Björn Söders uttalande om judar och samer handlar om lojalitet till nationen

Annie Lööf förringar judars och samers ställning i Sverige när hon indirekt hävdar att de är svenskar. Dessa grupper har minoritetsställning i Sverige just för att de inte är svenskar. Skäms Annie Lööf för din rasistiska hållning!

Sverigedemokraternas Björn Söder har gjort det igen. Han uttalade sig på Centerns Facebook att judar och samer inte är svenskar. Förra gången var det i en intervju i DN av Niklas Orrenius. Problemet nu är att många avfärdar detta som rasism utan att se den djupare innebörden. Detta handlar om det som står i deras principprogram om lojalitet till Nationen. Detta är alltså djupt förankrat i deras ideologi och inte något puckat uttalande av en korkad Söder.

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.
Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Sverigedemokraterna är ju inte i första hand ett invandrarkritiskt parti utan ett nationalistiskt parti som är emot mångkulturen, alltså de vill inte ha någon annan kultur i Sverige än den svenska. Ett kulturellt homogent Sverige. För att få Sverige etnokulturellt så måste de andra kulturerna bort. För att stoppa införseln av icke-svenska kulturer så måste invandringen stoppas och för att radera de kulturer som redan finns här så måste de med annan kultur assimileras alltså tömmas på deras kulturella identitet (som kanske har gjort dom till de personligheter de är) och fyllas med det som Sverigedemokraterna definierar som svenskt.

För att vara svensk måste du sätta din svenska identitet framför alla andra identiteter. Du får alltså inte se dig själv som arbetare, förälder, djurvän, same, jude, Metallicafan eller whatever mer än du ser dig själv som svensk.
Skulle du ha större lojalitet till din identitet som t.ex jude så kan du inte vara fullt ut svensk enligt SD. Det är detta som Söders uttalande handlar om. I en debattartikel så fick SD frågan om SD tänker straffa någon som är illojal med det svenska och Mattias Karlsson, deras chefsideolog svarade att det inte skulle göra det. Grejen är med Björn Söder och Sverigedemokraternas resonemang så tas människors rätt att ingå i den svenska Nationen och kalla sig själva svenska ifrån dom och det är att straffa människor.

Mer om detta

Sverigedemokraterna och minoritetsfolken 

Richard Jomshof och den judiska minoriteten 

Inte rasist, mens artikel

Judar och samer är inte svenskar, säger Sveriges vice talman Björn Söder. Igen. 

Varför chockas ni över Söders ”judeuttalande” – det står ju i principprogrammet