Tagg: ISIS


Kristdemokraterna: Bruna populister eller okunniga

11692795_10152951543008365_6001047016488745811_n

Kristdemokraterna vill bekämpa ISIS med att döma dom för landsförräderi, neka dom inträde till Sverige och dra in deras pass. De har rätt i att något måste göras, men för att veta vad vi ska och kan göra så måste vi läsa på vad våra möjligheter är. Ska vi angripa problemet så måste vi göra det med fakta och inte låta populister tvinga debatten på villovägar. Så hur är det med landsförräderi och att göra någon statslös? Vi tar en titt på de Mänskliga rättigheterna, Regeringsformen och Svensk lag.

De mänskliga rättigheterna Artikel 15

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Var och en har rätt till en nationalitet. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.[/otw_shortcode_quote]

Regeringsformen 7 §

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408).[/otw_shortcode_quote]

Brottsbalk (1962:700) 18 kap. Om högmålsbrott

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]1§ Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, om det inte är högförräderi, för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Lag (2009:396).[/otw_shortcode_quote]

Det verkar som att Ebba Busch Thor vill bryta mot de Mänskliga rättigheterna, regeringsformen och sen döma någon för landsförräderi trots att de brott de begått inte räknas som det brott som hon vill fälla dom för. Visst det måste göras nåt, men till och börja med kanske man ska ta och läsa på lite. eller handlar det om populism? Kan det till och med handla om en flirt med Sverigedemokraterna och deras väljare? En snabb googling så hittade jag en lag som hanterar hur vi ska behandla terrorister Lag (2003:148) om straff för terroristbrott.

Untitled-1

Läs Aftonbladet om Ebba Busch Thor på SD:s önskelista