Kategori: Gästinlägg


Invandrarkritikernas bluff

Det har återigen spridits info om en händelse där en kvinna efter en misshandel avlidit. Enligt storyn är det en man och en kamrat till honom som kommer från ett som är gärningsmännen. Kvinnans namn påstås vara Marcia Karlsson. (skärmdump på hennes profil finns längst ner i inlägget)

Bilden på kvinnan som spridits tillhör någon helt annan person och den personen lever. Kvinnan som påstås ha avlidit existerar inte enligt Ratsit.se, Birthday, Eniro, Hitta.se. Hon påstås även vara tandläkare i Jönköping, men det finns ingen tandläkare vid det namnet. Kvinnan existerar helt enkelt inte.Kvinnan på bilden ska ha polisanmält identitetsstölden.

Personen som började sprida detta falsarium heter Madeleine Moberg och kommer med både det ena och det andra påstående om detta. Kvinnan har på sin blogg skrivit grovt islamkritiska inlägg. (se länk längre ner) och är känd för att hetsa mot muslimer sen förut. (Se länk nedan(Motargument))

Här i stycket påstår hon att det ska vara en förhandling i tingsrätten på fredag, men enligt Tingsrätten i Jönköping har de vanligtvis inga förhandlingar på fredagar och har inga akuta inplanerade heller.

Hon har försökt att pudla hela skiten genom att ha en Erik Karlsson (Marcias kusin?) som ska ha berättat detta för henne. Den FB-profilen är skapad samtidigt meddelandet om att den unga kvinnan ska ha avlidit börjat spridas. Erik har endast en vän och det är den avlidna kvinnan och de kan ha blivit vänner med varandra under den tiden som Marcia ska ha legat på sjukhus döende eller redan död. och han har en profilbild som väl använd i olika sammanhang på nätet. (Skärmdump på Erik finns längst ner i inlägget).

Kvinnan som först började sprida detta har en blogg och här är lite stycken från inlägget om Marcias påstådda frånfälle
En kommentar från en av hennes Facebookstatusar om det som hänt

En annan

Hennes åsikter visar klart och tydligt vilket motiv hon har haft till att sprida denna bluff

Marcias FB
Eriks FB
Marcias kusin
Nedre delen av Eriks FB där det visar när hans konto skapades
Här har kvinnan kopierat in det meddelade hon påstår att hon fått som meddelat Marcias död
Kvinnans blogg på Finest.se
Kvinnans blogg på Blogg.se
Av någon anledning har hon 3 olika FB som är kända

https://www.facebook.com/madeleine.moberg.16

Hennes blogginlägg

UPPDATERING

Här försöker hon skylla ifrån sig och få oss att tro att det är hon som är offret. Nej du den gubben går inte. Offret är vårt öppna samhälle där du försöker svärta ner en viss grupp av våra medmänniskor
Ren bluff

UPPDATERING 2

Moberg försöker igen skylla ifrån sig och har under en bild på en kvinna som svär en ed över ett par böcker skrivit detta
Nej. Det är ingen som skrivit något hotfullt. De som skrivit har endast påpekat att tjejen lever och mår bra och att hon borde ta bort alla påståenden om att hon är död
Media om detta: Metro
Ursprungligen publicerad på bloggen SD’s Fotsoldater
I Metros kommentatorsfält erkänner Moberg att det är hon som nämns i Metros artikel. Skärmdumpar finns.

Så att du själv kan bilda dig en uppfattning…

”I Rumänien saknar cirka en tredjedel av romerna en formell utbildning.

I Rumänien är den förväntade livslängden för romska barn sex år kortare än för icke-romska jämnåriga barn.

I Rumänien löper romska barn tre gånger högre risk att växa upp i fattigdom än sina icke-romska kamrater.

I Rumänien har inte ens hälften av romerna tillgång till hälsovård.

I Rumänien saknar enligt en studie mer än hälften av romerna minst en av följande bekvämligheter i sina hem: kök inomhus, toalett, dusch- eller badmöjligheter eller elektricitet.

I Rumänien hävdar man att det inte finns någon diskriminering mot romer.

I Rumänien beräknas cirka 200 0000 romer leva under fattigdomsgränsen.

I Sverige uppskattas det att det befinner sig ungefär 2 000 romer som tigger.

Förra året anmäldes 230 hatbrott mot romer i Sverige. Det är den högsta siffran någonsin.


EU avsatte 184 miljarder kronor till Rumänien mellan 2007-2013.
32 miljarder kunde gå till till sociala insatser åt landets fattiga. 20 procent användes. Den rumänska regeringen vägrade låta EU-kommisionen kontrollera var pengarna tog vägen. Pengarna är nu frysta på obestämd tid.


  • Varför jag skriver den här blogginlägget?

  • Så att du själv kan bilda dig en uppfattning om varför människor väljer att lämna sina familjer för att ta sig till ett främmande land 150 mil härifrån där de inte kan språket eller känner någon, bara för att tigga på gatorna”


Nya undersökningar visar att romerna fortfarande marginaliseras

Utanförskap bland romer kartlagt – problem i stora delar av Europa

The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance

Romerna lever i total misär – i hela Sverige

Boktips

svensk-antiziganism-fordomens-kontinuitet-och-forandringens-forutsattninga

Svensk antiziganism : fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar av Jan Selling

Gästinlägg av Simon Andersson

Rasföreställningar kvar i principprogrammet

tumblr_inline_nmc1dphrok1tra58o_540

Sverigedemokraterna pratar inte längre öppet om begreppet ras. Men partiets nuvarande principprogram bygger fortfarande på rasföreställningar. Dessa kommer numera till uttryck i ett resonemang om ”den nedärvda essensen” på sidan 8 i programmet:

”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Den första meningen är en uppgörelse med liberalismen och socialismens positiva människosyn där den nyfödda människan är ett tomt blad med potential för både godhet och destruktivitet beroende på hur människan formas av den sociala miljön. Miljön spelar förvisso en roll enligt SD (och den samspelar med det ”biologiska arvet”). Men SD lägger stor vikt vid tanken om en ”nedärvd essens” hos varje människa som inte kan undertryckas utan konsekvenser. De går vidare och slår fast att dessa ”nedärvda essenser” är unikt för ”vissa grupper av människor”.

Rasföreställningar bygger just på tanken om att vissa egenskaper hos grupper av människor går i genetiskt arv. Det är grunden i begreppet ras. Den biologiska rasismen bygger på vissa grupper av människor har genetiskt nedärvda egenskaper som gör dem överlägsna andra grupper av människor.

Det går inte att förstå SD:s tal om ”nedärvda essenser” på annat sätt än att man just pratar om genetiskt nedärvda egenskaper som är unikt för vissa grupper av människor: det vill säga ras. Detta eftersom SD här inte pratar om vad det tomma blad som en nyfödd människa utgör kan fyllas med för kultur, sedvänjor och religion. Här handlar det om ”essenser” som går i arv till det nyfödda barnet. Det är därför Sverigedemokraterna kan peka ut befolkningstillväxten bland muslimer som ett hot mot Sverige. Varje muslimsk bebis ärver sedan födseln egenskaper som av SD pekas ut som ett hot mot Sverige. Tanken att dessa barn växer upp och blir en del av samhället precis som alla andra så länge de sociala villkoren inte segregerar och stänger ute finns inte hos Sverigedemokraterna. Deras ”nedärvda essenser” kan inte ”undertryckas utan konsekvenser”.

Sverigedemokraternas principprogram lyfter på ett smidigt sätt fram föreställningar om ras , det vill säga genetiskt nedärvda gruppegenskaper, utan att en enda gång använda själva begreppet ”ras”. Begreppet ”nedärvd essens” låter Sverigedemokraterna prata om ras i principprogrammet utan att behöva smutsa ner sig med det historiskt belastade rasbegreppet. Om detta bör vi berätta.

Originaltext: Vanligt folk mot SD

Öppet brev till er som upplever att SD satsar mer pengar på Sverige

Öppet brev till er som upplever att SD satsar mer pengar på Sverige.

En gigantisk anledning till att SD kunnat satsa mer pengar i sin budget på vissa områden är på grund av att de vill göra en extrem minskning av flyktingmottagandet och istället hjälpa människor i deras så kallade närområden.

SD vill minska flyktingmottagandet med cirka 90 % på ett par års tid. En av åtgärderna för att lyckas med denna magiska bedrift (den låter magisk, vems arsle har de tagit de siffrorna från?) är att stoppa all invandring från Irak och Syrien (där människor för övrigt befinner sig i en total jävla humanitär katastrof) för att istället skänka mer pengar till UNHCR. Problemet är att UNHCR starkt motsäger sig detta med argumentet av att det inte räcker att bara hjälpa till mer i närområdet, det krävs också att vi hjälper folk ut ur närområdet! Med bakgrund av detta skall vi inte heller glömma att vi ökar trycket på länder som Libanon och Jordanien där 1 160 000 respektive 610 000 flyktingar redan befinner sig. Totalt är cirka tre miljoner syrier på flykt! SD:s lösning för att minska flyktingströmmen i detta fall är alltså att helt enkelt ”stoppa den”. För att självrättfärdiga detta påstående så menar SD på att man kan hjälpa fler människor genom att skicka pengar till närområdet, då människor kostar mindre i ett flyktingläger än vad de gör om de kommer till Sverige.

Flyktingströmmen skall alltså enligt SD, stanna i ”närområdet” då förvaringen av individer i ett flyktingläger är en billigare kostnad och man kan då hjälpa fler. För att bortse från det inhumana i att förespråka en politik som vill bidra till gigantiska flyktingläger där barn inte har en chans till utbildning och där människor skall leva i misär så undrar jag: Skall detta ökade bidrag till UNHCR stoppa människor från att i lika hög grad vilja ta sig till Sverige? För det är väl så SD har ”beräknat sin budget”.

En annan av åtgärderna för att minska invandringskostnaden är att SD hänvisar till den så kallade Dublinförordningen som innebär att asyl skall sökas i det land som emigranten först kom till. Problemet är bara att många invandrare som kommer till Sverige har passerat genom EU-länder som skitit i att registrera dem och låtit dem passera ändå. Det betyder att Sverige skall räknas som det första landet man kom till om inte annat kan bevisas. Detta har SD garderat sig för genom att i sin motion skriva att, ”Asylsökande ska alltid redogöra för den flyktväg genom vilken ankomst till Sverige har skett. Vid misstanke om falsk utsaga ska flyktvägen kunna verifieras”. Människor som flyr hit skall alltså ”bevisa” sin flyktväg, hur då undrar jag?

Ett annat problem, om än mindre i frekvens än föregående, är om migranterna i sin tur passerat genom till exempel Grekland eller Italien, etc. som första länder, länder där rättsläget är så osäkert just nu att Migrationsverket inte skickar tillbaka asylsökande dit!

Det beräknas finnas mellan 10 000 – 50 000 människor som är papperslösa i Sverige, varav 2000-3000 barn. SD vill neka dessa människor vård samt omintetgöra möjligheten för barnen att få en utbildning. Det här är nämligen individer som SD vill utvisa ur landet som ytterligare en rad i ledet i dess ”åtgärder”.
Jag låter det vara osagt om partiet fortfarande försvarar motionen de ställde sig bakom 2001 där de ville kriminalisera all hjälp till papperslösa samt göra det obligatoriskt för människor inom offentlig sektor att polisanmäla dessa.

En annan åtgärd är att aldrig ge människor utan identifikationshandlingar en rättvis prövning av deras asylärende utan man skall avvisa dessa redan vid gränsen. Det låter humant, eller hur? Motionen gör inte ens skillnad på barn och vuxna, den har inte ens den enklaste formen av humanitet. Ponera att någon flyr hit från Syrien eller Irak, ska vi skicka dem tillbaks till ”närområdet” då? Ponera att någon annan söker skydd i Sverige men saknar identitetshandlingar då man flydde från ett brinnande bostadshus, ska vi skicka hem dem till ”närområdet” också? Är då tanken att vi skall begära utträde ur FN:s flyktingkonvention? SD:s motivering till detta är att ”utfärda särskilda uppehållstillstånd som gäller i ett år samt att förlängningar utfärdas om maximalt sex månader i taget.” Men det baseras ju på att man kan bevisa sin flyktväg, att man kan bevisa att man inte varit i ett annat EU-land som skrivit under Dublinförordningen, tidigare. Det baseras också på att man har de rätta identifikationshandlingarna!

En annan anledning till att SD kan satsa dessa påstådda pengar beror på att de vill sänka Sveriges bistånd till omvärlden. De satsar alltså mindre pengar i sin budget på bistånd än sittande regering, närmare bestämt skall det totala biståndet sänkas från 1% av BNP till 0.7% av BNP. Alltså under FNs rekommenderade biståndsmål! Var någonstans SD planerar att skära ner, specificeras inte. Om jag får generalisera lite och använda mig av en fördom så gissar jag på att vi skall skära ner på biståndet till länder som associeras med Islam. Denna fördom baserar jag på att Jimmie Åkesson, bland annat, uttalat meningen, ”Islam är det största hotet mot världen sen nazismen”. För att inte nämna Björn Söders eviga raljerande om ”fredens religion”. Vad som står på Mattias Karlssons Facebook just idag, samma datum som du läser det här, det vet jag inte. Men en inte helt otippad gissning är att det berör någon anekdot om hans möten med muslimer.

SD-logiken är i vilket fall slående. Genom att göra Sverige mindre attraktivt för flyktingar så kommer flyktingströmmen att minska, genom att ge mer pengar till UNHCR så kan man neka individer asyl. Genom att fullständigt förinta papperslösas grundläggande rättigheter så kan man spara pengar.

Enligt budgeten så skall flyktingpolitiken kunna spara Sverige 152 miljarder kronor under kommande mandatperiod. Hur mycket hade SD behövt minska asylmottagandet med, redan nästa år? Hur jävla stor tror du felmarginalen är i påståendet att man skall ”spara 152 miljarder?” Jag skulle vilja påstå att felmarginalen är, gigantisk.

Ändå sitter vissa av er där och berättar för mig hur ”bra SD:s budget är för Sverige”. En budget som är byggd på orealistiska besparingar inom flyktingmottagandet och integrationspolitiken. En budget som är byggd på monopolpengar. Men om vi glömmer allt det där om 152 miljarder en stund.

  • Budgeten är byggd på inhumanitet.

Källor:

Motion 2014/15:2866 En ansvarsfull invandringspolitik
SD presenterar budgetförslagSD vill spara 152 miljarder på invandringen
Migrationsverket om SD:s asylpolitik: ”Det fungerar inte så”
SD förklarar inte hur invandring ska stoppas
Utvisning pga brott
Motion 2011/12:Ju412 Kriminalisering av hjälp till illegala invandrare
UNHCR: ”Minska inte invandringen till Sverige”
FN:s flyktingorgan kritiserar SD-förslag

 

Gästinlägg av Simon Andersson
Ni som känner honom kan gott tjata på honom att starta en blogg 🙂

Nyfascism: Jobbik vs Sverigedemokraterna

Ungerska Jobbik klassificeras som nyfascistiskt:

• Tredje största i parlamentet
• Ultranationalistiskt
• Beskriver sig som radikalt patriotiskt kristet
• Säger sig ta avstånd från våld och värna demokratin
• Säger sig vilja satsa på lag och ordning samt stärka polisen
• Säger sig vara ensamma om att värna nationen
• Vill strypa invandringen, speciellt av ”icke-assimilerbara nationaliteter”
• Vill strypa kulturellt inflytande utifrån
• Hård satsning på traditionell nationell kultur
• Uttalat homofobiskt
• Vill begränsa aborträtten
• Värnar om den traditionella kärnfamiljen
• Värnar om traditionella könsroller
• Hetsar mot romer

Stämmer ganska bra med SD, tycker jag. Plus massa andra punkter.

Men det är klart, uniformerna skiljer. Men då kan man ju fråga sig varför SD som enda svenska parti har varit tvunget att införa uniformsförbud. Antagligen för att det, till skillnad från Ungern, inte funkar i Sverige med partiuniformer. Offentligt. Än så länge. Efter valet 2018 är läget kanske annorlunda.

Tack vare Jobbiks inflytande har följande ändringar gjorts i den ungerska grundlagen:

• Åsiktsyttringar som skadar den ungerska staten får förbjudas.
• Politisk kampanj får endast förekomma i statliga medier.
• Begreppet ”familj” utesluter numera ogifta par, barnlösa par och samkönade par.
• Hemlösa får inte uppehålla sig på allmän plats.
• Diskriminering på grund av ålder, kön och sexuell läggning är inte längre förbjuden.

Av enskilda motioner och olika uttalanden att döma är allt detta saker som SD skulle ställa sig bakom.

De som anser att Jobbik är nyfascistiskt och att SD inte är det har en del att förklara, känner jag. Hittills har jag bara hört en del ganska svajiga resonemang om våld, uniformer, massrörelse och ambitioner att införa diktatur.

Gästinlägg av Fredrik Falk

Skulle någon inte vilja klassificera Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti så är iallafall konsekvensen av deras politik väldigt likt nyfascism. (Polimasaren)

Nästa sida →