Tagg: nazism


Sverigedemokraterna och Erik Walles

Erik Walles, före detta ställföreträdande partiledare i den så kallade Lindholmsrörelsen, nazistparti från 30-40-talet, var medlem i Sverigedemokraterna fram till sin död i slutet av 1991. I det gamla Nationalsocialistiska arbetareparti (NSAP) och senare Svensksocialistisk samling (SSS) hälsades partiledaren med ”Hell Lindholm”.
Efter hans död hittades det, i hans hem, det gamla Lisellska huset i Malung (se bild) en mängd dokument bland annat ett antal stenciler, ett register på 3000 svenska judar som skulle lämnas över till Nazityskland vid ett eventuellt övertagande. Det ska finnas två delar till av detta register på sammanlagt 9000 judar. Efter att han hade hoppat av sin politiska karriär arbetade han som lektor vid läroverket i Falun.

Lisellska huset i Malung

Lisellska huset

I Sverigedemokraternas medlemsbulletin ”1 1992 finns det en ”dödsannons” (se bild 1) där han beskrivs som mycket kunnig och att han har ändrat uppfattning i vissa frågor.

Erik Walles

I Sverigekuriren #7-8 1989 (SD-kuriren innan namnbytet) var Walles författare till en flersidig artikel om den nationella rörelsen under ett halvt sekel. Han beskriver bland annat det parti han själv var med i. I nedan citat menar Walles att Sven Olov Lindholm förtjänar ett erkännande.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Historien skall kanske en gång ge honom det erkännande han förtjänar för detta[/otw_shortcode_quote]

Vidare i artikeln nämner han likheten mellan SD och de gamla nazisterna.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”](…) då hon säger att SD och likasinnade är samma andas barn som de gamla ”nazisterna” och det är verkligen ingenting att skämmas för[/otw_shortcode_quote]

Han beskriver också NSAP:s partiprogram och här tar han upp ett antisemitismen som han anser vara måttlig. Ta detta i beaktning och lägg till det om det judiska registret jag skrev om i början av inlägget.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Den sista programpunkten gällde brytandet av judeväldet.Egentligen behövdes inga speciella åtgärder för detta, ty hela programmet syftade till att omöjliggöra otillbörligt inflytande från finanskretsar. Storfinansen, som för Sveriges del representerades av huset Wallenberg, Wenner-Green och huset Bonnier, var internationell, och judiskt inflytande på svenskt näringsliv kunde komma också från utlandet. Den antisemitiska ståndpunkten ser i programmet ganska moderat ut men kunde i propagandan ta sig osympatiska och stötande uttryck[/otw_shortcode_quote]

Ena stunden hyllar de honom för sina kunskaper och skriver att han har ändrat uppfattning och i andra stunden låter de honom skriva en hyllning till den svenska 30-talsnazismen och deras ledare.

Hyckleri!

SD-bulletinen #1 1992

Sverige-kuriren #7-8 1989

Jag har känt till mycket om Erik Walles sen tidigare, men eftersom jag inte har möjlighet att ta mig till Riksarkivet, Kungliga biblioteket eller andra källor till material så har jag varit tvungen att nöja mig med det jag visste. Men nu har Dalademokraten skrivit två väldigt intressanta artiklar om den gamla nazisten och SD-medlemmen.

”Walles höll på ända in i döden”

Walles skrev partihistoria hos Sverigedemokraterna

 

 

Från BSS till Sverigedemokraterna

 1an

Ovan ser vi skinnskallar från BSS under en demonstration vid Karl XII:s staty den 30 november 1984.

Untitled-2

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller[/otw_shortcode_quote]

Så hette det på Bevara Sveriges första flygblad som spreds i Södertälje av den nyligen grundade kamporganisationen Bevara Sverige Svenskt. En av de första som började sprida flygblad var Leif Zeilon underskrivet BSS var från början anonym, men TV2’s Magasinets reportrar lyckades få reda på hans rätta identitet. Tidigare hade Zeilon gått under pseudonymen Erik Johansson. Programmet sändes 8 december 1980, alltså lite drygt ett år efter BSS-kampanjen började. Leif Zeilon hade ett förflutet i nazistiska fascistiska Nysvenska rörelsen och i det högerextrema Demokratisk allians. Demokratisk allians var under uppsikt av Säpo som registrerade varje person som ingick i organisationen. Han var med och bildade Nationaldemokratiska partiet 1983 Enligt Johan Rinderheim, BSS-sympatisör, aktivist i Sverigepartiet och senare den som skrev SD:s första partiprogram så var Zeilon orolig för rasblandning och att det svenska rasen skulle gå under. Övriga medlemmar i organisationer var bland annat Rolf Pettersson, Bengt Söderlund, Lars Ljungh och Björn Lantelli och varav den sistnämnde hade ett förflutet i NRP.

645@70 (3)

Bild ovan: Leif Zeilon

Det skulle dröja ända till den 20 mars 1983 innan de hade sitt första årsmöte där den gamle Nysvenska rörelsen-veteranen Sven Davidson blev BSS:s första och enda ordförande. Davidson var tillsammans med Zeilon, Jerker Magnusson, Gösta Bergqvist, Niels Mandell och Christopher Jolin med från början. Mandell var ledare för NRP:s riksaktionsgrupp (RAG) som var partiets fotsoldater som ofta hamnade i bråk. Han var senare ledare för NRP’s Södertäljefalang. Magnusson blev senare utesluten ur Sverigedemokraterna för nazisympatier och Bergqvist var med i Nationalsocialistiska arbetarpartiets ungdomsförbund Nordisk ungdom. NSAP bytte senare namn till Svensksocialistisk samling p.g.a. att de vill inte ses som ett dotterparti till det tyska NSDAP utan som ett svenskt nationalsocialistiskt parti. Bergqvist var också den som var ansvarig för BSS:s postbox vilket han blir konfronterad av journalisten Peter Ekstrand som syns på bilden nedan. Han nekar till att han ska ha med BSS att göra utan han sköter bara boxen så att de bakom kan vara anonyma. Men sköter man deras postgång så är man också involverad.

Untitled-10

Cristopher Jolin var författare till flera artiklar och verk som hade en tydlig antisemitisk inriktning. I senare litteratur fanns även tankar om rasbiologi. Jolin använde sig av en annans identitet när han skrev vissa antisemitiska artiklar, men blev avslöjad av folkpartisten Per Ahlmark. Namnet han använt var Sigvard Casteberg vilket tillhörde en medlem av Grafiska förbundet. Hans bok ”Varför vi inte kan lita på massmedia?” gavs ut av Svenska föreningen för samhällsforskning som han själv drev tillsammans med en annan antisemit Jüri Lina. Linas böcker marknadsfördes av senare av SD(se bild nedan som är från Sverige-kuriren #2 som var föregångaren till SD-Kuriren). Ett par stycken från boken

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Rasblandning innebär en nedgång i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk” eftersom ”de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”] Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam[/otw_shortcode_quote]

Jolin hade även ett förflutet som föredragshållare åt Nysvenska rörelsen och efter BSS ingick han i ett samarbete med Ahmed Rami och hans antisemitiska Radio islam. Jolins böcker såldes av BSS och även av Sverigedemokraterna, (Se bild nedan från Sverige-Kuriren #2).

Untitled-6

Untitled-4

När de hade sitt första årsmötet 20 mars 1983 så kom alla 33 medlemmar. Davidson valdes alltså till ordförande och förblev det till BSS lades ner 1986. Innan hade Zeilon fungerat som en provisorisk ordförande. Ett första och enda program antogs och här nedan kommer några citat ur det.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Sedan flera hundra år, ända sedan vårt folks nationella medvetande började väckas, har Sverige haft en ovärderlig tillgång: En i stort sett homogen befolkning. Ett enat och enigt folk bortom den närmaste släktgemenskapen och de provinsiella särdragen. Sveriges folk har varit rotad vid samma stam, genomgått gemensamma öden och haft gemensamma förhoppningar om en ljusare framtid. Detta har skapat och stärkt den nationella identiteten, känslan och vetskapen att utgöra en länk i nationens utveckling[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]En berikande invandring är sålunda en både begränsad och kvalificerad invandring av personer från kulturellt och etniskt närbesläktade folk, av människor, som är både motiverade som invandrare och assimilerbara. Exempel på sådan berikande invandring till Sverige…[/otw_shortcode_quote]

och vi fortsätter

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Men en oreglerad eller av missriktad ideologisk välvilja okvalificerad införsel av omotiverade invandrare från främmande eller starkt avvikande kulturer är inte berikande, utan tvärtom en belastning. Svårare ju större denna invandring är. Det är just den okvalificerade och svårassimilerbara invandring…[/otw_shortcode_quote]

Likt Sverigedemokraterna i tidigt skede var BSS emot adoptioner av utomeuropeiska barn

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Dessa barn från Korea, Sri Lanka, Indien eller Afrika kan aldrig bli fullt svenska. Det är en ren fördom, att tro på en dylik försvenskning. För nöjet att få ett efterlängtat litet barn har dessa adoptivföräldrar inte besinnat sitt ansvar varken för barnet eller gentemot det egna folket. Därför yrkar BSS på att adoption av utländska barn skall förbjudas i lag.[/otw_shortcode_quote]

Flera av grundarna hade alltså ett förflutet i Nysvenska rörelsen där Per Engdahl var ledare. Engdahl skrev i sin tidning Vägen framåts aprilnummer att det gick inte längre att prata om ras när det gällde invandringen utan vi måste prata om kultur om vi ska komma någon vart. BSS var dock för mycket inne på sin rasbiologi för att man skulle kunna påstå att de hade anammat den nya strategin. Det skulle dröja ända tills att Sverigedemokraterna, vilket flera av BSS:s medlemmar var med och grundade existerat några år innan denna taktik på allvar började användas.

Lyssnar på en BSS-kassett Zeilons bästa som är ett sorts hopplock från deras lokalradioprogram Öppet forum. De sitter och pratar om att media tystar dom och alla tidningar inte vill samarbeta med BSS och som argument använder de att Sveriges radio gör ju reklam för Röster i radio. De kallar Aftonbladet för nazisttidning och det roliga där är att Zeilon har varit med i nazistiska Nordiska rikspartiet.

På samma kassett talar Zeilon om svenskars rätt till att få överleva som folk. Han tar upp den låga nativiteten och den ökande invandring som då ska hota svensken att inom några generationer dö ut. Denna konspirationsteori att svenskarna är utsatta för ett folkmord på grund av invandringen är något som följt med ända till dagens Sverigedemokrater. Han beklagar sig över att vi ska få färgade svarta poliser och så småningom också svarta advokater, svarta tv-hallåor och de säger att det ska vi aldrig acceptera, aldrig någonsin och att det här är en allvarlig fråga.

2014_12_26_BSS_Del_2_01b1a

I det här flygbladet ser vi den berömda facklan som vi även ser sen i Sverigedemokraterna som partisymbol som vi ser bredvid tills deras partiledare Jimmie Åkesson bytte ut den mot en blåsippa 2006.

Deras partitidning hette först BSS-nytt, men bytte namn efter ett tag till Patrioten vilken jag inte vet så mycket om jag inte har hittat något exemplar av den för tillfället När de hade årsmötet 1985 så väcktes tankarna på att bilda ett parti och året efter gick BSS-medlemmar ihop med Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet som var ett försök att nå ut med sina åsikter den parlamentariska vägen. Innan partibildningen hade BSS skickat ut ett frågeformulär med bland annat namnförslag och även enj fråga vad medlemmarna tycke om den så kallade repatrieringsfrågan och 90% hade föreslagit tvångsrepatriering av alla utomeuropeiska invandrare. Detta resultat publicerades i BSS:s medlemsbulletin april 1986.

Framstegspartiets grundare Bertil Rubin hade ett förflutet i Centern, men i sin tidiga ålder var han medlem i den så kallade Lindholmsrörelsen. Efter mycket interna bråk drog sig BSS-falangen ur och bildade Sverigedemokraterna den 6 februari 1988. Resten är en annan historia eller…

BS_rasism_01

 

Källor:

Tv-programmet Magasinet från 1989

Kassetten Zeilons bästa

Wikipediaartiklar

Sajten Blågula frågor

BSS:s program

SD-Arkivet

Sverigedemokraterna och 12’ans Kalle -91

STOCKHOLM

30:e November 1991 marscherade Sverigedemokraterna genom Stockholms gator för att fira Karl XII. Firandet kom att bli ett återkommande inslag i partiets historia ända tillbaks till BSS-tiden, men själva traditionen går tillbaks längre än så. I Lund inleddes denna åminnelse redan 1853 av en estetikprofessor och några studenter. På 80-talet började det dyka upp nazistiska skinnskallar, men just 1991 var den första officiella manifestation av Sverigedemokraterna.

Dagen innan hade en skinnskalle i Malmö blivit skjuten av polis och det var en upprörd stämning.

slussen sverigedemokraterna skinhead

Ett stort antal antirasister hade samlats inför firandet och tåget blev försenat 2 timmar. De samlades vid Slussen och vid 21-tiden började de 600-700 Sverigedemokraterna och andra firare bege sig mot Kungsträdgården där Karl XII staty står. Väl på väg så hindras de och polisen väljer att leda dom till Riddarholmen istället där ”krigarkungen” ligger begravd.

I tåget hymlades det inte med åsikterna. På den här tiden och några år framåt var rasismen och nazisympatierna tydliga. 1996 året efter Mikael Jansson tog över rollen som partiledare efter NRP-nazisten Anders Klarström infördes ett uniformsförbud. Då försvann dessa element på Sverigedemokraternas manifestationer, men vi vet att det förekom en hel del bakom kulisserna.

Sverigedemokraterna 30-november 1991 nazism

I det här tv-inslaget hörs skinnskallarna skandera ”Sverige åt svenskarna” samtidigt som högerhänderna höjs.

På väg till Karl XII’s torg hörs i detta klipp hejaramsor som ”Ut med packet” och ”Vakna Sverige Svartskallar ut”  och även här förekommer nazihälsningar och ”sieg heil”.

Senare på kvällen hade Sverigedemokraterna anordnat en spelning med det antisemitiska vitmakt-bandet Vit aggression och Ultima thule. Två av medlemmarna var ansvariga för skinheadtidningen Vit rebell som var ett samarbete med nazister i England. Vit Rebell som hade även kopplingar till Vitt ariskt motstånd propagerade öppet för kamp mot invandrare och judar.

Innan Vit aggression skulle äntra ”scenen” och börja spela så håller Sverigedemokraternas partiledare ett tal där han skyller mordet på skinnskallen på ZOG Zionist Occupation Government, en vanlig antisemitisk konspirationsidé. Under talet hörs deltagarna skandera ”sieg heil” och de sträcker upp högerhanden för att göra en så kallad Hitlerhälsning. Innan talet är slut så hör man även någon skrika Vitt ariskt motstånd. Sverigedemokraterna har under senare tid påstått att dessa skinnskallar och VAM-anhängare inte var välkomna i SD’s manifestationer, men i en intervju med Karlström 1994 säger han tvärtom att så länge de ställde upp på deras värderingar så var de välkomna.

LUND

I Lund samma år firades också Karl XII’s dödsdag. Här var inte deltagarna på båda sidorna lika många som i Stockholm där antirasisterna samlade upp till 10’000 människor medan Sverigedemokraterna och de andra nationella var ungefär 700. I Lund var deltagarna endast ett 70-tal. Nedan följer ett händelseschema över hela manifestationen

Följande inträffar:
 
16.30: Den antirasistiska demonstrationen samlas på Clemenstorget.
16.50: 150-200 danska omaskerade antirasister anländer till torget för att ansluta sig till demonstrationen.
17.00: Motdemonstrationen avgår med 2.000 personer.
17.30: Vid Mårtenstorget samlas Motdemonstrationen till Cristal Andinos salsarytmer och sånger.
18.00: De flesta skinheadsen anländer med tåg till Lund. De är 50-75 stycken, de flesta halvfulla småpojkar.
18.30: Cirka hundra skinheads samlas för att hylla Karl XII.
19.00: Karl XII-demonstrationen skall avgå, men polisen får samtidigt ett ultimatum från antirasisterna att om inte demonstrationen stoppas, så skall de göra det.
19.30: Antirasisterna tränger fram på Kyrkogatan, skanderande ”Stoppa rasismen här och nu!”
20.00: Barrikader byggs på Kyrkogatan. Poliserna står uppställda med hästar och sköldar i händerna litet längre bort.
20.30 Polisen har redan i princip beslutat sig för att Karl XII-demonstrationen inte skall få gå.
22.00 Karl XII-demonstranterna forslas bort i bussar till Malmö. Antirasisterna jublar, tänder bengaliska eldar och knallskott. Hela gruppen går snabbt därifrån. Och här kunde det hela slutat i frid och fröjd.
Men polisen ville annorlunda.
22.30: Polisen omgrupperar först till Mårtenstorget, därefter till Smålands Nation där några danska antirasister som velat chilla ner på puben siktats.
22.30: Polisen, som nu har nu fått 20 mans förstärkning och är 190 man, spärrar in antirasisterna på smågatorna runt Smålands. Situationen blir snabbt dramatisk. Hundar skäller, hästar stegrar sig och polisbefälen skriker: ”Framåt, framåt. Häng på nu. Kom igen för helvete.” Antirasisterna börjar då försvara sig med knallskott och stenar. En häst skenar. Polisen retirerar.
23.00-24.00: Småstrider rasar i stan. Till slut griper polisen 20 danska antirasister nere vid stationen som är avstängd. En rasande polisman går lös på en demonstrant medan hans kollega vrålar: ”Slå han, slå han! Ge han vad han tål!” Totalt 65 personer gripna. Ingen anhållen, ingen allvarligare skadad. Beskyllningarna om att motdemonstranterna skulle vara hemska våldsverkare var grundlösa.  

 En längre rapportering av kvällen av dansk television

En bild på motdemonstranterna som visar hur pass många det var

30 november Lund 1991 Motdemonstranter Sverigedemokraterna

I 12 numret av SD-bulletinen, deras nyhetsutskick kunde man läsa om årets manifestation

I SD kurirens dubbelnummer 16/17 det året skrevs det också om firandet och av någon anledning har de fått för sig att protestera mot nazism skulle vara Sverigehatande

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Vi Sverigedemokrater var inte heller så naiva att vi trodde att de antisvenska krafterna skulle låta oss få vår solidaritet med 1600 och 1700-talets hjältemodiga försvarare av vår svenska nation ostörda. Hyckleriet och skenheligheten som de Sverigehatande visade upp vid detta års högtidighållande slog dock alla rekord[/otw_shortcode_quote]

Självförtroendet var det inget fel på när de skriver om manifestationen i Stockholm

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Tyvärr gav den svaga polismakten vika för de ca 5000 röda som ockuperade Kungsträdgården och polisen tvingade då in oss på Riddarholmen. Endast en grupp på 150-200 man lyckades ta sig förbi polisavspärrningarna och avancera fram till Kungsträdgården. Men de var tyvärr alltför få för att kunna driva den röda bastardhopen på flykt[/otw_shortcode_quote]

 

Pegida Sveriges högerextrema kopplingar

Pegida startades i Tyskland och har nu spridit sig till Sverige. Pegida står för ”Patriotiska européer mot islamiseringen av väst” Motsvarigheten till Pegida är Facebooksidan No Pegida som granskar den nya ”islamkritiska” organisationen. De har gjort ett antal avslöjanden när det gäller kopplingarna mellan Pegida och sverigedemokrater, nazister och HMF-dömda rasister. Visserligen har det inte gått så bra för dom med de manifestationer de gjort hittills.

På deras Facebooksida delar de bland annat den nazistiska sidan Daily Stormer, döpt efter tyska Der Stürmer, tätt knuten till det tyska nazistpartiet. Nedan en skärmdump på när Pegida delar en artikel från sidan och sidans logga och en bild från  sidan där det är en bild på Hitler och under står texten ”Hitler was right”.

479707_412730515554790_6615738302080794443_n 10410963_412730512221457_29554382163989662_n

10995958_412730535554788_7446785545408000222_o

På listan över vilka som säger sig komma på en av deras manifestationer hittar vi Patrik Forsén, talesperson för nazistiska Nordisk ungdom, SD-politikern Fredrik Johansson från Grimslöv, Christian Vagman, sverigedemokratisk kommunpolitiker från Partille.

1920571_401525623341946_944408077583369859_n 10847839_401525580008617_11924397184380152_n 10968562_401525560008619_5394121331853977309_n

Christian Vagman, styrelsemedlem Sverigedemokraterna i Partille och ledamot i kommunens vård- och omsorgsnämnd har en central roll i organisationen bjöd in ledande nazister till en av deras manifestationer.

11069902_435061973321644_1608217894289044618_n 11136668_435061956654979_7813939810822967007_n 11143690_435061986654976_3554681680367624539_o

Mer om Vagman

Västsvensk SD-man nazistgillar på Twitter 

Nämndeman påstår att mörkhyade utför folkmord på vita och hyllar nazistledare

Vivi-Anne Lovén Unneryd, aktivist i Swedish defence league uppmanade till frigivande av massmördaren Anders Behring Breivik på sitt Facebook och ses nedan bära en tshirt som säljs enbart av Svenska motståndsrörelsen när hon talade på en av manifestationerna.

CC4QLL6UgAAck11.jpg large

Annica Herrloff delar nazistiska sidor på sitt Facebook och nedan ser vi att hon gillar en sida som inte vill ha synagogor i Sverige, och ett flertal olika nazistsidor.

10682379_1060721027286712_7121059545741245141_o

Läs mer om Herrloffs rasism i Expos artikel

Henrik Rönnquist, även han dömd för Hets mot folkgrupp är även känd som galleristen som ställde ut Dan Parks konst är en av huvudpersonerna bakom Pegida.

Daniel Spansk, den före detta Nationaldemokraten och nuvarande kommunpolitikern för Svenskarnas parti Nykvarn i är medlem i gruppen Pegida Stockholm. Spansk är känd för att ha varit med i det våldsamma medborgargarde som härjade i Stockholms förorter 2013. Spansk är medlem i en av Pegidas Facebookgrupper

10650006_409451332549375_3385073099978182042_n

Christoffer Stenqvist Vargstedt ses i en kommentar där han försöker samla in pengar till Svenskarnas parti

Untitled-21

Kenth Uppling, tidigare ersättare i SD:s styrelse i Tierp är en baddare på att dela konspirationsteorier och rasism enligt Inte rasist, men

Untitled-18

Här ser vi den mångfalt HMF-dömde Dan Park demonstrera med Svenskarnas parti. Dan Park har deltagit i flera av rörelsens manifestationer och han har även varit talare.

dan_park2-560x320

1457545_1386891314899381_582872001_n

En bild med okänt ursprung

Dan Park heilar

Dan Park heilade framför Malmö judiska begravningsplats. Nazisten Dan Park har även placerat en burk med texten ”Zyklon B” utanför den judiska församlingen i Malmö

dhhffh-460x259

Bilden är tagen i Budapest och ingick i en intervju med Svenska motståndsrörelsens sajt Nordfront.

Nedan en kommentar från Parks Twitterkonto

B1N0PdPIMAAcdfg

11226055_455708584590316_7193397276510945653_n

Blood & honour är en nynazistisk organisation

Dan Park på naziarrangement i Ungarn

11312646_456792631148578_9081536828114093456_o

Jag tror uttalandet ovan talar för sig själv

11329768_455708904590284_1469566982157870392_n

När nazisten (och före detta Hitler Jugend-medlemmen) Vera Oredsson demonstrerade med Pegida i Linköping och skrek ”Leve nationalsocialismen!”. Oredsson har tidigare varit ordförande för nazistiska Nordiska Rikspartiet och medlem i nazistiska Svenskarnas Parti.

I Norge möttes en reporter av detta

http _prima.tv4play.se_multimedia_vman_VMan-P304_VMan-P3043864_HC

Här är ett tidningsurklipp med grundaren och den förra Pegidaledaren i Tyskland innan han hoppade av

images

 

 

 

 

Det Sverigedemokratiska trädet

Sverigedemokraterna vill gärna inte prata om sitt förflutna och när det kommer på tal så försöker de förminska det genom att säga att det handlar enbart om enskilda individer. Jag ska med detta inlägg visa att så är inte fallet. Har velat gjort det länge, men har inte vetat hur jag skulle gått tillväga och så en dag damp ett nummer av tidningen Expo ner i brevlådan. De hade en artikel ”Nazismens katalysator” där de tar upp det ämne jag ville skriva om. Till artikel finns en bild på ett träd som visar hur alla nazistiska, fascistiska, högerextrema, och vitmakt -organisationer hör ihop. Det var så jag skulle göra det visste jag med en gång. Jag scannade in bilden och började läsa i böcker och använda mig av Google för att få fram fakta om organisationerna och människorna runt omkring. Jag gick igenom det lilla arkiv jag har med saker jag har samlat på mig under de år jag har granskat partiet för att hitta passande bilder. Jag gick igenom mina andra blogginlägg som jag skrivit för att se om jag kunde återanvända något.

Resultatet ser vi nedan och det var trots att jag har vetat dessa kopplingar skrämmande. Att få det det så här tydligt istället för att läsa om det i någon artikel eller bok gjorde att man såg det hela i ett helt annat perspektiv och jag måste få säga att det var värre än vad jag trodde. Det Sverigedemokratiska trädet visar att antirasister har rätt när de i all kraft gör det dom kan för att få opinionen att vända sig mot det parti som absolut inte är som alla andra. Tidningsskribenter, bloggare, debattörer, ni som tar kampen i kommentatorsfält, ni som delar artiklar och ni som gillar kommentarer och framför allt ni som bryr er så mycket att ni läser de artiklar som ovanstående skriver delar och så vidare. Det är ni som ger mig kraft och motivation för att fortsätta kampen och jag hoppas ni hjälper till med att läsa, gilla, dela och kommentera det i dom trådar där det dyker upp.

No pasaran

BSS (1979-1986)

Kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt bildades av nazister och antisemiter 1979. De personer som hade ett nazistiskt eller fascistiskt förflutet var Sven Davidson, Leif Zeilon, Gösta Bergqvist, Jerker Magnusson och Niels Mandell. De fyra första var även med och bildade Sverigedemokraterna. Christopher Jolin var antisemit och författare och hans böcker såldes senare också på SD’s bokbord som de hade på sina möten. Jolin ledde senare ett samarbete med den extremt antisemitiska Ahmed Rami och hans närradiokanal Radio islam.

I inledningen till deras första flygblad Sverige död, Låt Sverige leva står det så här

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller[/otw_shortcode_quote]

Bevara Sverige Svenskt
Christoffer Jolin
Radio islam
Bara ett fiasko
Bakom den demokratiska fasaden

Sverigedemokraterna (1988-

Efter att BSS-medlemmarna gjort en kort karriär i Sverigepartiet bildades Sverigedemokraterna 1988.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas historia

Nationaldemokratiska partiet (1982-1985)

Utbrytarparti från BSS

Nationaldemokratiska partiet

Rock mot kommunism (1985-1989)

Denna organisation var ett kort kapitel i den högerextrema miljön. Grundades av folk från BSS och NRP. En av grundarna till Bevara Sverige Svenskt, Niels Mandell hade en central roll i denna organisationen som utmynnade i den vitmaktrörelse som kom igång udner 80-talet.

Rock mot kommunism

Storms nätverk (1989-1993)

Tidningen Vit Rebell propagerade öppet för kamp mot invandrare och judar och efter att ha dömts för Hets mot folkgrupp lades den ner, men återuppstod med namnet Storm. Grundarna till Rock mot kommunism var chefredaktörer till tidningen.

ZOG betyder  Zionist Occupation Government (sionistiska ockupationsregeringen) och dess akronym ZOG syftar på en konspirationsteori enligt vilken judarna i hemlighet styr ett land. En vanlig antisemitisk föreställning.

Storm
ZOG

Vitt ariskt motstånd (1991-1993)

VAM var ett nationalsocialistiskt nätverk. Ledaren Klas Lund dömdes för dråp och flera andra medlemmar var kriminellt belastade och satt långa fängelsestraff. I ett inbrott på Lidingö polisstation 11 april stals ett flertal pistoler som senare användes vid olika brott bland annat bankrån.Klas Lund och hans nazistiska kumpaner skulle ha vapnen till en vit revolution. En av Klas Lunds  kompanjoner vid Lidingöinbrottet, Christoffer Rangne som hade vägrat medverka i polisens utredning om ett annat inbrott, denna gång vid ett militärt mobiliseringsförråd i Upplands Väsby berättade för tingsrätten att:

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Det pågår ett rasligt självmord i alla vita nationer. Det föds inte tillräckligt med barn, aborter tillåts, folk importeras och drogmissbruk och annan dekadens uppmuntras[/otw_shortcode_quote]

Vitt ariskt motstånd
Den svenska terrorcellen
Anders Klarström (SD) välkomnar Vitt Ariskt Motstånd (VAM) i SDs demonstration

Nationalsocialistisk front (1994-2008)

Enligt partiprogrammet stod partiet för rasbiologiska skyddsåtgärder, statlig raskontroll, utträde ur EU och FN, repatriering av flyktingar och invandrare, samt skattelättnader för personer med många av vad man ansåg vara genetiskt friska barn. NSF bytte senaste namn till Folkfronten innan det lades ner. Syftet med organisationen var att ta över arvet Gruppen menade att de skulle ta vid där den forne nazistledaren Birger Furugård hade slutat 1936.

Nationalsocialistisk front
Punktprogram
Nationalsocialistisk front firade Hitlers födelsedag

Svenskarnas parti (2008-2015)

Efter ännu ett namnbyte bildas SvP ur Folkfronten. Partiet står fortfarande för nationalsocialistiska idéer och har som sin första punkt i partiprogrammet ett stycke som har en klar rasbiologisk klang.Partiledaren i det nu nedlagda partiet Stefan Jakobsson har ett förflutet i SMR.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background”]Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.[/otw_shortcode_quote]

Svenskarnas parti
Punktprogram
Politiker i högerextremt medborgargarde
Svenskarnas parti: fyra av tio dömda
Han vill bara tillåta ett folkslag i Sverige
Nyvald partiledare hyllade terrorister
Nazister attackerade meningsmotståndare i Halmstad

Partiledaren: ”Det är vår tid att resa vapen mot mångkulturen”
SvP vill avveckla demokratin
SvP-nazisterna kommer tillbaka – i ny kostym
Svenskarnas parti läggs ner

Nordiska nationalsocialister (2009-2013)

En del medlemmar i Folkfronten bildade en ny organisation som var mer öppet med sin nationalsocialism.

Nordiska nationalsocialister

Stockholms unga nationalsocialister (1992-1995)

SUNS bildades av Robert Vesterlund som sedermera blev ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och gjorde sig känd för att ha tagit med sig en skarpladdad handgranat till Vänsterns 1:a Maj-möte 1993 där Gudrun Schyman skulle hålla tal.

Nationella alliansen (1995-1997)

Ett misslyckad försök att ena alla militanta nazistiska organisationer i Sverige.

Nationella Alliansen – nazismens enade front

Info 14 (1995-2011)

En tidning startad av SUNS Robert Vesterlund och enligt tidningens 10-årsjubileumsutgåva trycktes de första numren i Sverigedemokraternas partikansli i Stockholm. Siffran 14 står för ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”.

Info 14
Toppolitiker i nazi-register

De 14 orden   


Richard Jomshof blir intervjuad av Info14

Salemfonden/Salemmarschen (2000-2010)

Salemfonden är en nynazistisk paraplyorganisation för arrangemangen kring Salemmarschen. Marschen är en manifestation för den mördade skinnskallen Daniel Wretström. Genom åren har Info-14, Nationaldemokraterna, Sverigedemokraterna, Svenska motståndsrörelsen och Nordiska förbundet deltagit i den årligen återkommande demonstrationen.

Salemmarschen
Nazistisk maktdemonstration

Fria nationalister (2008-2011)

Bildades av Info 14 och är ett fritt nazistiskt nätverk. De har samarbetat med SD genom att hjälpa till att sprida propaganda och att agera livvakter åt SD. Minst en medlem har gått över till Sverigedemokraterna och är fortfarande kvar.

Fria nationalister
SD-politiker var aktiv i vitmakt-grupp

Gula korset (1996-2011)

En fond grundad av Robert Vesterlund. Även Ariska brödraskapet har en koppling till fonden. 12 augusti 2000 anordnade Gula korset en minnesmarsch i Stockholm för att hedra Rudolf Hess

Robert Vesterlund/Gula korsetNazismen i Sverige 2000-2014 av Helene Lööw ISBN 9789170378188 sid.104

Svenska boersällskapet (2009)

Boerna är en del av den vita befolkningen i Sydafrika och nazister anser att ANC är rasister och Nelson Mandela är en terrorist. Detta tillsammans ger dom en föreställning om att de vita utsätts för ett folkmord.

Free the order (2007-2010)

Den svenska falangen hade som syfte att samla in pengar till nationalistiska organisationer. I den amerikanska versionen av denna organisationen fanns David Lane, en fd KKK-ledare och organisatör för Aryan nation i Colorado.

Nyvald partiledare hyllade terrorister

Svenska motståndsrörelsen (1998-)

SMR är enligt SÄPO den organisation som är farligast för rikets inre säkerhet. Det är en militant och uttalad nazistisk organisation och de gjorde sig kända när de attackerade vanligt folk i Kärrtorp. Ledare är den före detta VAM-aktivisten Klas Lund.

Svenska motståndsrörelsen
Nazister attackerar antirasister
Flera fängelsedomar efter nazistattacken i Kärrtorp
Svenska nazister vapentränade i Ungern
Nazister tränade på Kärrtorps IP

Oberoende nationell ungdom (1995)

En nynazistisk parallellorganisation för en grupp medlemmar i Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) bosatta i Stockholmstrakten. Efter en kortare tid bröt sig denna organisation ur SDU.

Nationell ungdom

Nationell ungdom (1995-2006)

Nationell Ungdom är ett ungdomsförbund till Svenska motståndsrörelsen leddes först av Erik Hägglund och senare av Klas Lund. I deras medlemsansökan stod: ”Nationell Ungdom är en kamporganisation, endast de som är villiga att aktivt kämpa för att befria vårt land från främlingsväldet accepteras som medlemmar.” Expo klassar denna organisation som nazistisk.

Nationell ungdom

Förbundet nationell ungdom (2011-2013)

Partipolitiskt obunden förening som står ideologiskt nära nazistiska SvP.

Förbundet nationell ungdom

Hembygdspartiet/Konservativa partiet (1995-1999)

Grundat av Leif Eriksson (tidigare Zeilon), grundaren till både BSS och SD. Partiets symbol var en så kallad hagalruna och deras budskap sammanfattades på klistermärken och affischer där man bland annat kunde läsa: Stoppa invandringen-Bevara Sverige Svenskt, Rasblandning? Nej tack! och Inga moskéer i Sverige!

Hembygdspartiet/ Konservativa partiet Wikipedia
Hembygdspartiet utmanar Sverigedemokraterna
Symbollexikon Hagalruna

Nationaldemokraterna (2001-2014)

2001 bröt sig flera personer ur Sverigedemokraterna och bildade det högerextrema partiet Nationaldemokraterna. Ideologiskt så så var partiet etnopluralister vilket betyder att de vill att folkgrupper ska leva isär. Wikipedia förklarar

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Den etniska gruppen anses ha kollektiva rättigheter, vilket främst handlar om rätten till ”överlevnad” (med överlevnad menas här att undgå att blandas med andra etniska grupper), och rätten till en egen nationalstat. Vidare betraktas mångkulturalism som rasism (ibland anförd som ”omvänd rasism”) och att det leder till folkmord (ethnocide, med argumentet att en etnicitet som uppblandas med individer ur andra etniska grupper ”utrotas”) [/otw_shortcode_quote]

Partiordföranden Marc Abramsson var dömd till fyra månaders fängelse för våldsamt upplopp i samband med attacken mot Pride-paraden i Stockholm 2003 och partiets förste partiorganisatör, Tor Paulsson, dömdes den 27 juli 2004 till fängelse i ett år och fyra månader för grov misshandel av sin sambo.Vid valet 2014 hade hela 61 kandidater kopplingar till det som SD själva benämner kryptonazistiska Nationaldemokraterna.


Nationaldemokraterna

Priderättegången
Tor Paulsson – Sambomisshandeln
ND protesterar mot Gay Pride i Stockholm 2003

Dresdenkommittén (2003-2014)

Den nynazistiska Dresdenkommittén arbetar för att levandehålla minnet av de civila som dödades av de allierades bomber i andra världskrigets slutskede.

Dresdenkommittén

Nordiska förbundet (2004-2010)

Det identitära/nyfascistiska förbundet står bakom Motpol, Wikipedia-kopian Metapedia och Nordisk.nu. Ett flertal SD-kandidater till valet 2010 hade konton på sajten och bland annat skrev dom förintelseförnekande inlägg och islam kallas för pedofilsekt av en av sverigedemokratiska skribenterna. Anders Behring Breivik hade ett konto på Nordisk.nu. Nordiska förbundet har vid flera tillfällen samarbetat med nazistiska organisationer.

Nordiska förbundet
Terrormisstänkt medlem på nazistforum

Motstånd (2008-2010)

En portal för nationalister och identitärer.

Motstånd

Motpol (2006-)

Motpol är en bloggportal för identitärer. Identitärer är nyfascister inspirerade av den franska Nya högern.

Nordisk ungdom (2009-)

Nordisk ungdom som bildades 2010 av det från Sverigedemokraternas utbrytarparti Nationaldemokraternas ungdomsförbund. Nordisk ungdom beskrivs av Expo som nazistiskt. De har vid flera tillfällen visat stöd för både Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk ungdom. De har gjort sig skyldiga till en del attacker bland annat mot ett boende för ensamkommande flyktingbarn och de var med och bildade medborgargarden i Stockholms förorter 2013.

Nordisk ungdom
Toppskiktet som styr Nordisk ungdom
Nordisk ungdom ska ha legat bakom hotfulla aktioner

Avpixlat stödförening (2014-)

Förening startad av Kent Ekeroth i ett försök att undkomma att bli beskattad för donationer till hans sajt Avpixlat.

Kent Ekeroth knyts närmare Avpixlat
Åkesson-hyllade Avpixlat hänger ut oskyldig tjej
Avpixlat hänger ut ännu ett brottsoffer
Främlingsfientlig sajt hängde ut tonårstjejer
Avpixlat hänger ut beslutsfattare
Avpixlat uppmanar läsarna att uppsöka journalister
Trollen går ut i solen
Avpixlat och antisemitismen

Swedish defence league (2011-) 

En svensk version av det engelska English defence league Ledaren för EDL. Anders Breivik påstår sig ha varit medlem i den engelska varianten och de har gjort sig kända för att rekrytera fotbollshuliganer för att kunna ha personer som kan och vill slåss. Den före detta Sverigedemokraten Isaak Nygren som fram till 2012 var SDL’s talesperson ersattes av Kamil Ryba som 2013 klev in på Expressens reception och hotade att komma tillbaks med kniv om tidningen inte slutade granska Sverigedemokraterna.

Högerextremistens hot mot Expressen
Toppnamn i Sd kopplas ihop med Swedish defence league
Swedish defence league – Ett ljusskyggt nätfenomen
Swedish Defence League – huliganer mot islam
SD-politiker motsätter sig ”rasblandning”
EDL återanvänder Antisemitisk Propaganda
Rekryterar huliganer för att föra kampen på gatorna

Värmlandsgruppen (2013-)

En förening ledd av den före detta SD-politikern Victoria Wärmler. Organisationens syfte är skapa opinion för att avsätta regeringen.

Liten skara krävde regeringens avgång
Värmlandsgruppen och hatsajten Exponerat

Pegida (2014-)

Pegida är en rörelse som härstammar ifrån Tyskland där de hade en viss framgång i början, men som mattat av lite. Den svenska sidogrenen ha haft ett stort motstånd ifrån antirasister och de har haft ett väldigt dåligt uppslutning på sina manifestationer. I Sverige har Pegida medlemmar om har kopplat till Sverigedemokraterna, Svenskarnas parti och Swedish defence league. Pegida Sverige är numer nedlagt, men en ny organisation med samma syfte är grundad.

Här är rasismen bakom svenska Pegida
Pegida Sverige kallade Sverigedemokraterna för ”vårt parti”
Nämndeman i tingsrätten delar nazipropaganda och arrangerar antimuslimsk demonstration
Pegida Sveriges högerextrema kopplingar

Antiislamiseringsfonden (2009)

En fond startad av SD-politikerna och bröderna Ted och Kent Ekeroth. Fonden är till för att kunna bjuda in Counterjihad-talare till Sverige.

Antiislamiseringsfonden
Ledande SD-politiker i samarbete med PI
SD bjöd in extremist på seminarium

Sveas folk kräver regeringens avgång (2015-)

Högerextrem grupp med både sverigedemokrater och personer visar sympati för nazism.

Terrorbudskap i ny högerextrem grupp 

Folkets demonstration

En återkommande regeringskritisk demonstration. Anordnad av Sverigedemokrater och folk från Avpixlat. Bland talarlistorna hittar vi alltifrån nazister till fascister.

Andra partier och organisationer som funnits under tiden från 1980 och framåt.

Nordiska rikspartiet (1956-2009)

NRP är ett nazistiskt parti. Grundare var Göran Assar Oredsson som till slutet ledde partiet, med undantag för åren 1975–1978 då hans fru Vera Oredsson ledde partiet. Vera anklagar Sverigedemokraterna för att ha kopierat NRP’s partiprogram. Nedan är några av Sverigedemokraternas grundare som hade ett förflutet i NRP

  • Fritz Håkansson
  • Anders Klarström
  • Reine Wikström
  • Leif Zeilon

Andra viktiga personer runt Sverigedemokraterna som hade sitt ursprung från NRP

  • Niels Mandell

Mandell var den person som inte bara tryckte klistermärken åt Sverigedemokraterna utan en stor del av den europeiska extremhögern.Nedan ser vi ett ark av hans verk.

Förutom Sverigedemokraterna så ser vi på bilden två klistermärken från Finska folkorganisationen (Suomen kansan järjestö). SFO var en nazistisk organisation grundad av i Helsingfors i början på 30-talet. Finska folkorganisationen kopierade sitt program direkt av det tyska nazistpartiet NSDAP. Partiet gav ut två tidskrifter Herää Soumi och Hakkorset.Bild nedanför ser vi riksdagsledamoten och förre partiledaren Mikael Jansson och på väggen har vi en en affisch från samma parti.

Nedan ser vi först Vera Oredsson hyllas av . Första bilden är en instruktionsbild om hur man gör Hitlerhälsningen korrekt. Andra bilden är ett flygblad och den tredje är en bild på partiledningen (observera hakkorsflaggan på bordet)

Nordiska rikspartiet
Vera Oredsson ”Jag är nationalsocialist in i graven”
Mikael Jansson och nazistaffischen


Nysvenska rörelsen (1930-)

Den fascistiska rörelsen grundades och leddes av Per Engdahl fram tills hans död 1994.1979 skrev Per Engdahl en artikel i deras officiella partitidnings aprilnummer. Artikeln hette Invandringens risker och behandlade  hans idéer om att ändra taktik och istället för att använda ut på att ersätta rasargumenten med argument mot invandringen som man trodde skulle vara mera gångbara. En av BSS och Sverigedemokraternas grundare Sven Davidson hade ett förflutet i detta parti. Från partiets tidning Vägen framåt.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Stryk gärna de rasbiologiska aspekterna. En invandring, som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett folks existens och därmed mot den kultur, som det representerar[/otw_shortcode_quote]

Sverigedemokraternas förvandling från att använda rasbegreppet till att använda sig av bevarandet av kultur sägs komma delvis från detta.

  • Sven Davidson (1931-2005), ordförande i Bevara Sverige Svenskt och ledamot i Sverigedemokraternas första partistyrelse.

Rörelsen är fortfarande aktiv.

Nysvenska rörelsen
Från Engdahl till Åkesson

Nationaldemokratiska studentföreningen

Grundat 1999 av det som idag kallas fantastiska fyra, Jimmie Åkesson, Richard Jomshof, Björn Söder och Mattias Karlsson.

SDs Lundarötter

Sverigedemokraterna och 30 november-firandet

Bild från 1991

Sverigedemokraterna 30-november 1991. Manifestationen urartade i kravaller och polisen hade stora problem.

SD och 30 november
Sverigedemokraterna och 12’ans Kalle

Engelbrektsmarschen

Bild från 1994

Samröret med Counterjihad-rörelsen

En av de viktigaste bloggarna i rörelsen Gates of Vienna där Breivik påstår sig ha kommenterat en hel del förespråkar folkmord på muslimer. Fjordman, Breiviks inspirationskälla har även skrivit för bloggen. Kent Ekeroth som inte bara har länkat till bloggen i sociala medier utan benämns av sajten för att vara en central gestalt i rörelsen. Ekeroth har med hjälp av antiislamiseringsfonden bjudit in bland annat Alan Lake som två år efter Utöyamassakern uttalade ”som man sår får man skörda”. Lake har uppmanat i blogginlägg att läsarna ska skicka in namn till en dödslista med de enligt honom makthavare som har förrått sitt land.

SD-politiker aktiv i rörelse som manar till våld
Uppdrag granskning om CounterJihad och Kent Ekeroth
Gates of Vienna Incites for Muslim Holocaust

Sverigedemokraternas roll i Vitmakt-scenen.

1985 sponsrade BSS det okända bandet Ultima thules första singel. Bandet kom till att bli Sverigedemokraterna husband och spelade ofta på olika tillställningar som var i partiets regi. Deras första sångare Bruno Hansen var ledare för Nyköpings NRP’s Riksaktionsgrupp som var en en våldsam gruppering som ofta gav sig på antirasister och meningsmotståndare. Deras musik blev till en start för den så kallade vikingarocken. I samma scen fanns även de mer nazistiska vitmakt-banden. Skivbolag startades upp och flera av dom hade anknytning till Sverigedemokraterna. Minst 21 olika Vit Makt-band har marknadsförts i Sverigedemokraternas tidningar. Bland annat recenserades ett av de grövsta, Brigad Wotan, i SDU-bulletinen med kommentaren att ”samtliga texter är nationella”. En del av dem har fungerat som dragplåster vid fester arrangerade av sverigedemokraterna.

  • Last Resort Records som stod nära Sverigedemokraternas lokalavdelning i Haninge släppte musik med rasistiska Somalia kickers och nazistbandet No remorse.
  • Bifrost Musik hade kopplingar till lokalavdelningen i Trollhättan. Bifrost sålde förutom vitmaktmusik även nazistpropaganda från USA.
  • Svea musik gav ut högerextrema Brigad Wotan (Somalia kickers) som förövrigt fick en positiv recension i SDU-bulletinen och även nazistiska Brutal attack och det antisemitiska vitmaktbandet Vit aggression. .Svea Musik (bildat ur Södertäljeavdelningen) drevs av partimedlemmar. Redaktören och flera av redaktionsmedlemmarna för vitmaktmusikscenens flaggskepp, tidningen Nordland, kom ur Sverigedemokraterna. Svea Musik, använde till och med sverigedemokraternas postbox.
  • Nordland/88 Musik ifrån Linköping. Drivs av Mattias Sundquist, sångare i Svastika, och Riksfrontens förre ledare Torulf Magnusson som var med och bildade Hembygdspartiet med BSS och SD-grundaren Leif Zeilon. Har central betydelse för vit makt-musiken. Distribuerar skivor från en mängd bolag utöver den egna produktionen, samt skivor från systerrörelsen Resistance Records i USA.

Ultima thule var en av favoritbanden för flera i partitoppen och en av anledningarna till att de blev nationellt intresserade. Vi minns den färja som flera SD och SDU-toppar åkte med 2009. Bland de som var med på resan om vi ska nämna några var partiledaren Jimmie Åkesson, den före detta SDU-ledaren och riksdagsledamoten Erik Almqvist, Björn Söder, Åkessons blivande fru Louise Erixon och Christian Westling. De sjöng nidvisor om Olof Palme, den mest kända nationalsocialistiska kampsången ”Friheten leve” och en annan de sjöng var med gruppen Fyrdung som har låtar om handlar om att skära ut Sions hjärta, alltså att döda judarna. De sjunger om raskravaller och om att bränna ner Rosenbad.

Imperiet Nordland
Från punkprotest till nazirock
Identitärerna – från vitmaktmusik till metapolitik
Bruna rötter, blågul stam, bruna grenar
Ultima thule – Profeter i sin egen stad
När Sverigedemokraterna åker färja
Stieg Larsson och Mikael Ekman: “Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen”, Ordfront förlag 2001, s 292 och 295

Mer läsning om partiets bruna historia

Nazism och rasism

SD-grundarnas nazistiska förflutna
Sverigedemokraternas nazistiska förflutna
Sverigedemokraternas nazistiska förflutna del 2
Åkessons SD 1994-1996
SD’s ideologs förebilder
Sådant parti sådant ungdomsförbund – Rasismen i SDU
Sådant parti sådant ungdomsförbund – Rasismen i SDU Del 2
Sådant parti sådant ungdomsförbund – Dagens SDU
Sagan om partiet som är som alla andra? Om nazismen i partiet 2010-
Lika barn leka bäst – SD och högerextremistkopplingarna
Extremhögerns samlingsparti
SD-kandidaternas band till nazismen
Sverigedemokraterna och Euronat
Sverigedemokraterna – Dömda & nazistkopplingar 88-98 

SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet

Rasbiologin

Sverigedemokraterna och rasbiologin del 1
Sverigedemokraterna och rasbiologin del 2
Rasföreställningar kvar i principprogrammet

Extrema händelser i partiets historia

Sverigedemokraterna och den skarpladdade handgranaten 


Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning 


SD:s förkärlek till nazistiska diktare

Sverigedemokraterna och Erik Walles

SD-bulletinen rekommenderar

Partiprogrammet

Sverigedemokraternas program – Utveckling eller ny förpackning
Rasbiologi i Sverigedemokraternas politik
Är man rasist bara för att man röstar på SD?
SD:s partiprogram – Kapitel 2: Människan
8 bevis på att SD är rasister
Granskning av Sverigedemokraternas principprogram (del 1)
Granskning av Sverigedemokraternas principprogram (del 2) 

SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet

Övrigt om partiet

När du skriver negativt om Sverigedemokraterna (om hoten du får när när du skriver negativt om partiet)

Det är den bild av SD som partitoppen inte vill veta av och förnekar. Det här den bild som företrädare längre ner i hierarkin inte vet om. Det här är den bild av Sverigedemokraterna som sympatisörer och väljare på grund av ovanstående exempel inte fått kännedom om. SVERIGEDEMOKRATERNA ÄR INTE ETT PARTI SOM ALLA ANDRA.

 

Nästa sida →
← Föregående sida