SD’s nätsvans och den öppna svenskheten

För Sverigedemokraterna är det väldigt viktigt varifrån man kommer, vilken etnicitet man har. I deras åsiktsdokument gillas inte människor från som de kallar avlägsna kulturer och för t.ex Kent Ekeroth är det så pass viktigt att han vill börja föra register på människors etnicitet. För att ge en förmildrande bild av deras gamla åsikter som gjorde dom kända på 90-talet valde de att införa något de kallade för ”Öppen svenskhet”, vilket i teorin skulle göra det möjligt för invandrade människor att bli svenskar. I deras principprogram från 2005 hette det

För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den svenska nationen

men detta är i efterföljande principprogram från 2011 borttaget och ersatt med ”svensk”, ”assimilerad” och ”ickesvensk”. Ordet svenskhet finns inte ens med i åsiktsdokumentet. De har även lagt in möjligheten av kunna bli av med rätten till nationstillhörigheten

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur

Så säger alltså själva partiet om vem som kan/får kalla sig svensk, men vad säger fotfolket och nätsvansen? Får vem som helst kalla sig svensk? I en artikel på Kent Ekeroths blogg AvpixlatSvenska folket byts ut i allt snabbare takt” menar de att det pågår ett folkutbyte i Sverige, alltså den gamla konspirationsteorin att svenskarna utsätts för ett folkmord. I texten förklarar Avpixlat vad Affe vill visa med sin sammanställning

Affes vill med sammanställningen framför allt illustrera hur extrem den demografiska förändringen av befolkningen i vårt land faktiskt är, i synnerhet i beaktande av att Sverige för inte allt för många decennier sedan var ett av världens mest demografiskt homogena länder

Homogenitet betyder enligt Wikipedia ”ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt” och när man använder det i ett sammanhang där man skiljer på svenskar och människor med utländsk bakgrund så tror jag vi alla vet vad det handlar om och vi har sett det förr i historien. Det är inte första gången Avpixlat har skrivit om rasbiologi och ett påstått folkmord på svenskar. Inte rasist, men har skrivit artiklar om två andra tillfällen, Avpixlat ger Breivik rätt – skriver om hur Svenskar kommer att bli en minoritet i Sverige och Rasbiologi och hets mot folkgrupp på SD:s favoritblogg.

Av kommentarerna att döma så håller SD:s nätsvans med och de vet vilka de ska skylla på och framförallt så har de utsett vilka folkgrupper som är de största problemen. Mena betyder människor från Mellanöstern och Nordafrika.

 

Det är uppenbart att för att vara svensk så ska man ha en svensk bakgrund och att dessa fotsoldater skulle tro på en öppen svenskhet har jag svårt att tro på.

 

UPPDATERAT

Nu har även SD’s tidning Samtiden anammat Affes statistik precis som Avpixlat.

1 thought on “SD’s nätsvans och den öppna svenskheten

  1. Oscar says:

    Man kan säga vad man vill, men man kan inte styra andra människors reaktioner. SDs nätsvans verkar inte förstå det.

    Om någon beter sig fientligt mot yttrandefriheten så är det SDs nätsvans, som tror att dom har rätt att komma undan med hur kränkande kommentarer som helst.

Comments are closed.