Per Engdahl & hans program ”Kommunismen ska krossas”

Per EngdahlPer Engdahl, en Sveriges kändaste fascister genom tiderna startade sitt parti Svensk opposition 1941 och året efter skrev han deras program ”Kommunismen ska krossas – genom positiv handling i ett nysvenskt samhällsbygge”. Engdahl började sin fascistiska karriär tidigt då han gick med i Sveriges fascistiska kamporganisation (SFKO) redan i slutet av 20-talet, men lämnade det för att starta Riksföreningen Det nya Sverige. Svensk opposition blev till att senare kallas Nysvenska rörelsen därav namnet på programmet. Jag kommer att visa på den grova antisemitismen och rasismen som genomsyras hans program.

 

I det inledande kapitlet ”Vilka äro vi” skriver Engdahl att allmänheten ger en felaktig bild av hans organisation, kallar S.O. för nazister och att de påstås gå Tysklands ärenden. Han förklarar att S.O. kan sammanfattas i tre punkter 1. Kommunismens krossande, 2. Solidaritet med Finland och 3. Ett bättre förhållande till Tyskland.

I kapitlet ”Kampmedlet mot kommunismen” beskrivs ett scenario där svensk kultur och den svenska arbetarrörelsen skulle komma att utrotas ifall bolsjevismen skulle ta över. Människor skulle mördas alternativt föras bort till läger. För att råda bot på kommunismens beredelse i Sverige så vill Engdahl och han nämner att kommunismens ledarskikt består av judarna, och jag citerar

”En andlig folkförnyelse är följaktligen nödvändig, om kommunismen skall ryckas upp med rötterna. På samma sätt måste den rasligt mindervärdiga, drägg, ur vilken kommunismen rekryterar inte sina idealister men sina redskap, förintas genom en ändamålsenlig raspolitik.”

I det andra kapitlet ”Raslig pånyttfödelse” jag tänker ta upp skriver Engdahl

”Den andliga folkförnyelsen blir emellertid meningslös , om inte samtidigt folkmaterialet, bibehåller sin rasliga styrka. Brottslighet eller snedvriden moral är inte bara ett uttryck för mänsklig förvillelse. Den bottnar ofta i sjukliga anlag. Man kan ofta följa brottsligheten i vissa släkter genom generationerna. Ett folks kultur, dess moraliska standard är beroende på de egenskaper, vilka nedärvas inom folket.”

För att råda bot på detta skriver Engdahl några punkter , bland annat Sterilisering av alla mindervärdiga raselement och Äktenskapsförbud med utomeuropeiska raser.

I ett annat kapitel ”Judeväldets krossande” lyder det så här

”Sveriges frihet och nationella egenart hotas också inifrån. På betydelsefulla poster i vårt land sitta idag företrädare för en främmande nation.
[…]
Äktenskapsförbudet står i överensstämmelse med rasbiologiska principer. Dessutom är detta ett rent humant krav, då blandäktenskap resultera i bastarder, vilka ofta bli olyckliga människor, rotlösa, därför att de varken tillhöra det ena eller det andra folket.
[…]
Den svenska lösningen är givetvis ett provisorium intill dess att frågan mognar till en gemensam europeisk lösning.”

Även i det här kapitlet radas det upp punkter: Förbud för varje vidare judisk invandring i vårt land, inga judar på ledande poster och förbud för äktenskap mellan svenskar och judar.

I resten av programmet talar han väl om, nationalismen, korporatismen och det klasslösa samhället, flera viktiga hörnstenar i Engdahls fascism. Han bekymrar sig också över det minskade barnafödandet som enligt honom skulle göra Sverige så småningom folktomt och att främmande nationer skulle kolonisera Sverige. Det räcker alltså inte med han beskriver som ”rasens förnyelse tryggar det svenska folkmaterialets kvalitet” utan vi måste föda flera barn. Han skriver också att hans nysvenska rörelse ska ge lösningen på problemen med befolkningsfrågan ”Vi äro den nordiska rasens källa. Den lösning, som vår rörelse skall ge nordisk raspolitik och nordisk nativitet, gör oss till en reservoar för Europas bästa blod”.

I slutet av programmet ställer Engdahl frågan om de är nazister. Han svarar på detta med att de är inga kopior av den tyska nationalsocialismen utan de förespråkar en nysvensk socialism och det är något som har genomsyrat den Nysvenska rörelsen genom tiderna. De har anpassat sina idéer till det svenska och inte till att vara bleka kopior till Hitlers nazism eller Mussolinis fascism.

Engdahl avled 1994, men hans rörelse lever fortfarande dock med väldigt liten verksamhet. En fråga som är intressant är om Engdahl har påverkat dagens extremhöger. Vad vi vet är iallafall att han påverkade rörelser som blev till embryo till vad som idag är verksamma i våra parlamentariska rum. 1979 skriver Per Engdahl en krönika i sin tidning Vägen framåt där han uppmanar den nationella rörelsen att börja tala mer om kultur istället för ras. Bara några månader efter det så bildas Bevara Sverige Svenskt som ni kanske vet senare blev till Sverigedemokraterna. Sven Davidson som var BSS:s första ordförande hade ett förflutet som ordförande för Stockholmsavdelningen i Engdahls Nysvenska rörelse och det ska också ha funnits ett visst samarbete mellan Engdahl och BSS.