Hur Sverigedemokraterna förändrar sitt språkbruk

Från Sverigedemokraternas principprogram som gällde fram till 2011 alltså samma program som de gick till val med 2010. Detta program skrevs av Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson:

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen

Förutsätter en hög grad av etnisk likhet? En ren omskrivning av nazisternas motstånd mot rasblandning.

Ett till stycke:

För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas

Detta betyder alltså att om du ska få tillhöra Nationen så måste du ha rätt ursprung. Ännu en passage från den nazistiska idévärlden där blod och jord hör ihop.

Ännu citat från detta principprogram och det handlar om SD:s chefsideolog Mattias Karlssons enligt egen utsago viktigaste fråga: Den öppna svenskheten (alla kan bli svenskar)

Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. Att helt uppgå i en nation kan ta flera generationer. Däremot ska medborgarskap kunna erhållas även av icke-svenskar, så länge detta inte leder till en allvarlig kränkning av den nationalistiska principen. I huvudsak ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar.

Kan alla bli svenskar när det kan ta generationer att upptas i Nationen? Medborgarskapet är villkorat och ska egentligen vara ett privilegium för svenskar. Längre ner i programmet står en förklaring av kränkningarna av den nationalistiska principen och ett av de tre hotet är invandring.

2010 röstade alltså 5.7 % av de röstberättigade in ett rasistiskt parti i vår riksdag. Valet efter röstade 12.86 % på samma parti.

Hur kunde ni bli så lurade?

För att visa att detta på intet sätt är borta från det program som skrevs 2011 utan att de bara har ett annat ordval.

[bordered”]För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv […] Av detta drar vi slutsatsen att ”en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle

Vi ska alltså enligt SD tillhöra en Nation där det finns så små variationer som möjligt. Enligt partiet har vi något nedärvt som gör att vi måste vara bland de som är så lika oss som möjligt. I den andra halvan av citatet kan sammanfattas som Bevara Sverige Svenskt.

Det är i detta program som den berömda frasen ”Nedärvd essens” finns. Synonymer till essentiell är väsentlig, nödvändig, oumbärlig, mycket viktig, central, grundläggande; livsnödvändig, livsviktig, vital.

Ett stycke från samma program

Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte delar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati

Här står det tydligt att för att vi ska kunna ha en fungerande demokrati så måste vi vara ett (1) folk.

Ett stycke till

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur

Här villkoras medlemskapet i Nationen med olika kriterier och vem är det som bestämmer dom? Vem bestämmer vem du ska vara lojal mot? Vem bestämmer vilken identitet du ska ha? Sverigedemokraterna?

Sverigedemokraterna säger sig ha förändrats, men mycket av det handlar om ett förändrat språkbruk. Läs dessa citat först ett och ett sen läser ni det i en följd så blir det tydligt vad Sverigedemokraterna vill.

 

En gammal FB-status som blev till ett blogginlägg

3 thoughts on “Hur Sverigedemokraterna förändrar sitt språkbruk

 1. marja konttila says:

  Din FB-status är aktuell, och det är viktigt att påminna folk om de här sakerna med jämna mellanrum. Jag har själv nyligen tagit upp i bloggen , hur Invandrarkritiker sprider en photoshoppad verklighet, och länkade till dig och Motargument. Bara för att rätt info ska nå några individer till.

  Några har också tagit upp texten om nationen:

  …”Vi tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt av
  statens medborgare också har en svensk identitet..
  …Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet,
  gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den
  svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas
  in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.
  ..På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan
  bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd
  svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta
  lojalitet, språk, identitet eller kultur.

  Även om det är svårt att välja, tycker jag, att det här är bland det mest skrämmande. Att aktivt demonstrera mot Nationalstaten, skulle innebära, att du förlorar ditt medborgarskap.

  Även om uttalanden i media har blivit rumsrena, texten som gällde 2014 har nog inte ändrats så mycket?
  https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf

  1. polimasaren says:

   Tack för att du delar artiklar. När jag ser delningarna så värmer det och känns som att det är värt all slit

 2. Oscar says:

  Fascinerande hur SD lyckats samla mellan 15-20 % av väljarkåren då deras syn på invandring, som är deras huvudfråga, endast delas av 1.7 % av Sveriges befolkning.

  SD är ju som bekant emot invandring från fattiga länder utanför Europa. Man är ute efter en nollvision, vilket Åkesson och ett flertal andra företrädare uttalat sig om.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/akesson-tyvarr-ni-kommer-inte-in-det-ar-fullt/

  Men enligt statistik från European Social Survey så är det alltså enbart 1.7 % av Sveriges befolkning som är emot invandring från fattiga länder utanför Europa. SD har alltså inte mycket till ”folk” på sin sida egentligen.

  http://www.migrationsinfo.se/attityder/attityder-till-invandring-i-sverige/

  De övriga som röstar på SD har antagligen blivit lite vilseledda av SDs förljugna retorik och populism, som du pratar om här. Dessutom upplevs många politiker som allt för otydliga i denna fråga, vilket gör att oroliga och skeptiska människor faller i desperation och väljer det enda parti som upplevs använda hårdhandskarna.

Comments are closed.