Tagg: invandring


Antalet mord vs ökad invandring

Allt för ofta får man höra att i den ökade invandringens kölvatten så ökar även våldet med dödlig utgång, men det finns inga siffror som stödjer detta. Tvärtom så sjunker mordfrekvensen och invandringen ökar. Vi har sett ett nedåtgående trend när det gäller antalet mord och det inte enbart i Sverige utan i hela västvärlden. I Sverige ligger vi på samma nivå som på 90-talet och antalet mord året 2012 har inte varit så här få sen 60-talet.

Invandringen och då särskilt asylinvandringen ökar, men det har sin förklaring i antalet oroshärdar ute i världen. Vi såg samma ökning under Irakkriget på 90-talet. Så ska vi titta på två grafer som visar först minskningen av mord och sen invandringen.

Alla kurvor pekar nedåt förutom att Norge hade en topp 2011. Ett år då rasismen gick för långt.

Untitled-19

Ser vi på immigration till de fyra länderna så ser vi att alla kurvor pekar uppåt.

Untitled-20

Hittade inga siffror för Finland före år 2006. Min finska är begränsad till några enstaka svärord.

Detta bekräftas också av det som händer med svenska fängelser

tomma fängelser4

Mer läsning om det minskande antalet mord

Antalet mord halverat sedan 90-talet 

Allvarliga våldsbrotten minskar i Sverige

9 myter om mord

Om de tomma fängelserna

I den nationella trygghetsundersökningen som BRÅ släpper varje år visar i kapitel 4 Oro och otrygghet på att  otryggheten har ökat från 2013 till 2014.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Nästan åtta av tio personer oroar sig i någon utsträckning över brottsligheten i samhället. Den totala andelen som känner en sådan oro har ökat med 5 procentenheter sedan NTU 2013. De personer som anser att brottsligheten i samhället har ökat kraftigt och de som har ett litet förtroende för rättsväsendet är fyra gånger mer otrygga än de som anser att brottsligheten har varit oförändrad/minskar och de som har ett stort förtroende för rättsväsendet.[/otw_shortcode_quote]

Varför? Min gissning är att med hjälp av sociala medier sprids nyheter fortare och når flera människor och därför upplevs antalet högre än vad de egentligen är. Hatsajterna som sprider propaganda som misskrediterar invandringen och invandrare har också fått större fotfäste och når fler än tidigare. De som följer dessa sidor har också ett lägre förtroende för rättsväsendet och det i samband med att de får uppgifter från dessa sajter gör att de känner mer oro och otrygghet. Detta är min gissning och ska inte tas för vedertagen fakta, men gissningen tål att funderas på.

En viss del sympatisörer av ett särskilt parti påstår att morden ökar, men i så fall varför visar det sig inte i statistiken då? Vad har de stödet för detta? Är det för att PK mörkar och att alla anmäler inte att de blivit mördade? Vem vet?

UPPDATERING

KRIMVÅRD-6

I en artikel i Dagens juridik ”Antalet nyintagna fångar nere på 50-talets nivå – och straffen för narkotikabrott har halverats på tio år” tar de upp Kriminalvårdens statistikrapport som släpptes 26/5 2015. Rapporten visar en kraftig nedgång av antalet nyintagna och 2014 var antalet det lägsta i modern tid.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]I Kriminalvårdens rapport redovisas kvinnor och unga för sig. Minskningen gäller även dessa grupper. För nyintagna unga, under 21 år, märks nedgången mer än för andra grupper. Störst är minskningen bland dem i anstalt eller skyddstillsyn med våldsbrott som huvudbrott.[/otw_shortcode_quote]

Rapporten

Det är säker någon som kommer med argumentet att i Sverige så löser polisen färre brott än i övriga Europa. BRÅ har nyligen i en rapport från oktober 2014 konstaterat att skillnaderna i uppklaring mellan länder inte är så stora om man mäter på samma sätt. För att få en säkrare uppfattning i frågan om hur stora de reella skillnaderna i effektivitet är, har Brå valt ett helt nytt mått för att jämföra länderna, som enl BRÅ är mer rättvisande. Antalet personer per 1 000 invånare som utsätts för brott är ungefär det­ samma i jämförbara länder. Antalet lagföringar per 1 000 invånare är därför ett bra mått på hur väl samhället, genom polisen och det övriga rättsväsendet, lyckas straffrättsligt reagera på dessa brott. Mätt på det sättet ligger effek­tiviteten hos svensk polis och åklagare på samma nivå som andra länders. Då ser antalet lagföringar per 1000 invånare ut så här: Norge 16, Sverige 14 , Danmark 14 , Tyskland 12 , Holland 10 personer.

Artikel

Rapport

UPPDATERING 2

Vilka är det då som är är gärningsmännen? Boken ”Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige” som kom ut 2000 och gäller för åren 1990-1998 förklarar hur det ligger till

Bland de utrikesfödda i mordstatistiken dominerar nordbor, särskilt finländare. Av 729 gärningsmän under perioden 1990-1998 var 80 stycken (11 %) födda i Finland. Svenskar och nordbor utgör 79 % av alla gärningsmännen och 85 % av offren. Inkluderas övriga européer stiger siffran till 88 % av gärningsmännen och 89 % av offren. Vid våldsbrott som får dödlig utgång har ofta gärningsman och offer bakgrund från samma land (Rying 2000).

Det dödliga våldet i Finland är mycket intressant. Även om det vid första anblick kan tyckas irrelevant eftersom artikeln handlar om Sverige, så är deras statistik värd att uppmärksamma och syna. Finland har en betydligt mer restriktiv invandringspolitik än Sverige, men trots att deras samhälle är mer ‘etniskt homogent’, har Finland dubbelt så många fall av dödligt våld som Sverige, räknat per 100 000 invånare.

Som kuriosa kan även nämnas att 60 % av alla offer för mord och dråp i Sverige under 1980-talet hade finsk härstamning (Ekbom, Engström & Göransson. Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige. s. 122, ISBN 978-91-27-13244-3).

Kan det ha förändrats så pass mycket när antalet mord har minskat så drastiskt?

Källa

Mer läsning: 9 myter om mord

Uppdatering 3

 [otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Andelen personer som misshandlats har i stort sett legat still sedan 1990. Men sjukvårdsdata tyder på att den grova misshandeln, där offren hamnar på sjukhus, har minskat.[/otw_shortcode_quote]

Brott på fallrepet

UPPDATERING 4

Det finns kritiker som hävdar motsatsen att det dödliga våldet inte minskar utan det är sjukvården som räddar flera liv, men sjukvårdsstatistiken visar samma trend som det med det dödliga våldet, alltså att det sjunker. Socialstyrelsens rapport visar att allt färre patienter läggs in för sluten somatisk vård på grund av övergrepp av annan person (skottskador, knivskador, skador från andra tillhyggen, slag och sparkar etcetera).

Göteborgspostens artikel

Socialstyrelsens rapport

Antalet skjutningar minskar och det syns tydligt i Göteborg

Minskade skjutningar

Kraftig minskning av antal skjutningar i Göteborg

Åkesson lovar att sänka invandringen, men…

Lite grundläggande fakta – ja FAKTA i stil med tyngdkraft, att jorden är rund och att havet är fullt av vatten:
1 Sverige ”tar hit” 1900 flyktingar per år. De kallas kvotflyktingar och plockas ur den pool av människor som UNHCR klassar som i behov av vidarebosättning. Det finns 27 länder i världen som tar emot kvotflyktingar vi tar emot flest.
2 Alla andra flyktingar som kommer hit kommer hit själva och söker ASYL i Sverige. De har alltså tagit sig hit själva. När de kommer är vi bundna av Dublinfördraget att A kolla om någon annan stat som skrivit under fördraget (i princip EU länderna och ett par side-kicks) redan tagit emot dem och B om så inte är fallet utreda om de ska få FLYKTINGSTATUS.
3 Dublinfördraget har minskat mängden ASYL-sökande som Sverige tar hand om eftersom det är rätt svårt att ta sig hit utan att bli tvingad att mellanlanda eller på andra sätt bli tvingade att söka ASYL i ett annat Dublinfördragsland först i vilket fall DET LANDET ska genomföra ASYL-processen.
4 Trots det tar sig massor av människor hit och det är vår SKYLDIGHET i enlighet med fördraget att utreda om de har har skäl att få flyktingstatus och därmed uppehållstillstånd.
5 Vilka som får flyktingstatus avgörs av strikta REGLER som är A FNregler B EUregler eller C Svenska regler. De svenska reglerna är lite mer liberala än till exempel de Danska (ett land SDarna ser som ett föregångsland) Det gör att vi ger ungefär 47% av alla som på egen hand kommer till Sverige och söker ASYL här uppehållstillstånd. Danmark med sina striktare regler ger uppehållstillstånd till runt 45% av alla som kommer till Danmark. Så mycket för deras järnhårda policy.

Av detta följer: Jimmy kan avbryta mottagningen av 1900 flyktingar genom att inte längre ta emot kvotflyktingar. Resten KOMMER ATT KOMMA HIT I ALLA FALL! Eftersom ingen ”tog hit dem” de reste hit själva och vi är bundna att bedömma deras flyktingskäl av avtal som GYNNAR oss (om man är SDare).
Skulle vi strikta upp reglerna så mycket vi kan kommer vi kanske komma ner till Danmarks siffror (allt annat styrs av EU och FN policy och de kan vi inte göra ett smack åt) betyder det att vi ”slipper” ungefär 1300 personer till.
Det gör att Jimmy är tvingad att spara 152 miljarder på att stoppa 3200 flyktingar. Hur ska han göra det? Sälja deras organ?
3200 flyktingar mindre ger MAX en besparing på 6 miljarder. och då har Jimmy räknat fel på 146 miljarder.
Så vad kan han göra?
1: Han kan införa stängda gränser och total tullkontroll – Det leder till att all Svensk import/ export industri tvärnitar och tappar BETYDLIGT mer än 152 miljarder per år i förlorade affärer.
Jag är dock jävligt imponerad av Jimmys partivänners lojalitet med saken eftersom det OCKSÅ betyder att ALL direktimporterad sprit kommer fastna i tullen och beläggas med erfoderlig tullavgift (som kan erläggas via nätet MEN kräver att du PERSONLIGEN åker till centrallagret i Malmö och hämtar din sprit där). Eller tänkte de inte på det heller.
2: Han kan begränsa vilka resmål som fick trafikeras från Svenska flygplatser. Du kommer få åka till Mallorca och möjligen Canarie-holmarna men du kan fetglömma Australien, hela Afrika och Amerika söder om USA (Planen till Australien mellanlandar i Dubai och där finns risk att gästarbetare smyger sig ombord). Dessutom kommer alla flygningar till Thailand upphöra eftersom en stor del av kärleksinvandringen kommer därifrån och den räknar Jimmy också in. Därför försvinner naturligtvis hela Asien utom Japan från tillåtna reselistan också.
Så där har ni det: Jimmy lovar sänka invandringen men det enda sättet han kan göra det på är att mobba de 1900 flyktingar som (varning SD terminologi följer) verkligen INTE ”Skulle klarat sig bra hemma eftersom de ju hade råd att betala någon för att komma hit” samt tracka alla ASYL-sökande så att 1300 extra av dem inte får stanna THATS IT. Det enda Jimmy kan göra är att spara 6 miljarder EFTERSOM VI INTE TAR HIT FLYKTINGAR – DE FLYR HIT SJÄLVA!!!
Det är som i skolan igen – killarna längst bak i klassrummet kan sextracka Nettan för att hon har schysta pattar och de kan mobba Timo för att hans farsa inte pratar Svenska MEN DE KAN FORTFARANDE INTE RÄKNA.
Så ni som röstar på Jimmy kommer stå där och undra varför det inte regnar pengar över er men det kommer inte göra nått för ni kommer fortsätta tro att det är därför att kommunistvänsterfeministflatbögmediasossehögervänsterliberalfittorna motarbetar er istället för att se sanningen vilken är att JIMMY LJUGER för er!!!
Jimmy vill inte styra, Jimmy vill tjäna en miljon om året och knalla runt i fina kostymer. Jimmy skiter i er och ni kommer aldrig få det han lovar – särskilt inte om han fick säg 35% av rösterna och faktiskt fick styra något. Det lär för övrigt vara hans värsta mardröm – fick han makt skulle alla hans anhängare se igenom lögnerna eftersom penga-regnet omedelbart skulle utebli.
Min stora fråga är dock – Varför i helvete bemöter inte media hans argument med dessa ovanstående eftersom vem som helst som kan läsa på fem minuter kan hitta all information om ALLA flyktingar vi ”tar hit” 1900 st och alla som KOMMER HIT SJÄLVA i fjol 65000 st.

 

Gästinlägg av Tor Tolander

← Föregående sida