Tagg: statistik


Kent Ekeroth fifflar med statistiken igen

I en Tweet försöker Ekeroth få oss att tro att den han kallar massinvandringen fortsätter än idag jämfört med tidigare år. I sin Tweet skriver han att

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Fram till 1 okt har Sverige alltså beviljat 94 000 uppehållstillstånd![/otw_shortcode_quote]

Han skriver vidare i tweeten att massinvandringen faktiskt också ökar.

Som bevis för detta har han skärmdumpat Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd. Dessa siffror stämmer. Det handlar dock bara om 62’000 asylsökningar i olika kategorier plus asylanhöriginvandring. En stor del av de övriga handlar om tillfälliga tillstånd för t.ex studenter, gästforskare och arbetskraftsinvandring. Det Ekeroth undviker att ta upp är de ansökningar för i år vilka är enbart hittills 24719 st. Eftersom det är långa väntetider på asylansökningar idag så handlar den största delen om förra årets ansökningar från den topp som varade i september och oktober.

statistiken

För att lättare se skillnaden i statistiken för förra året jämfört med i år tittar vi på denna bild från Migrationsverket.

statistiken

Den blåa linjen visar antalet asylsökande för 2015 och den röda för 2016. Som vi ser så har asylinvandringen minskat drastiskt det senaste året och ser vi på det senaste fyra åren så är antalet för 2016 det lägsta av de fyra åren. Så i själva verket har invandringen minskat och inte som Ekeroth försöker få oss att tro. Skillnaden mellan Ekeroths skrämseltweet och antalet inkomna asylansökningar är alltså närmare 70’000 personer. Anledningen till den minskade asylinvandringen är en blandning mellan de hårdare asylreglerna Sverige har infört och att flykten över Medelhavet och vidare upp mot norra Europa har minskat.

Att fiffla med statistiken så här är fullständigt ohederligt, men hur ska Ekeroth göra när han fortfarande vill skrämmas och statistiken talar emot honom?

Läs mer om hur Kent Ekeroth fifflar med siffrorna  

IRM reder ut Ekeroths siffertrixande, men det får man väl inte säga i det här jävla landet

Ekeroth fortsätter att siffertrixa och IRM fortsätter att rätta felen

Ekeroths stödjer sig på gammal statistik inför miljonpublik

Läs mer om hur Sverigedemokraterna och deras sympatisörer sprider osanningar och myter.

Invandrarkritikers påhittade och vinklade nyheter

Dödligt våld och den missvisande statistiken

Dödligt våld

Det sprids siffror på sociala medier som visar att antalet anmälda brott med dödlig utgång är högre än vad de egentligen är. Visst man ska kolla upp statistik innan man kommer med ett påstående, men man bör nog också läsa om siffrorna och se om det finns en förklaring till de siffror som presenteras. På sidan sju i BRÅ:s rapport ”Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014” finner vi denna text

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Dödligt våld är ett begrepp som omfattar mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Enligt Brås statistik över konstaterade fall av dödligt våld föll totalt 87 personer offer för sådant våld under 2014. Såväl Brås uppgifter som Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik visar en minskning av det dödliga våldet sedan 90-talets början. Under samma period visar statistiken över anmälda brott en stadig ökning. Skillnaden förklaras i huvudsak av att en allt större andel av anmälningarna av dödligt våld under senare utredning visar sig vara något annat (exempelvis självmord, olyckor eller alkohol – eller narkotikaförgiftning, samt försök, förberedelse eller stämpling till brott). 2 Enskilda anmälningar som omfattar många fall av dödligt våld och som visar sig vara ogrundade, påverkar också enskilda år. Exempelvis beror den förhöjda nivån 2010 på en enskild anmälan från Kalmar där någon anmält totalt 74 fall av mord eller dråp som efter utredning visade sig vara ogrundade. Den förhöjda nivån 2014 kan delvis förklaras med att polisens så kallade Cold Case-grupp återupptog 28 gamla mordutredningar, och av administrativa skäl registrerades varje utredning som en ny anmälan. Varje år anmäls också ett antal fall av dödligt våld som har begåtts utomlands[/otw_shortcode_quote]

Dödligt våld

Detta gäller alltså antalet anmälda brott med dödlig utgång och inte det faktiska antalet som 2014 stannade på 87 st. När vi utelämnar fakta medvetet eller omedvetet så sprider vi en missvisande bild av verkligheten och som i det här fallet nyttjas dessa siffror som argument mot invandring, men som jag skrev i mitt inlägg Antalet mord vs ökad invandring så ökar invandringen medan antalet mord per år minskar.