Detta är nationalismen

Ser på Twitter att Sverigedemokrater gärna vill skylla flyktingkatastrofen i runt Medelhavet på svenska regeringen både den förra och den nuvarande. Till en viss del har de rätt, men inte som dom tror. Det handlar om Schengen-avtalet, en osynlig mur av lagar och bestämmelser som hindrar människor på flykt att lagligen ta sig in i Europa. Det handlar om ett politiskt beslut att stänga in oss och låsa dörren för utomstående. Exakt vad som Sverigedemokraternas politik och nationalism går ut på.

Konflikter kommer alltid att startas och människor kommer alltid att fly från oroshärdar och människor kommer att fly till det som är motsatsen till det dom flyr ifrån. Målet är till en fristad där demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet råder och till ett land där de Mänskliga rättigheterna följs. Våra politiker har en del i skulden till att människor hindras till att nå detta. Tyvärr är det också vi som röstar fram dessa politiker.

Sverigedemokraterna vill alltså trots att vi redan provat på att stänga gränserna stänga dom ytterligare. De vill göra det praktiskt omöjligt att ta sig in innanför våra murar. De hyllar Ungerns kommande lagar där flyktingar som tar sig över gränsen ska få tre års fängelse och därmed sätter de Mänskliga rättigheterna ur spel. De vill neka människor rätten till att söka asyl. De vill förhindra människor att kunna be om hjälp.

Som Sjöstedt sa ”I dagens Ungern kan vi se hur SDs flyktingpolitik skulle fungera i praktiken”. Med hårda gränskontrollanter med ett hjärta kallt som is, som hindrar de som inte passar in. I deras principprogram kategoriseras vi som svenskar, assimilerade och icke-svenskar och vi minns Söders uttalande om att samer och judar inte är svenskar som inte är Söders egen åsikt utan det finns att hämta ur samma dokument. De anser att ju större avstånd mellan oss och dom desto omöjligare blir för dom att assimileras. Deras ”öppna svenskhet” gäller bara vissa. Önskvärd och icke önskvärd invandring.

Detta är nationalismen, en exkluderande ideologi där de inom nationen har rätt att leva i den och utomstående inte är välkomna. Kalla det ett motstånd mot rasblandning eller ett motstånd mot kulturblandning. Konsekvensen är densamma och det är samma människor som anses vara inkompatibla med det svenska. Det svenska som de själva har så svårt att definiera. Inte ens den ”nedärvda essensen” kan de specificera innehållet i. Ändå anser de att vi är så olika, så olika att vi bör blandas.

Allt detta för att de anser att vi inte kan leva tillsammans.