Sverigedemokraterna, konspirationsteorier och skev världsbild

Konspirationsteorier är något som intresserar mig, men när jag börjar läsa om dom eller går in i nån FB-grupp för att studera någon fenomen blir jag bara frustrerad och till sist arg för att folk är så lättpåverkade och går på helt galna saker. Men vilka är det då som hänger sig till och sprider dessa konspirationsteorier? Finns det någon grupp människor som utmärker sig? Finns det kopplingar till ett politiskt parti?

Det finns en uppsjö av olika konspirationsteorier och för att nämna några så har vi chemtrails, 5G-strålningen och hela antivaxx-rörelsens tokiga idéer, men för att leda in inlägget åt det håll jag vill så vill jag nämna Eurabia som är en teori där folk tror att muslimer är på väg att ta över Europa. Olika konspirationsteorier florerar ju runt invandringen till Europa. Vi har den att den judiske affärsmannen George Soros styr migrationsströmmarna mot Europa. I samband med dessa konspirationsteorier florerar också myten om att det pågår ett folkmord på den vita rasen. Men nu över till att kika på det ”invandringskritiska” partiet Sverigedemokraterna som det här inlägget ska handla om.

Expo och Ungdomsbarometern som kartlagt ungdomars attityder, värderingar och intressen sedan 1991 kom med en undersökning 2015 som visade att SD-sympatisörer utmärkte sig när det gäller att tro på konspirationsteorier. Bland annat så tror 17% att världen styrs av hemliga sällskap medan de andra partiernas sympatier ligger på runt 7%. 42% av SD-sympatisörerna tror att statliga myndigheter övervakar oss medborgare medan siffran för de andra partierna ligger på 22%.

I en annan undersökning gjord av Föreningen för vetenskap och folkbildning så kan vi läsa att uppåt 20% tror på att vi får regelbundna besök av utomjordingar och nästan 50% tror på att människan kan indelas i raser vilket forskningen motbevisat för länge sen. Närmare 30 % tror att forskningen är köpt av industrin och är därför inte tillförlitlig och de tror att diagnosen ADHD är påhittad. Studien visar också att Sverigedemokraternas anhängare är mer skeptiska till evolutionsteorin, biodynamisk odling, Waldorfpedagogik och global uppvärmning och den sistnämnda ska vi titta lite extra på i stycke längre ner.

Nu när vaccinet mot Covid-19 är klart och vi har börjat att vaccinera Sveriges befolkning så visar det sig att 4 av 10 Sverigedemokratiska väljare vägrar eller är osäkra om de ska ta vaccinet. Detta ser deras partiledare Jimmie Åkesson är sånt stort problem så han talar om att filma sig när han får sprutan. Så här ser fördelningen ut i resten av partierna.

Sverigedemokraterna, konspirationsteorier och skev världsbild

Forskare på Chalmers tekniska högskola har kommit fram till att klimatförnekelse går hand i hand med högernationalism. Huvudsyftet med forskningsprojektet beskrivs så här på Chalmers hemsida.

”Projektet ska granska högernationalism, tankesmedjor och utvinningsindustrin som sina tre huvudinriktningar:
 • Högernationalism. Högernationalistiska partier i Europa och deras argument för klimatförnekelse kartläggs inom projektet. Bland analyseras Twitter och diskussionsgrupper på nätet.
 • Utvinningsindustrin. Projektet gör historiska undersökningar av Sveriges utvinningsindustri, vilken kunskap den ägt i klimatfrågan och hur den agerat, samt kopplar kunskapen till internationella studier i frågan.
 • Konservativa tankesmedjor. Projektet kartlägger hur konservativa tankesmedjor i Sverige analyserat och kommunicerat om klimatfrågan samt deras kopplingar till lobbygrupper av likartad karaktär.”

Flera sajter som Nya dagbladet, Swebbtv och Nya tider sprider konspirationsteorier och dessa sajter är populära bland SD-sympatisörer. När det gäller Sverigedemokraterna själva så har vi flera högt uppsatta företrädare som är klimatskeptiker. Naturskyddsföreningen skrev i sin granskning inför valet 2018 att Sverigedemokraterna är sämst för miljön och Världsnaturfonden skriver.

Sverigedemokraterna svarar att de stödjer 12 av 33 förslag i Klimatkompassen, men i vissa svar antyder kommentarerna att man i själva verket är emot förslaget. När SD exempelvis ställer sig bakom WWFs förslag om en energifärdplan som visar vägen till en 100 procent förnybar elförsörjning i Sverige, kommenterar partiet att man vill uppnå detta genom att satsa på kärnkraft (som inte är en förnyelsebar energikälla) samt avveckla subventioner på förnybar energi. Svaren visar tydligt att SD har en mycket låg ambition för klimatpolitiken.

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen sågat Parisavtalet och kallat det en pr-produkt och kallar hela debatten för ”vänstervriden”. De vill sänka anslagen till SMHI för att de enligt SD bedriver propaganda och opinionsbildning. Den numera uteslutna Sverigedemokraten Thoralf Alfsson skrev på sin blogg att ”länsstyrelsens tjänstemän har svalt SMHI:s propaganda om havsnivåhöjningar med hull och hår”.

Om vi ska titta på hur SD:s sympatisörers världsbild ser ut så ska vi kika på några undersökningar. 2014 gjorde Ipsos en undersökning som visade att svenskar trodde att 17% av Sveriges medborgare var muslimer, men i själva verket handlade det om 5%. Bär det gäller arbetslösheten så trodde folk att det var 24%, men 8% var det rätta svaret. Men i denna undersökning specificeras inte partitillhörighet. Det gör däremot i Inizios undersökning från 2018. Ska gå igenom några av områdena som undersöktes och de visar tydligt att SD:s sympatisörer utmärker sig ordentligt och har sämst verklighetsuppfattning.

Först ut är antalet mord och när det skett mest och här tror hela 67% att det är på 2010-talet.

Sverigedemokraterna, konspirationsteorier och skev världsbild

och så här ser verkligheten ut om vi räknar per 100’000 invånare och det lär vi nog göra för sen i början av 90-talet har Sverige ökat med 1,7 miljoner.Rätt svar är alltså 80 och 90-talet.

Sverigedemokraterna, konspirationsteorier och skev världsbild

Mer om detta och om att det inte handlar om att vården blivit bättre och att det därför skett en minskning kan ni läsa i Motarguments artikel om det dödliga våldet.

Har då antalet misshandelsfall ökat eller minskat? Här tror 91% av SD-sympatisörerna att det ökat från 1914 till 2018

Men hur såg det ut? Här ser vi att förutom extremåren 2013 och 2016 så har antalet minskat och ligger nu på en jämn nivå.

 • 2010 var det 87854 fall
 • 2011 var det 89457 fall
 • 2012 var det 87052 fall
 • 2013 var det 80374 fall
 • 2014 var det 83324 fall
 • 2015 var det 85067 fall
 • 2016 var det 88576 fall
 • 2017 var det 84209 fall
 • 2018 var det 83220 fall
 • 2019 var det 84575 fall

Källa: Brottsförebyggande rådet

Här kommer arbetslösheten.

och hur såg det då ut? Som vi ser så minskade arbetslösheten från 2010 och ända fram till tiden för undersökningen.

Källa: Ekonomifakta Arbetslöshet

Statsskulden är stundom ett hett ämne och här tror 43% av SD-sympatisörerna att den har ökat.

Men i själva verket har den sjunkit från 1394 miljarder 2014 till 1262 miljarder 2018.

Källa: Riksgälden

Till sist kommer vi till SD:s paradfråga invandringen och här ställdes frågan om hur många asylsökande som fick uppehållstillstånd i Sverige 2017 och över 50% trodde att det var fler än 35000 som var det korrekta antalet.

Källa: Migrationsverket

Varför tar jag då upp dessa fakta och visar att SD-sympatisörer har en skev världsbild? Jo, om de har så pass fel som detta visar så är det inte så konstigt att de inte litar på regeringen och på myndigheter och då är det nog lättare att falla in på konspirationsteorier och särskilt då när Sverigedemokraterna som parti sprider myten om att de är underdogs och säger ”sanningen” som de andra partierna mörkar. Deras motvilja att förstå och följa forskningen leder till att de gör och tycker precis tvärtom jämför med de andra partierna som faktiskt följer en enad forskningskår och detta syns tydligast när det gäller deras klimatskepticism och miljöpolitik. Det är åt helvete att folk har så dålig verklighetsförankring men å andra sidan så är vi 80% väldigt skeptiska till SD.