Flyktingar utan id-handlingar

Ett vanligt argument bland invandrarkritiker och rasister är att flyktingar kommer till Sverige utan identitetshandlingar och då anses de försöka mygla med sina handlingar. Stämmer detta eller finns det en annan sanning än den som rasisterna påstår? Är det flyktingarna själva eller är det någon annan som förstör passen?

Varifrån kommer då dessa flyktingar som säker sig till Sverige? Vi tittar på dagsfärskt statistik från Migrationsverket

Vi tittar på vad Migrationsverket skriver om pass och id-handlingar från dessa länder. Vi börjar med Afghanistan

Afghanska myndigheter har lämnat uppgift till Migrationsverket om att afghanska pass utfärdas efter att en afghansk identitetshandling (”tazkira”) visas upp. En tazkira är mycket enkelt utformad och saknar säkerhetsdetaljer som går att kontrollera och godtas därför inte för att styrka identiteten vid en ansökan om medborgarskap. Detta medför även att tillförlitligheten till afghanska pass är låg. Även identitetscertifikat från bland annat ambassader som utfärdas som bekräftelse på att identitetsuppgifterna i tazkiran stämmer anses lätta att förfalska och har därför låg tillförlitlighet.[/otw_shortcode_quote][otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Afghanska myndigheter har lämnat uppgift till Migrationsverket om att afghanska pass utfärdas efter att en afghansk identitetshandling (”tazkira”) visas upp. En tazkira är mycket enkelt utformad och saknar säkerhetsdetaljer som går att kontrollera och godtas därför inte för att styrka identiteten vid en ansökan om medborgarskap. Detta medför även att tillförlitligheten till afghanska pass är låg. Även identitetscertifikat från bland annat ambassader som utfärdas som bekräftelse på att identitetsuppgifterna i tazkiran stämmer anses lätta att förfalska och har därför låg tillförlitlighet

och Eritrea

Enligt Migrationsverkets bedömning kan du som är medborgare i Eritrea styrka din identitet om du har ett hemlandspass. I de flesta fall kan även ett fotoförsett intyg om identitet utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm vara tillräckligt. Däremot kan eritreanska id-kort utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regering (EPLF) inför valet 1993 och som utfärdats därefter, inte styrka identiteten eftersom de inte uppfyller de krav på säkerhet som måste ställas på ett id-kort. Enligt Migrationsverkets bedömning kan du som är medborgare i Eritrea styrka din identitet om du har ett hemlandspass. I de flesta fall kan även ett fotoförsett intyg om identitet utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm vara tillräckligt. Däremot kan eritreanska id-kort utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regering (EPLF) inför valet 1993 och som utfärdats därefter, inte styrka identiteten eftersom de inte uppfyller de krav på säkerhet som måste ställas på ett id-kort.

och Somalia

Somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 uppfyller inte säkerhetskraven. Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra typer av dokument. Andra identitetshandlingar utfärdade i Somalia uppfyller inte heller Migrationsverkets säkerhetskrav.

Somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 uppfyller inte säkerhetskraven. Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra typer av dokument. Andra identitetshandlingar utfärdade i Somalia uppfyller inte heller Migrationsverkets säkerhetskrav.

Ett stort antal flyktingar som flytt till Sverige under ganska många år har varit från Irak och så här säger Migrationsverket om deras ID-handlingar

Identitetsintyg från Iraks ambassad i Stockholm uppfyller inte kraven på säkerhet eftersom det enligt Migrationsverkets bedömning inte görs en tillfredsställande identitetskontroll i samband med att intyget utfärdas. Enbart ett sådant intyg kan därför inte styrka identiteten. Irakiska identitetskort och medborgarskapsbevis uppfyller inte kraven på säkerhet eftersom de är enkelt utformade och saknar säkerhetsdetaljer som kan kontrolleras. Enbart ett identitetskort eller ett medborgarskapsbevis kan därför inte styrka identiteten.

När det gäller Irak så finns det vissa pass som är godkända av Migrationsverket, men inte alla. Jag hittar inget om id-handlingar utförda i Syrien, men för statslösa palestinier ska vissa resedokument vara godkända om de är födda i Syrien eller har bott där under en längre tid så jag förutsätter att syriska dokument är godkända.

Som vi ser är det svårt för flyktingarna som kommer till Sverige att ha godkända identitetshandlingar och felen ligger inte hos flyktingarna utan myndigheterna i de länder de flyr ifrån. Vi vet också att vissa smugglare tar de äkta passen ifrån de människor de hjälper och ger dom falska för att de ska lättare kunna smuggla in personerna till Sverige. Det kan också vara så att flyr man från en regim som ger sig på sitt eget folk eller en minoritet så går det med stor sannolikhet inte att skaffa sig id-handlingar och resedokument om man inte hade såna innan konflikten började.Så är det så konstigt att flyktingar utan id-handlingar dyker upp i Sverige?

Men som i alla andra tillfällen där det går att fuska så finns det även de flyktingar som själva väljer att fuska med resedokument. Vi vet också att det försvinner svenska pass som sen säljs till flyktingar för att de lättare ska kunna tas sig till Sverige, men det är en annan historia som jag kanske i framtiden tittar på, men inte nu.