Öppet brev till er som upplever att SD satsar mer pengar på Sverige

Öppet brev till er som upplever att SD satsar mer pengar på Sverige.

En gigantisk anledning till att SD kunnat satsa mer pengar i sin budget på vissa områden är på grund av att de vill göra en extrem minskning av flyktingmottagandet och istället hjälpa människor i deras så kallade närområden.

SD vill minska flyktingmottagandet med cirka 90 % på ett par års tid. En av åtgärderna för att lyckas med denna magiska bedrift (den låter magisk, vems arsle har de tagit de siffrorna från?) är att stoppa all invandring från Irak och Syrien (där människor för övrigt befinner sig i en total jävla humanitär katastrof) för att istället skänka mer pengar till UNHCR. Problemet är att UNHCR starkt motsäger sig detta med argumentet av att det inte räcker att bara hjälpa till mer i närområdet, det krävs också att vi hjälper folk ut ur närområdet! Med bakgrund av detta skall vi inte heller glömma att vi ökar trycket på länder som Libanon och Jordanien där 1 160 000 respektive 610 000 flyktingar redan befinner sig. Totalt är cirka tre miljoner syrier på flykt! SD:s lösning för att minska flyktingströmmen i detta fall är alltså att helt enkelt ”stoppa den”. För att självrättfärdiga detta påstående så menar SD på att man kan hjälpa fler människor genom att skicka pengar till närområdet, då människor kostar mindre i ett flyktingläger än vad de gör om de kommer till Sverige.

Flyktingströmmen skall alltså enligt SD, stanna i ”närområdet” då förvaringen av individer i ett flyktingläger är en billigare kostnad och man kan då hjälpa fler. För att bortse från det inhumana i att förespråka en politik som vill bidra till gigantiska flyktingläger där barn inte har en chans till utbildning och där människor skall leva i misär så undrar jag: Skall detta ökade bidrag till UNHCR stoppa människor från att i lika hög grad vilja ta sig till Sverige? För det är väl så SD har ”beräknat sin budget”.

En annan av åtgärderna för att minska invandringskostnaden är att SD hänvisar till den så kallade Dublinförordningen som innebär att asyl skall sökas i det land som emigranten först kom till. Problemet är bara att många invandrare som kommer till Sverige har passerat genom EU-länder som skitit i att registrera dem och låtit dem passera ändå. Det betyder att Sverige skall räknas som det första landet man kom till om inte annat kan bevisas. Detta har SD garderat sig för genom att i sin motion skriva att, ”Asylsökande ska alltid redogöra för den flyktväg genom vilken ankomst till Sverige har skett. Vid misstanke om falsk utsaga ska flyktvägen kunna verifieras”. Människor som flyr hit skall alltså ”bevisa” sin flyktväg, hur då undrar jag?

Ett annat problem, om än mindre i frekvens än föregående, är om migranterna i sin tur passerat genom till exempel Grekland eller Italien, etc. som första länder, länder där rättsläget är så osäkert just nu att Migrationsverket inte skickar tillbaka asylsökande dit!

Det beräknas finnas mellan 10 000 – 50 000 människor som är papperslösa i Sverige, varav 2000-3000 barn. SD vill neka dessa människor vård samt omintetgöra möjligheten för barnen att få en utbildning. Det här är nämligen individer som SD vill utvisa ur landet som ytterligare en rad i ledet i dess ”åtgärder”.
Jag låter det vara osagt om partiet fortfarande försvarar motionen de ställde sig bakom 2001 där de ville kriminalisera all hjälp till papperslösa samt göra det obligatoriskt för människor inom offentlig sektor att polisanmäla dessa.

En annan åtgärd är att aldrig ge människor utan identifikationshandlingar en rättvis prövning av deras asylärende utan man skall avvisa dessa redan vid gränsen. Det låter humant, eller hur? Motionen gör inte ens skillnad på barn och vuxna, den har inte ens den enklaste formen av humanitet. Ponera att någon flyr hit från Syrien eller Irak, ska vi skicka dem tillbaks till ”närområdet” då? Ponera att någon annan söker skydd i Sverige men saknar identitetshandlingar då man flydde från ett brinnande bostadshus, ska vi skicka hem dem till ”närområdet” också? Är då tanken att vi skall begära utträde ur FN:s flyktingkonvention? SD:s motivering till detta är att ”utfärda särskilda uppehållstillstånd som gäller i ett år samt att förlängningar utfärdas om maximalt sex månader i taget.” Men det baseras ju på att man kan bevisa sin flyktväg, att man kan bevisa att man inte varit i ett annat EU-land som skrivit under Dublinförordningen, tidigare. Det baseras också på att man har de rätta identifikationshandlingarna!

En annan anledning till att SD kan satsa dessa påstådda pengar beror på att de vill sänka Sveriges bistånd till omvärlden. De satsar alltså mindre pengar i sin budget på bistånd än sittande regering, närmare bestämt skall det totala biståndet sänkas från 1% av BNP till 0.7% av BNP. Alltså under FNs rekommenderade biståndsmål! Var någonstans SD planerar att skära ner, specificeras inte. Om jag får generalisera lite och använda mig av en fördom så gissar jag på att vi skall skära ner på biståndet till länder som associeras med Islam. Denna fördom baserar jag på att Jimmie Åkesson, bland annat, uttalat meningen, ”Islam är det största hotet mot världen sen nazismen”. För att inte nämna Björn Söders eviga raljerande om ”fredens religion”. Vad som står på Mattias Karlssons Facebook just idag, samma datum som du läser det här, det vet jag inte. Men en inte helt otippad gissning är att det berör någon anekdot om hans möten med muslimer.

SD-logiken är i vilket fall slående. Genom att göra Sverige mindre attraktivt för flyktingar så kommer flyktingströmmen att minska, genom att ge mer pengar till UNHCR så kan man neka individer asyl. Genom att fullständigt förinta papperslösas grundläggande rättigheter så kan man spara pengar.

Enligt budgeten så skall flyktingpolitiken kunna spara Sverige 152 miljarder kronor under kommande mandatperiod. Hur mycket hade SD behövt minska asylmottagandet med, redan nästa år? Hur jävla stor tror du felmarginalen är i påståendet att man skall ”spara 152 miljarder?” Jag skulle vilja påstå att felmarginalen är, gigantisk.

Ändå sitter vissa av er där och berättar för mig hur ”bra SD:s budget är för Sverige”. En budget som är byggd på orealistiska besparingar inom flyktingmottagandet och integrationspolitiken. En budget som är byggd på monopolpengar. Men om vi glömmer allt det där om 152 miljarder en stund.

  • Budgeten är byggd på inhumanitet.

Källor:

Motion 2014/15:2866 En ansvarsfull invandringspolitik
SD presenterar budgetförslagSD vill spara 152 miljarder på invandringenMigrationsverket om SD:s asylpolitik: ”Det fungerar inte så”
SD förklarar inte hur invandring ska stoppas
Utvisning pga brottMotion 2011/12:Ju412 Kriminalisering av hjälp till illegala invandrare
UNHCR: ”Minska inte invandringen till Sverige”
FN:s flyktingorgan kritiserar SD-förslag

 

Gästinlägg av Simon Andersson
Ni som känner honom kan gott tjata på honom att starta en blogg 🙂