Men fosterlandskärleken…

Men fosterlandskärleken är en egendomskänsla, och därför icke alls helig, ty egendomen är icke helig … Mänsklighetens intressen äro högre än nationalitetens

August Strindberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *