedlemmarna för vitmaktmusikscenens flaggskepp, tidningen Nordland, kom ur Sverigedemokraterna. Svea Musik, använde till och med sverigedemokraternas postbox.
  • Nordland/88 Musik ifrån Linköping. Drivs av Mattias Sundquist, sångare i Svastika, och Riksfrontens förre ledare Torulf Magnusson som var med och bildade Hembygdspartiet med BSS och SD-grundaren Leif Zeilon. Har central betydelse för vit makt-musiken. Distribuerar skivor från en mängd bolag utöver den egna produktionen, samt skivor från systerrörelsen Resistance Records i USA.

Ultima thule var en av favoritbanden för flera i partitoppen och en av anledningarna till att de blev nationellt intresserade. Vi minns den färja som flera SD och SDU-toppar åkte med 2009. Bland de som var med på resan om vi ska nämna några var partiledaren Jimmie Åkesson, den före detta SDU-ledaren och riksdagsledamoten Erik Almqvist, Björn Söder, Åkessons blivande fru Louise Erixon och Christian Westling. De sjöng nidvisor om Olof Palme, den mest kända nationalsocialistiska kampsången ”Friheten leve” och en annan de sjöng var med gruppen Fyrdung som har låtar om handlar om att skära ut Sions hjärta, alltså att döda judarna. De sjunger om raskravaller och om att bränna ner Rosenbad.

Imperiet Nordland
Från punkprotest till nazirock
Identitärerna – från vitmaktmusik till metapolitik
Bruna rötter, blågul stam, bruna grenar
Ultima thule – Profeter i sin egen stad
När Sverigedemokraterna åker färja
Stieg Larsson och Mikael Ekman: “Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen”, Ordfront förlag 2001, s 292 och 295

Mer läsning om partiets bruna historia

Nazism och rasism

SD-grundarnas nazistiska förflutna
Sverigedemokraternas nazistiska förflutna
Sverigedemokraternas nazistiska förflutna del 2
Åkessons SD 1994-1996
SD’s ideologs förebilder
Sådant parti sådant ungdomsförbund – Rasismen i SDU
Sådant parti sådant ungdomsförbund – Rasismen i SDU Del 2
Sådant parti sådant ungdomsförbund – Dagens SDU
Sagan om partiet som är som alla andra? Om nazismen i partiet 2010-
Lika barn leka bäst – SD och högerextremistkopplingarna
Extremhögerns samlingsparti
SD-kandidaternas band till nazismen
Sverigedemokraterna och Euronat
Sverigedemokraterna – Dömda & nazistkopplingar 88-98 

SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet

Rasbiologin

Sverigedemokraterna och rasbiologin del 1
Sverigedemokraterna och rasbiologin del 2
Rasföreställningar kvar i principprogrammet

Extrema händelser i partiets historia

Sverigedemokraterna och den skarpladdade handgranaten 


Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning 


SD:s förkärlek till nazistiska diktare

Sverigedemokraterna och Erik Walles

SD-bulletinen rekommenderar

Partiprogrammet

Sverigedemokraternas program – Utveckling eller ny förpackning
Rasbiologi i Sverigedemokraternas politik
Är man rasist bara för att man röstar på SD?
SD:s partiprogram – Kapitel 2: Människan
8 bevis på att SD är rasister
Granskning av Sverigedemokraternas principprogram (del 1)
Granskning av Sverigedemokraternas principprogram (del 2) 

SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet

Övrigt om partiet

När du skriver negativt om Sverigedemokraterna (om hoten du får när när du skriver negativt om partiet)

Det är den bild av SD som partitoppen inte vill veta av och förnekar. Det här den bild som företrädare längre ner i hierarkin inte vet om. Det här är den bild av Sverigedemokraterna som sympatisörer och väljare på grund av ovanstående exempel inte fått kännedom om. SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR INTE ETT PARTI SOM ALLA ANDRA.

 

Nästa sida →