Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 4 Ökade befogenheter för rättsväsendet

Ibland så bokstavligen kräks man över vilka vidriga motioner Sverigedemokraterna lägger. Här i motionen om Ökade befogenheter för rättsväsendet och tillkännagivande nummer 14 så vill de att polisen ska kunna framkalla kräkningar och använda det som bevis

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen ska få använda kräkmedel för att säkra bevisning

Det finns mera besynnerligheter i denna motion. Den här gången i tillkännagivande nummer 18

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Regeringen ska utreda hur reglerna kan utformas så att polisen nattetid, eller när det finns risk för annan allvarlig brottslighet, tillfälligt ska kunna avvisa anmälningar om brott, som kan vänta till nästkommande dag utan förvärrad skada, under nattetid eller när risk för annan allvarlig brottslighet föreligger

Besynnerligheterna fortsätter i tillkännagivande nummer 19

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utreda hur reglerna kan utformas så att poliserna ska kunna avvisa anmälningar, som uppenbart inte rör brott och som ändå kommer att avskrivas

De vill alltså ge polisen befogenheter att avvisa anmälningar om brott nattetid och om de anser att anmälan inte kommer att leda till åtal utan kommer att avskrivas. Polisstat a la fasciststat?

 

Förövrigt hittade jag 11 stavfel i denna motion skriven bland annat av Kent Ekeroth och Björn Söder. Ett tips till dessa två herrar som borde vara ganska rutinerade vid det här laget är att använda er av ett rättstavningsprogram.

Läs gärna mina andra inlägg om Sverigedemokraternas besynnerliga motioner