En granskning av Jimmie Åkessons bok ”Tio år som partiledare 2005-2015”

Jimmie Åkesson har skrivit flera böcker vid det här laget. En av dom är hans ”Tio år som partiledare 2005 5015”. Boken består av texter, tal och bilder från hans första 10 år som partiledare för Sverigedemokraterna. Eftersom vi vet vid det här laget att Jimmie Åkesson precis om resten av hans parti mer än gärna far med osanning medvetet eller omedvetet och det är med denna bakgrund jag väljer att granska hans bok.

Inte helt oväntat tar Åkesson upp sin första debattartikel i kvällspressen ”Vårt största utländska hot” publicerad i Aftonbladet debatt 19 oktober 2009. Ni kommer ihåg den från den livliga debatt som kom efteråt då Åkesson rent ut skrev att muslimerna var ”vårt största utländska hot sedan andra världskriget”. Detta har gång på gång förnekats av både företrädare och sympatisörer och för att slå bort alla tvivel så citerar jag lite mer från artikeln.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet. Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget.

Det som kom lite i skymundan under den här debatten var att Åkesson ljög, skarvade sanningen så Pinocchionäsan växte trekvarts meter. Av 21 påståenden i artikeln är tio felaktiga eller saknar vetenskaplig grund och ytterligare fyra anses kraftigt överdrivna eller ytterst ovanligt förekommande. Om dessa fel kan ni läsa om här och här. Jag tycker det är konstigt att han väljer en sån text som blivit så kritiserad och sågad att ha med i en här bok, men han kanske fortfarande tror på det han skrev trots att både Säpo och BRÅ gick ut och var med och rättade honom.

I talet Ett vedervärdigt cyniskt utnyttjande från 25 januari 2007 skriver han så här

PARTIVÄNNER OCH ÖVRIGA åhörare! På lördag, den 27 januari, är alltså årsdagen av Auschwitz befrielse. Det är över sextio år sedan men minnet lever kvar, kanske starkare än någonsin. Vi är här för att minnas Förintelsen och andra grymheter som världen skådat, framför allt de senaste hundra åren. Jag inbillar mig att det finns mycket få, för att inte säga ingen, i Sverige som vill att se sådana grymheter igen.

Jag skulle vilja påminna Åkesson om hans egna partikamraters uttalanden där en påstår att Hitler bara vill rädda sina landsmän eller en annan företrädare som tycker att ”Hitler var inte dålig”. SD är inte bara grundat av människor som var nazister eller hade en bakgrund i en nazistisk organisation utan detta har förföljt dom fram till dagens datum. Här är ett inlägg med skandaler där SD-företrädare blivit påkomna med att sympatisera med denna ideologi som låg bakom Förintelsen. Det är ganska många och då handlar det bara om skandaler efter SD:s riksdagsinträde.

I texten ”Det handlar om en universell nationalism” skriver Åkesson detta och det är hämtat från deras partiprogram från 2003 eller principprogram som de valt att kalla det och jag väljer att istället för att bara citera de rader Åkesson citerat i sin bok citera hela stycket.

Folk och land hör nära samman. Ett land vore inte vad det är utan sitt folk, och ett folk vore inte vad det är utan sitt land. Grundläggande för den nationalistiska principen är att inget folk har rätt att kränka ett annat folk, varken kulturellt eller territoriellt. Varje folk har rätt till frihet och
självbestämmande, till sin identitet och till sitt eget land. Varje folk och varje kultur har också rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vad har vi här? Jag citerar ett annat stycke från samma program vilket Åkesson inte nämner i sin bok, men jag tycker det är extremt viktigt att ta upp detta.

För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart.

Vi har alltså det senare citatet där de menar att man måste ha rätt ursprung för att få vara en del av nationen alltså kalla sig svensk. Tar vi med de orden som finns i första citatet så blir det tydligt att det handlar om en etnonationalism eller etnopluralism som det också kallas. Med detta menas en nationalism där människor inte kan leva tillsammans utan olika folkgrupper ska leva på sin plats på jorden och inte beblanda sig. Vad kännetecknar då folkgrupp? Här ska vi tänka på orden ”ursprung” och ”särart” och frasen ”Folk och land hör nära samman”. Alla som vet vad för nationalism ”blut und boden” är vet precis vad det handlar om. Ni andra kanske kan läsa om detta på Wikipedia.

Resten av texten handlar om deras utrikespolitik som på den tiden kanske inte var så avancerad.

Jag går vidare till texten ”Jag vägrar att integreras” från 2010. I den skriver Åkesson att partiet var rörande överens om det principiellt felaktiga i att pension beskattas högre än lön och att SD har hittat en modell som kan bli ett steg mot en utjämning av förhållandet mellan pensionärer och löntagare. Vad gjorde då SD när de fick chansen? De röstade igenom det sjätte jobbskatteavdraget som ökade skillnaden mellan vad pensionärer och förvärvsarbetare betalade i skatt. Inte nog med detta så röstade SD ner ett förslag till att utjämna skatteskillnaden samma dag. SD har röstat ned många fler förslag som skulle ha förbättrat det får våra pensionärer. Läs gärna min genomgång här.

I texten ”Tryggheten för landets kvinnor måste öka” kan vi läsa om Norge och närmare bestämt Oslo och den undersökning som gjordes vid den här tidpunkten angående våldtäkter. Åkesson påstår att den visade att samtliga överfallsvåldtäkter begåtts av utomeuropeiska invandrare. Men i själva verket så handlade det om 21 våldtäkter sammanlagt och av dessa löstes 5 av dom och där handlade det om gärningsmän som hade invandrarbakgrund, men av de 16 övriga så beskrevs flera av dom som etniska norrmän av vittnen. Läs mer om detta här.

I ”Förändring, framåt, tillsammans” skriver Åkesson.

En balans som går ut på att få bort de avarter vi sett prov på – multinationella riskkapitalbolag som inte lever upp till grundläggande kvalitetskrav men ändå plockar ut stora vinster och ägnar sig åt avancerad skatteplanering

Denna text är Åkessons tal ifrån deras landsdagar i slutet av 2011. Hur blev det med det då? Flera högt uppsatta partiföreträdare lunchade med riskkapitalister som t.ex Kreabs Marcus Uvell, avhopparen Jeff Ahl avslöjar att det sprungit riskkapitalister på SD:s partikansli, på partiets landsdagar 2015 röstades det igenom att SD skulle stödja vinster i välfärden, 2017 uttalar sig Åkesson om att partiet är emot vinstbegränsningar i välfärden. Det var alltså ett brutet vallöfte. Åkesson tar också upp Per Albin Hanssons folkhem, men är det verkligen just Hanssons folkhem han talar om för det handlar ju om folkhem sett ur ett klassperspektiv och Åkesson vill ju införa ett folkhem med en nationalistisk grundsyn och då talar vi istället om den socialkonservative Rudolf Kjellén och hans nationalistiska folkhem. Han skriver också att deras kriminalpolitik ska ligga i fokus när de går till val 2014 och gissa om han hade rätt. Det gjordes en undersökning och det visade sig att Sverigedemokraternas riksdagsledamöter var dubbelt så kriminellt belastade som de övriga partierna tillsammans. Inför valet 2018 så visade det sig att var 20 kandidater på lokal och nationell nivå hade varit åtalad för brott. Det handlade om 7,1% och det parti som kom närmast var Vänsterpartiet med sina 3,4%.

Åkesson skriver i ”Gå sakta över fälten ty här vilar fäders ben” att det inte är han som ställer grupper mot grupper

Låt mig vara tydlig med detta: Det är inte jag som göder motsättningar – det är den förda politiken. Det är inte jag som ”ställer grupper mot varandra” – det är den förda politiken. Det är inte jag som splittrar Sverige – det är den förda politiken. Och det är just detta som gör invandringsproblematiken till en ödesfråga.

Jag skulle vilja påminna honom om deras valfilm 2010 där de ställde muslimska kvinnor med barnvagn mot pensionärer. Där det insinuerades om myten om den demografiska bomben alltså att kvinnor från vissa länder föder fler barn än andra. Det var inte den enda rasistiska myt som kom fram i filmen. Namnet på talet är också intressant då det anspelar på ”ursprung” som jag tog upp lite längre upp i inlägget.

I ett brev till partiorganisationen 2012 ”Från och med nu råder nolltolerans” så får vi läsa om den så kallade ”nolltoleransen” vilket egentligen bara Sverigedemokraterna som enda parti känner sig nödgade och faktiskt också det enda partiet som behöver en sådan. Det handlar om ”nolltoleransen” mot extremister, rasister, rättshaverister som nu Åkesson säger sig vilja ha ut ur partiet. Är detta ett spel för gallerian? Ja, vi har ju sett att det krävs massmedial uppmärksamhet förrän det händer nått med någon uteslutning. Vi har sett åtskilliga gånger att företrädare spridit grov rasism i åratal utan att något hänt förrän någon tidning skriver om det och så plötsligt. Expo släppte en ljudfil där just den här ”nolltoleransen” diskuterades och här är några citat ur den. Först ut är Mattias Karlsson.

”Jag tror inte att man behöver vara orolig som vanlig medlem, om man bara använder det sunda förnuftet och försöker att inte kontinuerligt lyfta fram rasistiska, nazistiska, antidemokratiska idéer, tankar, artiklar och så vidare.”

och så här säger Richard Jomshof:

”Man får tycka vad man vill om homosexualitet, men man kan inte uttrycka sig på det sättet. Vi måste som parti inse att orden vi väljer är fruktansvärt viktiga.”

Nedan följer två citat ifrån Daniel Assais bok Facklan i riksdagen. Assai var partikanslichef för SD när de kom in i riksdagen och alltså nära partitoppen

”Man hotade bland annat med uteslutning om de fortsatte ge mig sitt stöd. I det ögonblicket ansåg jag att loppet var kört. När Jimmie ignorerade den skriftliga begäran av högt uppsatta företrädare i kommunföreningarna som bad om hjälp för att stoppa den utbredda korruptionen och nazisternas framfart i partiet, svarade man med ett uteslutningsärende. Då bestämde jag mig för att säga upp min anställning som biträdande kanslichef vid Sveriges riksdag”

och

”Till min förvåning var ingen överraskad över det jag hade att berätta och jag kände hopplöshet över att ingen vågade reagera. Vid det laget var jag väldigt frustrerad och förstod att upprensning av nazister, fascister och korrupta individer i partiet är omöjligt så länge Jimmie är kvar som partiledare.”

Ser det ut som att Åkesson menade allvar med den så kallade ”nolltoleransen”? Jag brukar skämta om att skulle ”nolltoleransen” fungera så skulle partiet behöva byta namn till Sverigedemokraten.

Texten ”Hela Sveriges parti” vill jag bara kommentera med ett citat från principprogrammet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.
På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.
Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget.

Nästa text jag tar upp är ”Du är feg, Stefan Löfven” och där tar Åkesson upp arbetarfrågor. Texten är ifrån deras valkonferens 2014.

I det förslag till valplattform som ligger för antagande här i helgen anges som ett av fyra prioriterade områden just detta: Trygga och friska arbetare, förbättrade arbetsvillkor, med fokus på vården och omsorgen. Vi vill skapa ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige där man kan leva på sin lön. Ett Sverige där vardagshjältar- och hjältinnor inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av bristande arbetsmiljö, stress och underbemanning.

Sverigedemokraterna har under de år de suttit i riksdagen innan den här texten skrevs röstat eller motionerat precis tvärtom.

Hur de har röstat på andras motioner:

 1. Nej till nollvision mot dödsolyckor i arbetet
 2. Nej till förebyggande arbetsmiljöarbete
 3. Nej till förstärkt företagshälsovård
 4. Nej till förstärkt arbetslivsforskning
 5. Nej till fler arbetsmiljöinspektörer
 6. Nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag
 7. Nej till att arbetsskadeförsäkringen ska göras mer jämställd
 8. Nej till utökad lönekartläggning
 9. Nej till skatteavdrag för fackavgiften
 10. Nej till höjd A-kassa
 11. Nej till nedläggning av FAS3
 12. Nej till regler som skulle underlätta förr visstidsanställda att få tillsvidareanställning
 13. Nej till rättigheten att jobba heltid

Deras egna löntagarfientliga motioner:

 1. De vill ta bort helgstatusen på 1:a Maj
 2. Nej till mer jämställd att arbetsmarknad
 3. Nej till hjälp för de som har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden
 4. De vill försvaga LAS

Partiet försöker odla myten om att de är ett arbetarparti, men granskar man deras reella politik, alltså hur de röstar och deras motioner ser ut så ser verkligheten ut helt annan.

I texten ”Vi är på riktigt” som är hans tal ifrån Almedalen 2014 så är han grinig över att Stefan Löfven kallat SD för rasister. Här borde Åkesson ta en titt på sin spade. Iallafall skriver Åkesson och han tar upp specifikt vissa problem han med invandring.

Sverigevänner, låt oss slå fast några självklarheter: Det är inte att bekämpa könsstympning av fullt friska barn.

Nej, det är inte rasism att ta upp detta problem, men kämpar SD verkligen för att förhindra detta? Det står klart och tydligt i principprogrammet att det är ett problem som länderna själva får reda ut.

Den i vissa länder utbredda seden med kvinnlig könsstympning kan anföras som ett konkret exempel på en sådan destruktiv aspekt. Vi hoppas att de länder som praktiserar denna barbariska sed väljer att avskaffa den och att man gör upp med de kvinnofientliga attityder som ligger till grund för den. Vi hoppas dock samtidigt att dessa länder håller fast vid sina språk, sin konst, sina folkdanser, sina mat- och byggnadstraditioner, sina starka familjeband etc. Att verkställa dessa förändringar ankommer dock inte i första hand på oss svenskar eller på någon annan nation utan på dessa länders egna befolkningar.

Vidare tar de upp hedersförtryck som ett problem. Jag undrar då om ett förbud mot slöja löser det förtryck de enligt SD blir utsatta för? Eller är det så att dessa kvinnor då inte går ut utan slöja? Kan det också vara så att många kvinnor frivilligt sätter på sig slöja? Jag menar att skulle det nu vara ett förtryck så är ett förbud fel väg att gå. De skulle bara drabba de redan utsatta kvinnorna, men det tror jag inte spelar någon roll. I samma text som de förnekar att de är rasister tar Åkesson upp deras EU-kampanj mot det ”hitresta” tiggeriet och här blir det så synligt att det är romer från Rumänien han menar. Hur gick det då med kampanjen? I samband med den och partiets inofficiella propagandaorgan Avpixlat skrev om tiggare så ökade antalet angrepp mot dessa människor och det i samma tak som Avpixlat skrev och skrev mer om det. I flera SD-vänliga grupper på sociala medier hetsades det också mot romerna.

Som vi ser så finns likheterna mellan Åkesson och de som kommenterar på sociala medier och vilka argument som de använder. Samma rasism, samma lögner och myter. Åkesson verkar inte heller ha koll på sin egen politik och det ser vi tydligast när det gäller löntagarpolitiken. Förövrigt så består talen och texterna av en icke helt obetydlig andel gnäll på de andra partierna. Det var lite synd att han inte tog upp de gamla insändarna från innan de kom in i riksdagen och innan han blev partiledare. De visade ju upp en annan Åkesson än vad han vill ge sken av idag.

Ps: Efter att ha läst denna bok (e-bok) på 196 sidor så är jag så förbenat trött på ordet ”Sverigevänner”.