Kategori: Sverigedemokraterna


Sverigedemokraterna vill bryta mot grundlagen & Mänskliga rättigheterna

I en debatt med Morgan Johansson säger Mattias Karlsson (SD) klart och tydligt att han vill bryta mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna. Han vill ta ifrån Människor deras svenska medborgarskap.

Mänskliga rättigheterna
Artikel 13 paragraf 2
”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land”
Artikel 15 paragraf 1
”Var och en har rätt till en nationalitet”
Artikel 15 paragraf 2
”Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.”

Förutom att vi skrivit på att följa de mänskliga rättigheterna så vill Karlsson bryta mot grundlagen.

Grundlagen
Andra kapitlet paragraf 7
”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.”
”Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.”

Han vill alltså ta ifrån människors svenska medborgarskap vid gränsen utan rättegång vilket även det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheterna

Artikel 10
”Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.”
Artikel 11
”Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.”

Mattias Karlsson vill alltså bryta mot fem paragrafer av de Mänskliga rättigheterna och två paragrafer av Grundlagen.

Andra folkgrupper de inte anser vara svenskar trots deras medborgarskap är judar, samer tornedalsfinnar, romer och sverigefinnar. Detta som Björn Söder blev enormt kritiserad för finns även i deras principprogram. Redan nu vill Sverigedemokraterna ta ifrån dessa människors rättigheter.

Vad är nästa steg? Vi kommer ihåg judarna 1935 och att de togs ifrån sina rättigheter i de så kallade Nürnberglagarna.

Grundlagen 

De mänskliga rättigheterna

Nationella minoriteter

Varför chockas ni av Söders judeuttalande – Det står ju i principprogrammet

Sverigedemokraterna och minoritetsfolken

Leif G.W. Persson och Kent Ekeroth

Leif G.W. Persson säger att han inte blir förvånad om Kent Ekeroth blir fälld för misshandel.
Jag är inte så säker på att det blir ett lätt beslut oavsett om bevisen finns där eller inte. Ekeroth sa en gång i en debatt
 
[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vi kommer självklart följa lagarna, men nämndemän har olika åsikter och sympatier. Nu får vår del av befolkningen en plats i domstolarna[/otw_shortcode_quote]
 
Ja, och nu finns deras åsikter i rätten och det har visat sig att de dömer verkligen efter sina åsikter. Ett flertal ha också blivit avslöjade med att sprida grov rasism.
 
Vad tror ni händer om Ekeroth blir dömd? När en liten negativ kommentar kan orsaka en flodvåg av hat från hans följare på Avpixlat. Vi vet också att den största grupp som hotar kulturpersoner, författare har sina sympatier hos Sverigedemokraterna. När det gäller hot mot journalister så är det ämnen som sverigedemokraterna, invandring som genererar mest hat. Citerar Anders Lindberg på Aftonbladet
 
[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]När jag skriver om och jag skriver inga snälla saker om moderater, jag skriver inga snälla saker om centerpartister. I värsta fall får jag skäll av en pressekreterare. I värsta fall. När jag skriver om Sverigedemokraterna, bara nämner Sverigedemokraterna då får jag enorma mängder mejl jag blir uthängd på de här hatsajterna, jag får enormt… mitt Twitter spammas fullständigt av dom. Det här är alla journalister med om som skriver om er[/otw_shortcode_quote]
 
Avpixlat, som är Ekeroths skötebarn ha en lång historia av att hänga ut folk och har också uppmanat att förfölja och trakassera journalister. Hur blir det då om de skulle döma Ekeroth?
 
Jag vill egentligen inte veta, men jag är säker på att vi får läsa om både det ena och det andra i tidningen.
 
 

Sverigedemokraterna och kriminalitet

Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Riksdagen och deras ideolog var på tv igår (16/1 2017) och pratade om invandrares överrepresentation när det gäller kriminalitet, men han glömde ta upp hur det såg ut i hans egen riksdagsgrupp. Egentligen skulle Kent Ekeroth ställt upp eftersom han är deras kriminalpolitiske talesman, alltså deras kandidat till justitieminister om de skulle få makten.

Av 47 ledamöter är 6 dömda för olika brott. Det handlar om förtalsdomar, misshandel, bilstölder, häleri, olovlig körning, våld mot tjänsteman, narkotikabrott, bokföringsbrott mm. Sen har vi Kent Ekeroth som är misstänkt för misshandel, men som väntar rättegång. Ekeroth har också underlåtit att betala skatt och därför också vid två tillfällen fått betala in mer och också fått skatteböter.

Idag handlar det om att 12,8% av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter är dömda för brott, men skulle Ekeroth bli dömd så är de uppe i 14,9% vilket är en betydligt högre siffra än den som Karlsson tog upp om de med utlandsfödda eller med en eller två utlandsfödda föräldrar.

Markus Wiechel
Runar Filper
Roger Hedlund
Linus Bylund
Carina Herrstedt
Martin Kinnunen
ev. Kent Ekeroth

Det finns en viktig aspekt när det gäller Sverigedemokraternas envetna vilja att skylla på etnicitet och ursprung när det gäller kriminalitet.

Sverigedemokraterna kriminalitet

”Det finns inga raser därför kan det inte handla om rasbiologi”. Men 50% av SD:s sympatisörer tror på att människor kan indelas i raser trots att den samlade forskningskåren säger annorlunda.

Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen

Det handlar alltså ren rasism och rasbiologi. Välkommen 30-talet.

”Hälften av SD:s sympatisörer: människor kan indelas i raser”

Martin Kinnunen fälls för bokföringsbrott

Ny skattesmäll för Kent Ekeroth (SD)

Sverigedemokraterna kriminalitet

Fakta om undersökningen

Källa: BRÅ, Rapport 2005:17, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Siffrorna för SD-ledamöterna gäller dömda för brott, BRÅ:s siffor gäller misstänkta för brott, vilket innebär att siffrorna för SD-ledamöterna troligen skulle vara ännu högre om även deras uppgifter gällde enbart misstänkta, inte dömda för brott. BRÅ:s statistik avser polisanmälda brott åren 1997–2001.

Dock är denna undersökning inaktuell då andelen kriminella bland SD:s riksdagsledamöter har ökat.

SR och Kaliber granskar Sverigedemokraterna

Uniformsförbud Kaliber

2009 granskade P1:s Kaliber Sverigedemokraterna och resultatet blev ett halvtimmes lång reportage i radion. Detta reportage har fallit lite i skymundan och jag vill därför visa vad som sägs i detta program. Bloggen Ichimusai har transkriberat vissa citat och jag återger dessa här. Tidsangivelser till citaten finns med och anges i minuter och sekunder.

10:05”Det är inte rätt att pensionärer som har arbetat hela sitt liv för att trygga vår välfärd skall få gå och leta i soptunnorna och ligga och vänta förgäves på hemhjälp som aldrig kommer,  samtidigt som etablerade politiker fortsätter å tycka att vi skall öppna våra gränser för hur mycket människor som helst som inte passar in här och som över huvud taget inte har här att göra alls!”

11:14”Vi måste tvinga dem att återvända när de kan återvända vi kan inte som riksdagspartierna tro att frivilligt återvändande är en mänsklig rättighet.” (Från 1996)

25:52 ”Orättvisor ekonomiskt […] men dom som kommer från de här länderna är ju väldigt råa och barbarer [de andra skrattar] de har det ju i ryggraden alltså.”

16:17”Dom är inte solidariska med oss, de vill inte betala skatt dom är här för att bedriva svarta verksamheter.”

18:20 ”Titta på de här somalierna här dom lär sina barn dom har redan tio ungar och alla de här tio ungarna de ska ha tio-tolv ungar de också fy fan [skrattsalvor] alltså. Han försökte, pojken hemma, försökte komma in med en sån här som går på skolan hur hade inte vi prata om detta här, det var på en rast, de här de de ä gränsen här förstår ni, under inga omständigheter betrampas innanför av såna här va tycker dä asså hade jävlar inte ja varit hemma då hade han gått in va, då hade vette fan fått rensa ut hela golvet. […] Dom lever ju för fan på de här bidragen”

20:02”Invandringsfrågan är fortfarande den viktigaste för oss eller för våra väljare. Däremot har vi utvecklat oss i den meningen genom att vi en gång för alla ha gjort upp med den här konflikten mellan vårt sätt att se på svenskhet och svensk kultur och nationalism jämfört med de mer etniskt orienterade nationalister väljer att se på svenskheten, den uppgörelsen har vi haft. Det viktigaste för mig det är att man företräder någon form av öppen svenskhet, dvs det skall vara möjligt för människor även om man kommer från en ett annat land och en annan kultur ursprungligen, att bli svensk om man har den ambitionen.”

25:40”Det var en som frågade mig om jag hade förutfattade meningar, ja massor sade jag, också skulle jag förklara det där å då sade jag det så här att det här med burka det kan man ju förstå sa ja att när gubbarna får slå kärringarna så de får blåtiror å fläskläppar då är det klart att de måste få ha en burk på sig.”

26:05”Nä man undrar varför äter de inte gris och sådär då var det nån som trodde att de hade haft dem som älskarinnor å då kan man ju inte äta upp dem sen för fan.”

27:55”Våld kommer bland de här grupperna blir en etnisk sak. Det är inte ras det är frågan om men det är frågan om kultur.”

28:06”Vet ni vad en kamphund man kan aldrig ta med sig i sängen som en pudel, vet du, det går aldrig, det går inte att göra om, det ligger i blodet. […] Visste ni att en immigrant eller en invandrare, som kommer till Sverige ifrån ett såna länder som Afghanistan å Afrika, kommer ibland ut med två tusen alla möjliga sorter av parasiter i sin kropp, kan ni tänka er? Våra hundar har inte så många, våra hundar sitter i karantän men de här går ju direkt fram.”

Detta visar hur snacket går när Sverigedemokraterna inte vet att de blir inspelade. Ett samtal där deras nolltolerans diskuterades spelades också in. Denna ljudinspelning från publicerades av Expo.

”Jag tror inte att man behöver vara orolig som vanlig medlem, om man bara använder det sunda förnuftet och försöker att inte kontinuerligt lyfta fram rasistiska, nazistiska, antidemokratiska idéer, tankar, artiklar och så vidare”

Richard Jomshof som också var med på detta möte talade om en icke utesluten politiker som jämförde homosexualitet med avloppssex så här

”Man får tycka vad man vill om homosexualitet, men man kan inte uttrycka sig på det sättet. Vi måste som parti inse att orden vi väljer är fruktansvärt viktiga”

Detta visar också att en hel del av dessa rasistiska, homofobiska åsikter är godkända av den absoluta partitoppen så länge de inte uttrycks alltför ofta.

Bilden högst upp i inlägget visar ett notis från SD-bulletinen 1996 #9 och den avser det så kallade uniformsförbud Sverigedemokraternas förra partiledare Mikael Jansson införde 1996. Där skulle uniformsliknande kläder förbjudas för att det kunde ge en felaktig bild av partiet. Åsikterna sades också ha rensats ut. 2001 splittrades partiet och flera medlemmar och företrädare gick över till det nybildade Nationaldemokraterna, ett högerextremt parti som vid flera gånger demonstrerade tillsammans med bland annat nazistiska Svenska motståndsrörelsen och Nationalsocialistisk front. Uteslutningarna ur partiet fortgår även idag. Sverigedemokraterna försöker alltså att ge sken av att de rensar ut extrema åsikter, men gång på gång avslöjas nya rasistiska feltramp och samröre med nazism.

Kalibers granskning om när SD-toppar åker färja och sjunger nidvisor om Palme och nazistsånger.

När Sverigedemokrater åker färja…

Arena idés analys av Sverigedemokraterna

Här i dagarna släppte Arena idé, Frisinnade klubben en analys av Sverigedemokraterna. ”Den farliga mångfalden” är skriven av Håkan Holmberg och behandlar bland annat SD:s ”Öppna svenskhet”, Mattias Karlssons språkbruk, Linus Bylunds Novemberpogrom-uttalande.

Det är några stycken i denna analys som jag tycker är viktiga att ta upp. Bland annat denna som visar att SD fortfarande är rasister.

”Ingen lär dock ifrågasätta att SD som parti före Jimmie Åkessons och den nuvarande partiledningens tid var ett uttalat ”etno- nationalistiskt” parti. För ett parti med rötterna i den öppna nazismen var detta ett ofrånkomligt arvegods och de bestående kopplingarna och parallella medlemskapen mellan SD och öppet rasideologiska grupperingar påtalas gång på gång. Före Åkesson var det självklart också inom SD att människors bakgrund, ett annat uttryck för ”rastillhörighet”, beskrevs som den avgörande faktorn när svenskheten skulle definieras. Ett belysande exempel är det resonemang som fördes om adopterade barn och som kortfattat speglades i det partiprogram som gällde fram till 2002. Barn som adopterats från utlandet i späd ålder kunde aldrig bli svenska – trots att de självklart tillägnade sig den svenska kulturen genom att växa upp i Sverige. SD:s tal om ”kultur” i stället för ”ras” eller ”etnicitet” som avgörande för svenskheten gällde alltså inte i praktiken – kulturen var medfödd och påverkades inte av var man växte upp. Men alltjämt finns dunkla formulering-ar om människors ”essens” – delvis gemensam, delvis beroende av grupptillhörighet – med i partiets principprogram:

”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser.
Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper …”

Den nuvarande ledningens tillträde innebar dock en avsevärd förnyelse eller utveckling av retoriken, eller av beskrivningen av vad man menade med svenskhet. Nu är definitionen alltså kulturell. Det är därmed, i teorin, möjligt också för muslimer, judar, kurder, samer eller andra kategorier som uppfattas som ”osvenska” att skifta identitet. Men man måste skifta – ingen kan i SD:s föreställningsvärld ha flera identiteter parallellt. Det är fortfarande omöjligt att vara jude eller muslim, kurd eller same och samtidigt vara svensk – men den avgörande faktorn är inte ”rasen” utan ”kulturen”. Partiet kan därmed, med ett ofta använt uttryck, säga sig stå för en ”öppen svenskhet” och kan avvisa alla anklagelser om rasism. Det är ju inte ”rasen” det handlar om längre. Men den ”nedärvda essens” som påstås särskilja olika grupper är ju uppenbarligen något annat än resultatet av att man vuxit upp i en viss kulturell miljö. ”Essensen” kan rimligen inte skiftas. Eller vill man, precis som före 2002, fortfarande säga att skillnader av kulturell karaktär ändå, i sista hand, är ärftliga? Vilket svar man än väljer så står det klart att rasismen i detta ords traditionella mening lever vidare inom SD.”

I stycket nämns partiprogrammet från 2002 och stycket om adoptioner, men detta med ursprung fortsätter att gälla ända fram till 2011, alltså ett år efter det val som gjorde att de kom in i riksdagen. Från detta program:

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart[/otw_shortcode_quote]

Tillbaks till analysen.

Holmberg tar upp Mattias Karlssons användande av ordet ”kosmopolitiska” som han använde sig av när han analyserade EU-valet 2014 och dess resultat. Det Holmberg syftar på är dessa rader som är starkt influerade av en av Karlssons ideologiska förebilder Samuel P. Huntington och hans bok Clash of the civilizations

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Den politiska huvudkonflikten står inte längre mellan höger och vänster, utan mellan ”värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kulturradikaler. Den stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas.”[/otw_shortcode_quote]

Ordet kosmopolitisk betyder världsmedborgare, men har använts både i den antisemitiska kampanjen i Polen 1968 och även i det övriga kommuniststyrda Östeuropa. Kosmopolit var en synonym för jude. De ville kunna få fortsätta attackera de polska judarna som överlevt Förintelsen. De sades delta i en internationell konspiration ledd av USA, Västtyskland och ”världssionismen”. Det ”patriotiska” – det uttryck som också används i Karlssons valanalys – polska folket skulle nu göra sig av med dessa fiender till landets civilisation och kultur. Ordet kulturmarxist är också något som används av Sverigedemokrater som har ett antisemitiskt ursprung. Läs Dagens nyheters artikel Gårdagens ”kulturbolsjeviker” har blivit dagens ”kulturmarxister” text om detta.

Rapporten tar också upp Linus Bylunds uttalande om att det var de politiskt inkorrektas fel att Novemberpogromen skedde. I analysen står det så här

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vad han helt klart säger är att de som motsatte sig nazisternas judepolitik och som vägrade se det dödliga hot mot mänskligheten som nazisterna påstod att judarna utgjorde bär ansvaret för att det tyska folket till sist fick nog och spontant gav sig på judar, judiskägda butiker och synagogor överallt i Tyskland. Nazistregimen drev på med intensifierad propaganda och med alla de medel som staten och partiet nu disponerade, men det egentliga ansvaret påstods bäras av dem som låtit judar leva i och invandra till Tyskland.[/otw_shortcode_quote]

Nazistregimens propaganda som idag liknar den som Kent Ekeroths Avpixlat för mot EU-migranter, muslimer och invandrare. Jag har i det här inlägget visat att det kan finnas ett samband mellan partiets EU-kampanj mot tiggare, Avpixlats intensiva rapporterande av EU-migranter och det ökande antalet fysiska attacker mot dessa människor.

Denna analys var väldigt läsvärd och finns alltså att ladda ner här. Ju mer man läser om Sverigedemokraternas ideologi, politik, historia och deras företrädares uttalanden så börjar man få en bild av vad det egentligen är för parti och sätter man också in allt i en kontext så blir det än mer skrämmande.

Nästa sida →
← Föregående sida