Sverigedemokraterna och 1864 års strafflag

Under rubriken Rättstrygghet i Sverigedemokraternas principprogram från 1999 hittar vi detta

Den 1 januari 1965 ersattes 1864 års strafflag av 1962 års brottsbalk. Detta blev inledningen till de senaste trettio årens flum och dalt inom rättsväsende och kriminalvård, ett förfall vars konsekvenser varit mycket negativa för medborgarnas rättstrygghet. Sverigedemokraterna kräver därför att en modifierad version av den gamla strafflagen återinförs som ett provisorium tills en ny utarbetats. I riktlinjerna till den nya strafflagen skall samhällets och enskilda personers skyddsbehov prioriteras

Vi vet att SD har varit för dödsstraff fram till och med principprogrammet 1994 som gällde till ett nytt kom 1999.

Särskilt grova brott skall i vissa fall kunna leda till dödsstraff. Detta straff skall dock utdömas restriktivt och med mycket höga krav på bevisning. Exempel på brott som bör kunna leda till dödsstraff är: överlagt mord, mord på barn och åldringar, högförräderi

Vad står då i 1864 års strafflag som inte är flum och dalt? I andra kapitlet andra paragrafen i den gamla strafflagen kan vi hitta

 

Dödsstraff skall offentligen werkställas genom halshuggning. Förut gifwes den  dömde lämplig tid att sig till döden förbereda; och warde han utan ståt eller utmärkelse till afrättsplatsen utförd. Innan han dit kommer, ifall domen der offentligen uppläsas; men ej må tal till meningheten hållas. Den afrättades kropp warde i stillhet å närmaste begravningsplats jordfäst. Skola flere undergå dödsstraff; då må det ej å endera werkställas i den andres närvaro

Offentliga halshuggningar? Var det något Sverigedemokraterna på den tiden ville ha? Troligtvis inte. precis som de som läser i andra dokument inte heller vill ha offentliga avrättningar bara för att det står så i den boken. Visserligen föreslås det i en motion till partiets kongress landsdagarna 2009 att dödsstraff ska återinföras.

BONUS

Björn Söder skriver i sin blogg 1999 sina åsikter och däribland hans vurmande för dödsstraff. Han radar upp 16 punkter där han skriver det positiva med att ha dödsstraff

 • Det låter fullständig rättvisa ske.
 • Det visar största respekt för människans okränkbara värde.
 • Det försvarar människans värdighet på starkaste sätt.
 • Det bejakar människans naturliga rättskänsla.
 • Det uttrycket på tydligaste sätt medkänsla med alla brottsoffer och anhöriga.
 • Det ger brottsoffer och deras anhöriga sinnesro och sätter punkt för brottet.
 • Det är rättsstatens kraftigaste förvar av “rätten till liv” för alla medborgare.
 • Det stoppar definitivt gärningsmannen från ytterligare brott.
 • Det avskräcker mest effektivt från våldsbrott och mord.
 • Det skapar ett lite tryggare samhälle för medborgarna.
 • Det visar hur ytterst allvarligt samhället ser på de grövsta brotten.
 • Det vittnar om högsta moral och rättfärdighet.
 • Det bejakar kravet på vedergällning som människan under alla tider haft.
 • Det bejakar straffet som sådant och betygar att visa brottslingar förtjänar döden.
 • Det går viljan hos en folkmajoritet till mötes.
 • Det avlägsnar ur ekonomisk synvinkel de stötande inslag som alternativ innebär.

Kommentera