Sverigedemokraterna: Kultur vs Ras

I Expos artikel Extremhögerns samlingsparti så vill jag lyfta fram 3 stycken som jag citerar nedanför

”Sverigedemokraterna är en del av, vad vi skulle kunna kalla, den svenska radikalnationalismen. En politisk miljö som radikalt vill omforma landet enligt nationalistiska principer om homogeniteten som samhällets bärande pelare. Frågan är bara hur den där homogeniteten och samhällsbygget ska formas. Det är frågor som sliter denna miljö i stycken likt 60-talets små vänstergrupper. Vissa vill bygga en gemenskap baserad på vad man kallar ras (tänk fundamentalistiska nationalsocialister), vissa menar att det krävs mer än så och talar om etniciteten som det sammanbindande kittet”

”Sverigedemokraternas projekt har varit att ta sig ur denna politiska gemenskap. Att klippa banden till den ”nationella rörelsen” genom att lansera en kulturnationalism där ras fullständigt avfärdas, etnicitet plockas bort och kulturen står i centrum. Med socialkonservatismen som ideologisk kompass i sakpolitiska frågor”

”Sverigedemokraterna förespråkar en assimileringspolitik där alla i teorin kan bli svenska, även om det är komplicerat och kan ”ta flera generationer”. Rent konkret går partiets politik ut på att ge så få människor från ”kulturellt avvikande länder”, som det brukar heta – alltså Afrika och Mellanöstern -denna möjlighet. Samma människor som rasnationalister och etnonationalister pekar ut som hot”

Är det ett sammanträffande att Sverigedemokraterna är emot samma människor som rasnationalister? Det handlar om samma folkgrupper fast sedda från olika håll. Etnopluralister och rasnationalister ser ”rasen” som ett hot medan Sverigedemokraterna ser samma människors kultur som ett hot. Det är samma människor som inte är välkomna hit till Sverige.

Detta är ungefär som när Åkesson tyckte att Bevara Sverige Svenskt hade blivit en så befläckad devis och så han använde istället Låt Sverige förbli Sverige.