Mattias Karlsson och krigsdikten

Mattias Karlsson, Åkessons vikarie citerade en dikt ”Åkallan och löfte” på sin Facebooksida i samband med att han meddelade att SD skulle lägga sina röster på Alliansens budget. Den som skrivit dikten som är hämtat ur diktsviten ”Ett folk” är Verner von Heidenstam som har både uttalat sig antisemitiskt och han hyste en stor beundran för den italienske fascisten Benito Mussolini som under andra världskriget stod på Hitlers sida. Han stödde också Centralmakterna under första världskriget. Han var medlem i så väl det antisemitiska Gymniska förbundet vars syfte var att hylla ”den nordiska vita rasens fulländade kroppar” och den pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland.


Hämtat från Wikipedia angående dikten

Dikten Åkallan och löfte uppfattades vid denna tid ofta som en bön om ett förnyat krig – efter hundra års fred, som antogs ha verkat förslappande – vilket skulle rensa bort småttighet och interna konflikter ur folket, en gest för att våga allt eller ett renande offer genom en katastrof som vid Poltava. Både äran och nederlaget tycks ha varit aktuella i Heidenstams sinne 1914, men de flesta rojalister uppfattade främst det ärofulla i ett segerrikt krig som skulle krossa Ryssland; därefter skulle man slå tillbaka de hotande krafterna inom landet, det vill säga arbetarrörelsen

I april 1933 intervjuades Heidenstam av den tyska tidningen Der Tag där han är positiv till de politiska förändringarna i Tyskland:

Jag visste att Tysklands stund skulle komma och hälsar nu nationens uppvaknande

Till SVT svarar Karlsson på frågan -Står vi inför en avgörande strid om nationens överlevnad?

Det beror på hur man definierar nationen. Vårt självstyre är i högsta grad ifrågasatt genom vårt EU-medlemskap där vi ser att vi lämnar ifrån oss mer och mer makt från de svenska väljarna ner till Bryssel. Det är också så att fler och fler politiska partier som ifrågasätter om vi överhuvudtaget ska ha något som håller oss samman som samhälle i form av kultur och gemensam identitet.

På det sättet, i den meningen att det finns starka krafter i samhället som försöker att erodera det som har hållit Sverige samman genom århundradena så är det på något sätt ett hot mot nationen

Vi vet att en av Karlssons förebilder är Samuel P Huntington som bland annat skrivit boken Civilisationernas kamp som handlar just om det SVT frågade Mattias Karlsson om. En annan av Karlssons förebilder är Rudolf Kjellén som kom att få inflytande över nationalkonservativa och fascistiska kretsar och framför allt Sveriges Nationella Förbund som var ett fristående ungdomsförbund till Högern, men efter att ha radikaliserats och gått åt ett mer pro-nazistiskt håll bröts den kopplingen.

 

 

 

Detta är inte den enda gång Sverigedemokraterna använder sig av Heidenstam. I 1999 års principprogram citerar de ur dikten ”Sverige”

Källor: Vad gäller Gymniska förbundet – se dess tidskrift Hymn som bl a finns på KB; vad gäller RST – se matrikeln på Riksarkivet; vad gäller SNF – se dess tidskrift Nationell Tidning (mikrofilm på KB).