Tagg: flyktingar


Vad är egentligen kod 291

Detta med kod291 är ett bra exempel på vad som händer när folk bara läser rubrikerna. Gång efter annat ser man i kommentatorsfältet när det handlar om invandrares brottsbelägenhet små korta svar ”kod 291” sen verkar det som om motparten anser att diskussionen är över.

Efter DN:s avslöjande om den så kallade kod 291 så har den invandrarkritiska rörelsen snappat upp detta och argumentet slängs fram i tid och otid och det verkar som om de inte riktigt vet vad koden innebär. I polisens register Storm där alla utryckningar polisen gör finns med innehåller även denna kod. 291-koden skulle användas mellan 15:e oktober förra året och fram tills slutet av februari i år för att få en överblick om omfånget av det arbete polisen gör i samband med asylinvandringen. Från starten till slutet av januari fanns det över 5000 ärenden knutet till denna kod. Sammanlagt i samma tidsperiod så fanns det sammanlagt 537466 händelser i Storm. Det handlar alltså om knappt 1 procent. Totalt kom 162877 människor till Sverige för att söka asyl 2015.  Det är alltså en kommun i storleksordningen Linköping som har drygt 150000 invånare och är Sveriges 5:e största kommun. Vad kod 291 egentligen betyder är antalet utryckningar eller ärenden som har kopplingar till asylboenden och inte antalet brott begångna. Nedan ser vi en lista på vad det handlar om för ärenden.

 • 912 gånger har man skickat en patrull för bevakning, tex när man
  misstänker att fascister planerar att bränna ner ett boende, eller ett planerat boende
 • 37 gånger har man skickat patrull för misstänkt självmordsförsök
 • 26 gånger har man skickat patrull för misstänkt sjukdom
 • 239 gånger har man skickat patrull för automatlarm
 • 109 gånger har man skickat patrull för utredningsarbete
 • 96 gånger har man skickat patrull för försvunna personer
 • 42 gånger har man skickat patrull för misstänkt psykiska problemki.uyj
 • 3 gånger har man skickat patrull för dödsfall
 • 194 gånger har man skickat patrull för misstänkt olaga hot
 • 4 gånger har man skickat patrull för misstänkt våldtäkt
 • 450 gånger har man skickat patrull för rapporterat bråk
 • 559 gånger har man skickat patrull för misstänkt misshandel
 • 869 gånger har man skickat patrull för att kolla upp fordon eller person utanför
 • Resterande är övriga ärenden av mindre vikt

 

Samtliga siffror och ärenden är just ärenden, inte häktade, inte åtalade, inte dömda.
Bara ärenden för att se vad som eventuellt har hänt.

Mer läsning

Ett fåtal brott i Sverige kopplas till flyktingar

Tusentals incidenter i polisens särskilda ”flyktingkod”

kod 291

Köln, sexövergrepp och statistik

Efter händelsen i Köln där ett stort antal övergrepp mot kvinnor ska ha skett så har diskussionen legat på huruvida de asylsökande har en bra eller dålig kvinnosyn och om vi kommer se mer övergrepp i takt med att det kommer mer asylsökande. Siffror pekar på att så är inte fallet. Enligt statistiska rapporter finns det ingen korrelation mellan ökning av asylflyktingar och sexuella förbrytelser i Tyskland.

Köln

Köln

De röda staplarna visar mängden asylflyktingar, medan de gröna staplarna visar mängden sexuella förbrytelser. Som ni kan se så påverkas inte mängden sexuella förbrytelser av att mängden asylflyktingar ökar i sex år i rad. Istället ser vi hur det året med störst ökning av asylflyktingar har det året med det andra minsta antalet sexuella förbrytelser. På nedre bilden ser vi det exakta antalet asylsökande och antalet sexbrott.

Engelska Independent skriver om att endast 3 av de 58 anhållna i Köln var flyktingar.

En nyligen uppmärksammad händelse är att en flicka på 13 år ska ha blivit våldtagen. Detta ska ha skett i Berlin, men efter förhör så erkände flickan att hon hade hittat på alltihop.

Teenage girl admits making up migrant rape claim that outraged Germany

Tack till okänd för statistik, framtagning och källor. Läser du detta och vill stå med namn hör av dig.

Mer läsning om hur rasister i Tyskland dribblar med siffror över statistik över brott

Tyska rasister bollar med fakta

Nedan en länk till en interaktiv karta där lögner om flyktingar listas

Hoaxmapp

Flyktingar utan id-handlingar

Ett vanligt argument bland invandrarkritiker och rasister är att flyktingar kommer till Sverige utan identitetshandlingar och då anses de försöka mygla med sina handlingar. Stämmer detta eller finns det en annan sanning än den som rasisterna påstår? Är det flyktingarna själva eller är det någon annan som förstör passen?

Varifrån kommer då dessa flyktingar som säker sig till Sverige? Vi tittar på dagsfärskt statistik från Migrationsverket

Flyktingar utan id-handlingar

Vi tittar på vad Migrationsverket skriver om pass och id-handlingar från dessa länder. Vi börjar med Afghanistan

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Afghanska myndigheter har lämnat uppgift till Migrationsverket om att afghanska pass utfärdas efter att en afghansk identitetshandling (”tazkira”) visas upp. En tazkira är mycket enkelt utformad och saknar säkerhetsdetaljer som går att kontrollera och godtas därför inte för att styrka identiteten vid en ansökan om medborgarskap. Detta medför även att tillförlitligheten till afghanska pass är låg. Även identitetscertifikat från bland annat ambassader som utfärdas som bekräftelse på att identitetsuppgifterna i tazkiran stämmer anses lätta att förfalska och har därför låg tillförlitlighet.[/otw_shortcode_quote][otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Afghanska myndigheter har lämnat uppgift till Migrationsverket om att afghanska pass utfärdas efter att en afghansk identitetshandling (”tazkira”) visas upp. En tazkira är mycket enkelt utformad och saknar säkerhetsdetaljer som går att kontrollera och godtas därför inte för att styrka identiteten vid en ansökan om medborgarskap. Detta medför även att tillförlitligheten till afghanska pass är låg. Även identitetscertifikat från bland annat ambassader som utfärdas som bekräftelse på att identitetsuppgifterna i tazkiran stämmer anses lätta att förfalska och har därför låg tillförlitlighet.[/otw_shortcode_quote]

och Eritrea

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Enligt Migrationsverkets bedömning kan du som är medborgare i Eritrea styrka din identitet om du har ett hemlandspass. I de flesta fall kan även ett fotoförsett intyg om identitet utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm vara tillräckligt. Däremot kan eritreanska id-kort utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regering (EPLF) inför valet 1993 och som utfärdats därefter, inte styrka identiteten eftersom de inte uppfyller de krav på säkerhet som måste ställas på ett id-kort.[/otw_shortcode_quote][otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Enligt Migrationsverkets bedömning kan du som är medborgare i Eritrea styrka din identitet om du har ett hemlandspass. I de flesta fall kan även ett fotoförsett intyg om identitet utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm vara tillräckligt. Däremot kan eritreanska id-kort utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regering (EPLF) inför valet 1993 och som utfärdats därefter, inte styrka identiteten eftersom de inte uppfyller de krav på säkerhet som måste ställas på ett id-kort.[/otw_shortcode_quote]

och Somalia

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 uppfyller inte säkerhetskraven. Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra typer av dokument. Andra identitetshandlingar utfärdade i Somalia uppfyller inte heller Migrationsverkets säkerhetskrav.[/otw_shortcode_quote]

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Somaliska pass som är utfärdade efter januari 1991 uppfyller inte säkerhetskraven. Somalia saknar också sedan januari 1991 behöriga myndigheter som kan utfärda legala dokument. Det är också känt att det förekommer en omfattande handel med somaliska pass och andra typer av dokument. Andra identitetshandlingar utfärdade i Somalia uppfyller inte heller Migrationsverkets säkerhetskrav.[/otw_shortcode_quote]

Ett stort antal flyktingar som flytt till Sverige under ganska många år har varit från Irak och så här säger Migrationsverket om deras ID-handlingar

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Identitetsintyg från Iraks ambassad i Stockholm uppfyller inte kraven på säkerhet eftersom det enligt Migrationsverkets bedömning inte görs en tillfredsställande identitetskontroll i samband med att intyget utfärdas. Enbart ett sådant intyg kan därför inte styrka identiteten. Irakiska identitetskort och medborgarskapsbevis uppfyller inte kraven på säkerhet eftersom de är enkelt utformade och saknar säkerhetsdetaljer som kan kontrolleras. Enbart ett identitetskort eller ett medborgarskapsbevis kan därför inte styrka identiteten. [/otw_shortcode_quote]

När det gäller Irak så finns det vissa pass som är godkända av Migrationsverket, men inte alla. Jag hittar inget om id-handlingar utförda i Syrien, men för statslösa palestinier ska vissa resedokument vara godkända om de är födda i Syrien eller har bott där under en längre tid så jag förutsätter att syriska dokument är godkända.

Som vi ser är det svårt för flyktingarna som kommer till Sverige att ha godkända identitetshandlingar och felen ligger inte hos flyktingarna utan myndigheterna i de länder de flyr ifrån. Vi vet också att vissa smugglare tar de äkta passen ifrån de människor de hjälper och ger dom falska för att de ska lättare kunna smuggla in personerna till Sverige. Det kan också vara så att flyr man från en regim som ger sig på sitt eget folk eller en minoritet så går det med stor sannolikhet inte att skaffa sig id-handlingar och resedokument om man inte hade såna innan konflikten började.Så är det så konstigt att flyktingar utan id-handlingar dyker upp i Sverige?

Men som i alla andra tillfällen där det går att fuska så finns det även de flyktingar som själva väljer att fuska med resedokument. Vi vet också att det försvinner svenska pass som sen säljs till flyktingar för att de lättare ska kunna tas sig till Sverige, men det är en annan historia som jag kanske i framtiden tittar på, men inte nu.