Tagg: gästinlägg


Analys av SD:s budget 2016

Analys av SD:s skuggbudget 2016

Sverigedemokraterna har presenterat sin skuggbudget för 2016 och den ska granskas som alla andra partiers budgetar.  SD säger sig värna om vår välfärd, men ser man till budgeten så verkar det inte så. Viktiga poster som stöd till kommunerna, stöd till barnfamiljer, bidrag till lärarlöner vill de dra ner på. Studenterna vill de också försvåra för då de vill sänka bidraget och höja lånedelen vilket troligtvis kommer att leda till att färre kommer att studera och de som ändå väljer kommer att ha större studieskulder när dom är färdiga med studierna. Det att de skryter om att de är det parti som vill ge mest i bistånd stämmer fortfarande inte. När det gäller de svenska minoritetsfolken som då Björn Söder och faktiskt även deras principprogram inte kan kallas svenskar så vill de dra ner på åtgärder för romer. Forum för levande historia som förmedlar kunskap om bland annat Förintelsen kommer att få 10 miljoner mindre per år under hela perioden.

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen visat att de vill påverka media både med kommentarer och med motioner. Nu i dagarna har riksdagsledamoten Markus Wiechel motionerat om att straffa de medier som skriver sånt som inte regeringen har godkänt med indraget presstöd och i budgeten går de på samma linje och sparar hela två miljarder på presstödet,, men de kanske inte gillar mångfald när det gäller media. Kulturen slipper inte undan för där dras det in en hel del inom vissa områden. Stöd för nybyggnation av bostäder sänks med över sex miljarder och posten Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande sänks med elva miljarder.

Nedan följer några exempel på vad Sverigedemokraterna vill spara pengar på.

(18.1.1 Rikets styrelse) SD vill minska presstödet för sammanlagt 1,985 miljarder kronor på fyra år. Dessutom vill de ta bort hjälpåtgärder den nationella minoritetsgruppen romer motsvarande 60 miljoner kronor samt ta bort stöd till politiska partier och regeringskansliet för över 1,2 miljarder kronor:

screenshot-sd se 2015-10-09 10-07-20

Analys av SD:s budget 2015 Rikets styrelse

 

(18.1.7 Internationellt bistånd) SD ville i sin förra budget sänka det totala biståndet med 41, miljarder. I den nya budgeten ville de istället sänka det totala biståndet med ytterligare sex miljarder, alltså 47 miljarder mindre till utlandet under fyra år. SD gör dock höjningar till i närområdet för 16 miljarder. Sammanlagt skulle dock det svensk biståndet till utlandet, med SD vid makten, sjunka med 31 miljarder på fyra år. Lägg utöver det till 12,626 miljarder mindre till Migrationsverket, 30,414 miljarder mindre till att hjälpa de flyktingar som kommer hit med att skaffa bostad samt migrationspolitiska åtgärder (ej specificerat vad). Beslutet om att vilja sänka biståndet till Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (sida) med 670 miljoner, sänkningen till Nordiska Afrikainstitutet med 20 miljoner samt sänkningen till Folke Bernadotteakademin med 50 miljoner står kvar sedan den förra budgeten.

Analys av budget 2016 Internationellt bistånd

 

(18.1.11/12 Trygghet vid ålderdom/trygghet för familjer och barn) I SD:s skuggbudget sänks barnbidraget med 2,363 miljarder, föräldraförsäkringen sänks med 1,8 miljarder, underhållsstödet höjs första året med 20 miljoner för att de tre nästkommande åren sänkas med 287 miljoner, barnpension och efterlevnadsstöd sänks med 84 miljoner, vårdbidrag för funktionshindrade barn sänks med 130 miljoner, pensionsrätt för barnår sänks med 1,342 miljarder samt att bostadsbidragen sänks höjs första året med 140 miljoner, men sänks de tre följande åren med 723 miljoner kronor:
Analys av SD:s budget 2016 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

(18.1.13 Integration och jämlikhet) Just den här kategorin är den enda av samtliga kategorier i SD:s budget som samtliga institutioner får en rejäl sänkning. För det första vill SD sänka kommunernas ersättning vid flyktingmottagandet med 43,816 miljarder på fyra år. Utöver det vill de sänka etableringsersättningen till vissa (ej specificerade vilka) nyanlända invandrare med 22,085 miljarder, en sänkning på 12,151 miljarder till ersättning för insatser för vissa (ej specificerat vilka) nyanlända invandrare, hemutrustningslån* sänks med 910 miljoner och diskrimineringsombudsmannens budget sänks med 448 miljoner kronor:
Analys av budget 2016 Integration och jämställdhet

Analys av SD:s budget

* ”Du som kommit som flykting till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa saker till ditt hem, exempelvis möbler…” (CSN)

 

(18.1.14 Arbetsmarknad och arbetsliv) SD vill, bland annat, sänka kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 13.193 miljarder på fyra år. De vill även sänka lönebidragen med 307 miljoner:
Analys av budget 2016 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

(18.1.15 Studiestöd) SD vill sänka studiestödet (det studenter får i bidrag) med 457 miljoner kronor och höja studiemedlet (det studenter har möjligheten att låna) med 600 miljoner:
Analys av SD:s budget 2016 Studiestöd

 

(18.1.16 Utbildning och universitetsforskning) SD vill sänka det statliga stödet till vuxenutbildningar med 347 miljoner kronor, de vill anställa fler till lågstadiet men sänker samtidigt deras bidrag till 6,495 miljarder kronor och de vill sänka bidrag till lärarlönerna, utöver det, med 11,734 miljarder:
Analys av SD:s budget 2016 Utbildning och universitetsforskning

screenshot-sd se 2015-10-09 10-17-15

 

(18.1.18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande) SD sänker kommunernas kassor för att bygga bostäder med 6,250 miljarder, de vill sänka investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande med 11,300 miljarder kronor. De sänker även energieffektiviseringen och renoveringen av flerbostadshus och utomhusmiljöer med fyra (4) miljarder kronor samt att de sänker utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum med 11 miljoner:
screenshot-sd se 2015-10-09 10-23-39

screenshot-sd se 2015-10-09 10-24-05

 

(18.1.20 Allmän miljö –och naturvård) SD vill kraftigt sänka klimatsatsningarna jämfört mot den nuvarande regeringen. Exempelvis vill de sänka klimatinvesteringarna med 1,5 miljarder. Utöver det vill de sänka skydd av värdefull natur med 3,776 miljarder, och åtgärder för värdefull natur med 812 miljoner. Det finns även andra sänkningar, som ni kan se på bilden:
screenshot-sd se 2015-10-09 10-28-39 

(18.1.20 Allmänna bidrag till kommuner) SD vill sänka bidragen till kommunerna rejält. Under 4 år vill de sänka bidragen till kommunerna med 87 miljarder och förutom det så vill de spara 270 miljoner på LSS-kostnaderna.

screenshot-sd se 2015-10-09 10-32-24

 

Avslutningsvis: Hade SD varit i regeringsposition hade statsbudgeten sjunkit med 137,948 (från 790 till 660) miljarder. Det motsvarar, nästan, Alliansens + SD:s skattesänkning.
Analys av SDs budget

 

Varje sänkning eller höjning som nämns i budgeten är i jämförelse med den regeringen lagt fram. Exempel: vill SD sänka biståndet med 36 miljarder innebär det en sänkning på 36 miljarder av vad regeringen lagt som förslag till Migrationsverket, inte vad Migrationsverket har i budget för tillfället.

Källa: https://sd.se/wp-content/uploads/2014/09/SDbudgetprop2016.pdf

Analys och text av Fredrik Sanz Lerena med viss text och bilder av Polimasaren

Mer läsning om Sverigedemokraternas förra budget

Sverigedemokraternas skuggbudget är ett köksbordsarbete…

SD:s budget omöjlig i praktiken

SD:s dråpslag mot kommunerna

Mer läsning om Sverigedemokraternas nya budget

Sverigedemokraterna vill skära i välfärden med 160 miljarder

Så urholkar Sverigedemokraterna välfärden

Langa lite transparens för bövulen

SD:s clownbudget måste tas på allvar

SD vill slakta svensk välfärd

Analys av budget failed

Åkessons folkhem är inte Per Albins utan Rudolf Kjelléns

Jimmie Åkesson har på senare tid återkommit till Per Albins folkhem. Bland annat i debatten om oro i förorter och i en Expressen-intervju där han hävdar bestämt att Per-Albin Hansson skrivit förordet till Åkessons ej ännu utgivna bok (??). SD har dock använt sig sedan en längre tid av folkhemsmetaforen och har det med i sitt principprogram, Tanken är förstås att det ska attrahera en bred krets av väljare som förknippar folkhemmet med något tryggt och positivt och med välfärdsstatens framväxt och blomstringstid.

Per-Albins folkhem skulle vara ”ett gott hem för alla svenskar” präglat av samförstånd och jämlikhet och utan ”privilegierade eller tillbakasatta” eller ”kelgrisar” och ”styvbarn”. Han sa vidare om detta folkhem:

Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke tycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet

Knappast tankar som SD:s principprogram präglas av. Det är med andra ord ett bedrägligt grepp att använda Per-Albins folkhem som förebild. Snarare borde SD:s folkhem beskrivas som en utveckling av nationalkonservative högermannen Rudolf Kjelléns tankegods. Om detta har bl.a. filosofie doktorn i historia Hans Dahlqvist skrivit.

Rudolf Kjelléns idéer är förvisso föregångare till de socialdemokratiska folkhemsidéerna och uppstod kring tiden före första världskriget. De spreds bl.a. till Tyskland där begreppet ”Volksgemeinschaft” blev förknippat med nazisterna. Kjelléns folkhem präglades av nationalism och antiliberalism och statsformen tänktes inte vara demokrati utan någon form av folkdiktatur. En ”folkhövding” som garanterade ordning och rättvisa. Dessa tankar vilade också på en starkt nationalkonservativ idé om nationen som en homogen sammansättning av människor med gemensamt historiskt arv etc. Han menade bl.a. att:

Nationen, icke individen, är historiens sanne hjälte

Med en närmast organisk syn på nationen hävdade han individernas underordning i denna tänkta enhet. Nationalitetsprincipen var, enligt Kjellén, 1800-talet främsta bidrag till historien. Han var emot socialism men var också anhängare av protektionistiska åsikter där tullar och andra handelshinder skulle skydda nationen från ”världsmarknadens stora rofdjur”. I dag skulle vi säga globaliseringen och det går att hitta stora likheter hos SD:s ogillande av EU, tankar om återupprättat gränsskydd och omförhandling av Schengenavtalet. I åsiktsredovisningen på SD:s hemsida står:

I vårt Sverige får Sverige lov att vara just Sverige, och dess invånare får lova att vara just svenskar

Där står också i principprogrammet om nationen:

Sverigedemokraterna ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen. Imperier, politiska grupperingar och andra övernationella gemenskaper har kommit och gått under det senaste årtusendet, men nationer som form för mänsklig gemenskap har bestått. Den nationella samhörigheten binder samman nationens medlemmar över tid och rum och skapar band mellan de döda, levande och ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla, olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner

I det Sverigedemokratiska samhället finns inte ordet integration utan det handlar istället om assimilation.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation

Den likhet Per-Albin talade om handlade om människovärdet. I Sverigedemokraternas samhälle handlar likheten istället om den kulturella homogeniteten som sägs höra samman med ett historiskt band med det förflutna. Nykomlingar får alltså finna sig i att anpassa sig eller betraktas som mindre värda. Det är en viss skillnad.

Jimmie Åkesson borde alltså, när han åkallar andarna från förr, istället återuppväcka Rudolf Kjellén för att skriva förord till sin bok. Men det lockar förstås inte lika många väljare.

Källa: Åkessons folkhem är inte Per Albins utan Rudolf Kjelléns

Mer läsning om bla Rudolf Kjellén SD’s ideologs förebilder

Rudolf Kjellén myntade inte bara folkhemmet utan också Nationalsocialismen och Livsrum (Lebensraum)

Bloggen jag har fått låna denna text ifrån är Hans lilla gröna och drivs av Miljöpartisten Hans Wåhlberg som är engagerad bland annat  i mångfaldsfrågor. Följ gärna bloggen.