Tagg: Budget


Analys av SD:s budget 2016

Analys av SD:s skuggbudget 2016

Sverigedemokraterna har presenterat sin skuggbudget för 2016 och den ska granskas som alla andra partiers budgetar.  SD säger sig värna om vår välfärd, men ser man till budgeten så verkar det inte så. Viktiga poster som stöd till kommunerna, stöd till barnfamiljer, bidrag till lärarlöner vill de dra ner på. Studenterna vill de också försvåra för då de vill sänka bidraget och höja lånedelen vilket troligtvis kommer att leda till att färre kommer att studera och de som ändå väljer kommer att ha större studieskulder när dom är färdiga med studierna. Det att de skryter om att de är det parti som vill ge mest i bistånd stämmer fortfarande inte. När det gäller de svenska minoritetsfolken som då Björn Söder och faktiskt även deras principprogram inte kan kallas svenskar så vill de dra ner på åtgärder för romer. Forum för levande historia som förmedlar kunskap om bland annat Förintelsen kommer att få 10 miljoner mindre per år under hela perioden.

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen visat att de vill påverka media både med kommentarer och med motioner. Nu i dagarna har riksdagsledamoten Markus Wiechel motionerat om att straffa de medier som skriver sånt som inte regeringen har godkänt med indraget presstöd och i budgeten går de på samma linje och sparar hela två miljarder på presstödet,, men de kanske inte gillar mångfald när det gäller media. Kulturen slipper inte undan för där dras det in en hel del inom vissa områden. Stöd för nybyggnation av bostäder sänks med över sex miljarder och posten Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande sänks med elva miljarder.

Nedan följer några exempel på vad Sverigedemokraterna vill spara pengar på.

(18.1.1 Rikets styrelse) SD vill minska presstödet för sammanlagt 1,985 miljarder kronor på fyra år. Dessutom vill de ta bort hjälpåtgärder den nationella minoritetsgruppen romer motsvarande 60 miljoner kronor samt ta bort stöd till politiska partier och regeringskansliet för över 1,2 miljarder kronor:

screenshot-sd se 2015-10-09 10-07-20

Analys av SD:s budget 2015 Rikets styrelse

 

(18.1.7 Internationellt bistånd) SD ville i sin förra budget sänka det totala biståndet med 41, miljarder. I den nya budgeten ville de istället sänka det totala biståndet med ytterligare sex miljarder, alltså 47 miljarder mindre till utlandet under fyra år. SD gör dock höjningar till i närområdet för 16 miljarder. Sammanlagt skulle dock det svensk biståndet till utlandet, med SD vid makten, sjunka med 31 miljarder på fyra år. Lägg utöver det till 12,626 miljarder mindre till Migrationsverket, 30,414 miljarder mindre till att hjälpa de flyktingar som kommer hit med att skaffa bostad samt migrationspolitiska åtgärder (ej specificerat vad). Beslutet om att vilja sänka biståndet till Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (sida) med 670 miljoner, sänkningen till Nordiska Afrikainstitutet med 20 miljoner samt sänkningen till Folke Bernadotteakademin med 50 miljoner står kvar sedan den förra budgeten.

Analys av budget 2016 Internationellt bistånd

 

(18.1.11/12 Trygghet vid ålderdom/trygghet för familjer och barn) I SD:s skuggbudget sänks barnbidraget med 2,363 miljarder, föräldraförsäkringen sänks med 1,8 miljarder, underhållsstödet höjs första året med 20 miljoner för att de tre nästkommande åren sänkas med 287 miljoner, barnpension och efterlevnadsstöd sänks med 84 miljoner, vårdbidrag för funktionshindrade barn sänks med 130 miljoner, pensionsrätt för barnår sänks med 1,342 miljarder samt att bostadsbidragen sänks höjs första året med 140 miljoner, men sänks de tre följande åren med 723 miljoner kronor:
Analys av SD:s budget 2016 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

(18.1.13 Integration och jämlikhet) Just den här kategorin är den enda av samtliga kategorier i SD:s budget som samtliga institutioner får en rejäl sänkning. För det första vill SD sänka kommunernas ersättning vid flyktingmottagandet med 43,816 miljarder på fyra år. Utöver det vill de sänka etableringsersättningen till vissa (ej specificerade vilka) nyanlända invandrare med 22,085 miljarder, en sänkning på 12,151 miljarder till ersättning för insatser för vissa (ej specificerat vilka) nyanlända invandrare, hemutrustningslån* sänks med 910 miljoner och diskrimineringsombudsmannens budget sänks med 448 miljoner kronor:
Analys av budget 2016 Integration och jämställdhet

Analys av SD:s budget

* ”Du som kommit som flykting till Sverige och omfattas av flyktingmottagandet eller etableringsförordningen kan få låna pengar av CSN för att köpa saker till ditt hem, exempelvis möbler…” (CSN)

 

(18.1.14 Arbetsmarknad och arbetsliv) SD vill, bland annat, sänka kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 13.193 miljarder på fyra år. De vill även sänka lönebidragen med 307 miljoner:
Analys av budget 2016 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

(18.1.15 Studiestöd) SD vill sänka studiestödet (det studenter får i bidrag) med 457 miljoner kronor och höja studiemedlet (det studenter har möjligheten att låna) med 600 miljoner:
Analys av SD:s budget 2016 Studiestöd

 

(18.1.16 Utbildning och universitetsforskning) SD vill sänka det statliga stödet till vuxenutbildningar med 347 miljoner kronor, de vill anställa fler till lågstadiet men sänker samtidigt deras bidrag till 6,495 miljarder kronor och de vill sänka bidrag till lärarlönerna, utöver det, med 11,734 miljarder:
Analys av SD:s budget 2016 Utbildning och universitetsforskning

screenshot-sd se 2015-10-09 10-17-15

 

(18.1.18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande) SD sänker kommunernas kassor för att bygga bostäder med 6,250 miljarder, de vill sänka investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande med 11,300 miljarder kronor. De sänker även energieffektiviseringen och renoveringen av flerbostadshus och utomhusmiljöer med fyra (4) miljarder kronor samt att de sänker utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum med 11 miljoner:
screenshot-sd se 2015-10-09 10-23-39

screenshot-sd se 2015-10-09 10-24-05

 

(18.1.20 Allmän miljö –och naturvård) SD vill kraftigt sänka klimatsatsningarna jämfört mot den nuvarande regeringen. Exempelvis vill de sänka klimatinvesteringarna med 1,5 miljarder. Utöver det vill de sänka skydd av värdefull natur med 3,776 miljarder, och åtgärder för värdefull natur med 812 miljoner. Det finns även andra sänkningar, som ni kan se på bilden:
screenshot-sd se 2015-10-09 10-28-39 

(18.1.20 Allmänna bidrag till kommuner) SD vill sänka bidragen till kommunerna rejält. Under 4 år vill de sänka bidragen till kommunerna med 87 miljarder och förutom det så vill de spara 270 miljoner på LSS-kostnaderna.

screenshot-sd se 2015-10-09 10-32-24

 

Avslutningsvis: Hade SD varit i regeringsposition hade statsbudgeten sjunkit med 137,948 (från 790 till 660) miljarder. Det motsvarar, nästan, Alliansens + SD:s skattesänkning.
Analys av SDs budget

 

Varje sänkning eller höjning som nämns i budgeten är i jämförelse med den regeringen lagt fram. Exempel: vill SD sänka biståndet med 36 miljarder innebär det en sänkning på 36 miljarder av vad regeringen lagt som förslag till Migrationsverket, inte vad Migrationsverket har i budget för tillfället.

Källa: https://sd.se/wp-content/uploads/2014/09/SDbudgetprop2016.pdf

Analys och text av Fredrik Sanz Lerena med viss text och bilder av Polimasaren

Mer läsning om Sverigedemokraternas förra budget

Sverigedemokraternas skuggbudget är ett köksbordsarbete…

SD:s budget omöjlig i praktiken

SD:s dråpslag mot kommunerna

Mer läsning om Sverigedemokraternas nya budget

Sverigedemokraterna vill skära i välfärden med 160 miljarder

Så urholkar Sverigedemokraterna välfärden

Langa lite transparens för bövulen

SD:s clownbudget måste tas på allvar

SD vill slakta svensk välfärd

Analys av budget failed

Herr Åkesson räcker 90 procent? Del 2

Jag skrev för ett tag sen ett inlägg om Sverigedemokraternas gräns för invandringen. De har länge påstått att de vill sänka den med 90% vilket många har varit skeptiska mot. Vi har sagt hela tiden att målet är att stoppa invandringen helt och 90 procent är egentligen en siffra de valt för att det går inte att gå till val med att stoppa invandringen helt. Nu känner partiet medvind och nu börjar deras verkliga avsikter komma fram. Åkesson och Jomshof har i intervjuer sagt att det inte kommer att räcka med 90% utan de kommer vilja stoppa den ännu mer. I deras tidning Samtiden skriver dom samma sak. Erik Almqvist diskuterar deras kommande budget med riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström på Twitter och där skriver Sällström att deras politik går länge än så.

Nu har Sverigedemokraterna presenterat sin budget och vad hittar vi? De har satt en ny gräns för vad de vill stoppa invandringen med. Deras mål att endast tillåta 10% var alltså inte nog. Med senaste budet på 95% så ser vi att de börjar närma sig den gräns vi alla har sagt att de har haft som mål hela tiden. På Erik Almqvists Facebook hittar vi en intressant diskussion om det här. Först ut är ett stycke ur Almqvists trådstart

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Med tanke på migrationskaoset just nu är det dags för SD att än en gång kliva fram och ta kommando! Kom med ett tydligt åtgärdspaket som alternativ till den övriga hönsgårdens trötta förslag. Stäng gränsen, växla helt om flyktinghjälpen från Sverige till Syriens grannländer (och ställ er bakom Ungerns förslag om en gemensam EU-fond för detta), stryp välfärden för utlänningar, förstärk EU:s yttre gräns (återigen finns ett ungerskt förslag att backa upp).[/otw_shortcode_quote]

Almqvist frågar vad som menas men ”Nollvision” och får svaret av Oscar Sjöstedt, deras ekonomisk-politiske talesman

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Med nollvision avses en total återgång till principen om första säkra asylland, d v s för svenskt vidkommande noll så länge vi inte kör en reenactment på Stora Nordiska Kriget. Den 95-%iga minskningen gäller fr o m 1a januari 2016. Anledningen till att vi sätter 95 istället för 100% är helt enkelt för att ha viss marginal.[/otw_shortcode_quote]

Så anledningen till varför de inte vill stänga gränserna till 100% är att de vill ha en liten marginal.

Kent Ekeroth ger sig in i diskussionen där han menar att vi ska ha noll asylinvandrare och att vi ska skicka tillbaks dom

screenshot-www facebook com 2015-09-28 10-22-12

screenshot-www facebook com 2015-09-28 10-23-07

Sist har vi Richard Jomshof som förklarar att tiden är inte inne än för att stoppa invandringen helt utan de måste komma i regeringsställning först och först då kan de kräva ett totalstopp.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Samtidigt ska vi komma ihåg följande; SD har växt något enormt det senaste året. Trots det fortsätter vansinnet. Fel, det växer. För att verkligen kunna påverka politiken i rätt riktning måste vi fortsätta växa, för att därigenom kunna tvinga fram en förändring. För att det ska vara möjligt måste vi fortsätta med att locka över nya väljare till oss. Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.[/otw_shortcode_quote]

Som jag skrev ovan är inte ett totalstopp något man kan gå till val med, men detta avslöjar deras riktiga intentioner

Hur är det då med viljan att hjälpa till på plats? De har hela tiden påstått att de lägger mer pengar till bistånd än regeringen, men det är bara ett dribbel med siffror. Regeringen har lagt i sin budget i flera år 1,0% av Sveriges bruttonationalinkomst medan Sverigedemokraterna enbart lägger 0,7%. Nu i den nya budgeten påstår de åter igen att de lägger mer, men som bilden nedan visar så stämmer det fortfarande inte.

Skärmavbild-2015-09-26-kl.-15.36.18

Källa: Landinska beräkningar

Sist så får Ekeroth förklara deras politik med en Tweet

screenshot-twitter com 2015-09-28 11-10-56

screenshot-tweetdeck twitter com 2015-09-02 23-44-39 

Ekeroth vill alltså stoppa all asylinvandring från säkra länder och han påstår att flyktingarna flyr inte från krig utan från säkra länder

Kent-Ekeroth-de-kommer-från-säkra-länder

screenshot-twitter com 2015-10-11 10-34-34

UPPDATERING 2016-06-21

procent