Mer om mord och statistik

2015 skedde 112 fall av fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång och det är en ökning med 25 fall från året tidigare. Detta används som skräckpropaganda av t.ex Sverigedemokraterna. Här är en status från deras officiella Facebooksida.

Det finns en anledning till varför de väljer att endast ta med åren 2014 och 2015 och det är för att det var en ökning just 2015, men ser man på det stora hela så är det en nedåtgående trend. Ser man ännu längre bak i tiden så ser vi att det även handlar om en långsiktig minskning.

Det grövsta våldet har gått ned i Sverige i 20 år, visar Brottsförebyggande rådets statistik. Antalet mord förra året, 62 stycken, var det lägsta sedan 1960-talet. Mordfrekvensen har mer än halverats om man jämför 2012 med de våldsammaste åren kring 1990 och hör nu till de absolut lägsta i Europa. Trendmässigt är nedgången runt 30 procent.Trendmässigt är nedgången runt 30 procent.

Källa citat GP.SE

 

Eftersom vi har en befolkningsökning från 1997 till 2015 på runt en miljon människor (8847625 till 9851017) så är inte det totala antalet medborgare konstant och det måste vi ha i åtanke när vi ser till hur trenden går med antalet mord. Så trots att befolkningen ökar så går antalet mord ner. Det finns förklaringar till den plötsliga ökning mellan de senaste åren och en av dom är att antalet offer i ärenden som innehöll flera fall av dödligt våld har mer än fördubblades under året, från 10 till 22 offer, jämfört med året innan. Ökningen av sådana fall utgjorde omkring hälften av den totala uppgången 2015. Vi har händelser som det rasistiska morden i Trollhätteskolan, Ikea-morden och den bilbomb i Göteborg som dödade 4 personer för att nämna några.

Som vi ser är det statistiska urvalet med skillnaden mellan 2014 och 2015 endast ett sätt att skrämma folk. För att det ska ses som en uppgång som är statistiskt säkerställd så krävs det en ordentlig ökning i flera år framåt. Varför använda sig av denna skräckpropaganda? Ja, de vill ju utmåla Sverige som ett land i dekadens och upplösning och de gör ingen hemlighet av vilka de anser vara syndabocken till detta. Men statistiken talar emot Sverigedemokraterna. Morden minskar trots att vi blir fler och fler i Sverige.

När det gäller hur och på vad vi tittar på för statistik spelar stor roll och att titta på antalet anmälda brott ger en väldigt fel syn hur det verkligen ligger till. Skillnaden mellan anmälda brott och faktiska mord är stor. Text hämtat från BRÅ.

”Statistiken över det anmälda dödliga våldet visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha förekommit. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död. Det händer även att flera polisanmälningar upprättas för ett och samma fall av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att statistiken innehåller dubbletter. Vidare händer det att försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp felaktigt registreras som fullbordade mord eller dråp.”

Så här såg det ut 2014 när det gäller anmälda mord, dråp och våld med dödlig utgång

  • Dödligt våld i Sverige: 87 st
  • Oklart om dödligt våld föreligger: 21 st
  • Anmälda brott som begåtts utomlands: 17 st
  • Försök, förberedelse eller stämpling till mord: 66 st
  • Dubbelregistreringar: 32 st
  • Övrigt, ej dödligt våld: 204 st
  • Cold case: 27 st

Alltså handlar det om 87 konstaterade fall av 454 st anmälda.

Vad menas med cold case? Första januari 2015 omvandlades polisens organisation till en polismyndighet och tack vare ett beslut 2012 så skulle äldre ouppklarade mord hållas öppna. Preskriptionstiden för mord togs bort redan 2010 och när dessa fall skulle in i den nya polismyndigheten så var ärendena tvungna att nyanmälas. Detta är förklaringen till 27 av de anmälda morden 2014. Så att enbart titta på antalet anmälda mord är osäkert och ska man få en säker bild av det faktiska antalet så ska man läsa de rapporter som handhar konstaterade mord och dråp.

 

Läs mitt förra inlägg om detta ämne

Antalet mord vs ökad invandring