Tagg: Bokrecension


Bokrecension: Vad är egentligen fascism?

Lena Berggren, en av Sveriges främsta forskare i fascism och antisemitism har tillsammans med serietecknaren Kalle Johansson skrivit en bok som förklarar på ett väldigt lätt sätt vad fascism är. Den är gjord som en seriebok med Lena som ”berättarröst”. Jag kommer samtidigt som jag recenserar boken också gå igenom snabbt vad som är fascism enligt Lena Berggren. För att göra det enkelt för mig lånar jag också vissa formuleringar.

Ett par sidor in så skrivs de viktiga orden ”För det första så måste man konstatera att fascismen är en politisk ideologi”. Benämningen fascism har lättvindigt används för att benämna meningsmotståndare eller sådana personer som vill bestämma över andra människor. Detta har lett till att ordet fascism har blivit urvattnat. Därför är boken viktig för ordet måste vinnas tillbaka för att kunna ges på ett korrekt sätt till de organisationer och partier som förtjänar det. För att förstå vad fascism är så måste man också veta dess beståndsdelar. Eftersom detta är en bokrecension så ska jag bara nämna några delar och använda mig av ett par citat.

Precis som alla andra ideologier (socialism, liberalism, konservatism, etc) så har fascismen en politisk vision som är positivt laddad. Det handlar om en ide om hur samhället ska bli bättre – en målbild, en utopi. Detta gör att många inte känner igen fascismen. En del tror att fascismen är ren ondska och det har vi nog  användandet av ordet fascism som skällsord att tacka för. Man vill se Hitler och Mussolini och därför kan det bli svårt att se fascismens olika beståndsdelar.

Den första och viktigaste delen i fascism som tas upp i boken är nationalismen. Man kan dela upp nationalismen i två huvuddelar om man ser till nationalismen i historien. Den ena kallas för statsnationalism och i den identifieras nationen av ett geografiskt område, en lagstiftning, ett språk och en kultur. I denna nationalism finns föreställningen om att folket har rätt till politiskt inflytande. Därför finns det en demokratitanke i denna variant av nationalism.

Den andra som kallas kulturnationalism utgår från filosofen Johann Gottfried Herders föreställning om att det finns folksjälar – att varje folk har en identitet och denna identitet finns inom dom som tillhör folket, att det är något nedärvt. Parantes 1: SD:s nedärvda essens (Principprogram – Sverigedemokraterna och människan). Parentes 2: Om ni minns Björn Söders uttalande om att judar och samer inte kunde vara svenskar så sa ju Söder det under en intervju då han föreläste om SD:s ideologi. Under föreläsningens gång så citerade han Herder och filosofens tankar om en folksjäl är viktig för Sverigedemokraterna. Enligt Herder kan folkgrupper få ligga bredvid varandra, men inte blandas, men ska vara lika värda. Andra generationens tänkare inom samma ideologi menade istället att vissa ”folksjälar” var bättre än andra och att de har rätt att expandera sitt territorium. Detta är den kulturnationalism som fascismen baseras på.

Fascister ser nationen i ett förfall där den ”naturliga” nationella identiteten och kulturen förstörs av demokratin, kapitalismen, socialismen och internationalismen. Detta vill fascisterna förhindra och de vill återgå till det som före förfallet. En nationell återfödelse. Men för den skull är inte fascismen bakåtsträvande utan de vill föra utvecklingen framåt i ”rätt” riktning.

Det fascister vill göra är att skapa en ny samhällsstruktur och den kan delas upp i tre olika teman. Ett upprättande av en folkgemenskap, en stark nationell identitet. De vill stärka kulturella identitetsmarkörer och det görs genom att begränsa bildkonst, litteratur, film, arkitektur så att den återstående konsten återuppväcker en nationell identitet. Det andra temat är att fascisterna är motståndare till klassamhället. De vill att man ska förtjäna sin plats i samhället. De vill inte att man ska kunna ärva titlar. De anser att t.ex adeln lever på gamla meriter. Tredje temat är att ”allt är politik”, totalitarism. Det gäller inte bara att göra rätt utan att tänka rätt och känna rätt.

fascism

Den fjärde delen av fascismen är att de vill skapa en ny människa, ett nytt ideal. Det handlar om att vara ideologiskt kunnig och motiverad. De ska ge allt i kampen om nationens återfödelse. Mannen har troligtvis ett fysiskt arbete. Kvinnan ska framför allt föda och uppfostra den kommande generationen. För att detta skulle ske så fick kvinnorna i Nazityskland medaljer beroende på hur många barn de födde. Ungefär som Kent Ekeroths uttalande om att ge ekonomiska incitament för att få svenska kvinnor att föda mera barn. Ansvaret och lojaliteten ska vara gentemot folket och nationen.

För att nå detta så måste fascismen övervinna vissa hinder. Det handlar om samma hinder som jag nämnde ovan som förstörde nationen i fascisternas ögon, demokratin, kapitalism, socialism. Andra hinder är nationens både inre och yttre fiender. De inre består av främmande kulturer (invandrarna och etniska minoriteter), homosexuella med flera. Man måste ha något att skylla på när man menar att samhället är degenererat och i upplösning och det är först när dessa element har rensats bort som nationen kan återfödas. Det är alltså här rasismen kommer in, men all fascism är inte jätterasistisk.

Det finns varianter av fascism som inte är så jätterasistiska som den tyska nazismen var, men det som är viktigt att säga att all fascism är potentiellt rasistisk eftersom den är aggressivt nationalistisk. En gammal föreställning är ju att den italienska regimen inte var rasistisk över huvud taget och att den antisemitism som får utlopp i Italien beror på tyskt inflytande. Men det har visat sig i efterhand att det stämmer inte riktigt. Det hänger ihop rent ideologiskt, för ultranationalismen har alltid en rasistisk potential. Om man ska renodla, mejsla fram den rena nationen som någon slags naturgiven, kulturell enhet så hamnar man så småningom i att man måste rensa bort det som inte passar in och till slut är man då ändå nere och resonerar i rastermer, att judiskt och romskt är främmande och inte har något i den italienska nationen att göra.

Boken är lättläst och pedagogisk och det krävs inga förkunskaper. Den ger en ganska bra inblick i vad fascism är. Det är ett viktigt ämne då det finns flera fascistiska partier och sajter i Europa. Fascismen gryr även i Sverige. Själva serierutorna är enkelt ritade och illustrerar viktiga saker i berättelsen. Boken är bra och jag rekommenderar den verkligen till den som inte orkar läsa Henrik Arnstads Älskade fascism eller Kevin Passmores Vad är fascism? En kort introduktion. Förlaget Verbal som gett ut denna bok har även gett ut böcker som Finnjävvlar, nyutgåvan av Arthur Rosenbergs Fascismen som massrörelse och Sverigedemokraternas svarta bok som bland annat den SD-granskande bloggen Inte rasist, men har varit med och skrivit.Tecknaren Kalle Johansson vet jag inte mycket om, men han ska enligt egen utsago rikta in sig på dokumenterande serier, alltså liknande den här boken. Lena Berggren arbetar som lektor på Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och har forskat i fascism och antisemitism sen före år 2000.

Som slutord väljer jag att citera ett stycke där de berättar lite kort varför människor lockas till fascismen

Jag skulle säga att det handlar mycket om att det är en politisk ideologi som kan ge enkla svar på komplicerade frågor och det är en politisk ideologi som kan ge mening till tillvaron, social samvaro och social identitet, och de är ju väldigt bra att ge enskilda individer en uppgift. och då som nu, så spelar ju ofta de här politiska rörelserna på sitt eget utanförskap. Den rösten, det tilltalet, det är samma sak som som de här partierna hade på 1920-talet.

fascism fascism

 

Här kan du finan boken

Adlibris

Bokus

Verbal förlag

Fler böcker av Lena Berggren

Blodets renhet – En historisk studie av svensk antisemitism

Bokrecension: Utan invandring stannar Sverige

Jesper Strömberg, professor i journalistik och politisk kommunikation har skrivit boken Utan invandring stannar Sverige. I den går han igenom fördelar som invandringen har och hur den berikar Sverige. Författaren är noga med att boken inte handlar om integration, svensk integrationspolitik och inte heller dagsaktuell flyktingpolitik. Inte heller handlar den om hans egna åsikter. Det gör han klart för oss och han skriver också att när när dessa åsikter och värderingar framträder så är han tydlig och berättar det. Han skrev denna bok för att det har saknats en bred och lätt tillgänglig genomgång om den forskning som finns hur olika länder tjänar på invandring.

För att kunna skriva denna bok har Strömberg gått igenom över 200 böcker, rapporter och artiklar i detta ämne och ser man på antalet fotnoter som är över 400 så måste man säga att han har förankrat denna bok i den befintliga forskning som finns i ämnet. Han har tidigare varit huvudsekreterare för regeringens framtidskommission under flera år. Han har också publicerat över 150 böcker, kapitel och artiklar i olika ämnen.

Radar här upp de några av de olika kapitlen så ni får ett hum om vad han skriver om i boken

Utan arbetskraft stannar Sverige

Utan kunskap stannar Sverige

Utan företagsamhet stannar Sverige

Utan globalisering stannar Sverige

Utan mångfald stannar Sverige

Varje kapitel avslutas med korta argument och jag ska rada upp några här

  • Invandring och ökad mångfald bidrar till ökad kreativitet och ökad innovationsförmåga.
  • Invandringen bidrar till att utveckla kulturyttringar som konst, musik, litteratur och teater.
  • Invandring bidrar till ökat inflöde och utbyte av idéer, erfarenheter och perspektiv.
  • Invandring bidrar till ökade kunskaper om andra länder och kulturer och till den internationella kompetensen och konkurrensförmågan.
  • Ungefär 20 procent av alla nya företag startas av personer med utländsk härkomst.
  • Invandringen bidrar till att föryngra befolkningen och sänka medelåldern.
  • Invandring bidrar till att en större andel av befolkningen är i arbetsför ålder.
  • Invandring bidrar till en större befolkning och att fasta kostnader, exempelvis för försvaret, blir mindre per person.
  • Utan invandring sedan 1990 hade antalet invånare i Sverige varit 17 procent mindre och alla kommuner hade haft färre invånare.

Efter att ha läst boken har jag fått insyn i hur svårt det kan vara att räkna på hur Sverige tjänar på invandringen och att få ut korrekta siffror om den direkta ekonomiska vinsten. Vi ska inte enbart se invandringen som enbart ekonomisk fråga och leta efter kortsiktig vinst. Människor som kommer till Sverige är så mycket mer än kronor och ören hit och dit. Jag rekommenderar verkligen denna bok då den ger ett betydligt bredare perspektiv om lönsam eller icke lönsam invandringen som debatten har idag.

Bokus

Ad libris 

utan invandring

 

Bokrecension: Fascismen och nazismen i Sverige 1920-1940

I många böcker om den svenska tidiga nazismen så ser man källhänvisningar till författaren Eric Wärenstams böcker och det finns anledningar till det. Till denna bok har Wärenstam fått tillgång till ett flertal både statliga och privata arkiv. Det är en ordentlig genomgång av både fascistiska och nazistiska organisationer och partier såväl som huvudpersonerna i dessa rörelser och deras propagandakanaler. Både kända nazister och deras partier som Birger Furugård (Svenska nationalsocialistiska partiet), Sven Olof Lindholm (Nationalsocialistiska arbetarepartiet) och Per Engdahl (Svensk opposition/Nysvenska rörelsen) nämns, men även personer som Carl Ernfrid Carlberg som låg bakom både Gymniska förbundet och Samfundet Manhem. En annan organisation som tas upp är Riksföreningen Sverige Tyskland som existerade enbart för att arbeta för att ge en bättre bild av Nazityskland i Sverige.

Förutom de största partierna som egentligen inte alls var så stora så bildades det ett flertal små som mer eller mindre lades ner efter ett tag. I andrakammarvalet 1936 tog NSAP endast 17’000 röster. Det var som att varje liten nazistledare ville starta ett eget parti. De ledande nazisterna var inte ett dugg bättre då även de startade nya organisationer efter att de tidigare partierna splittras på grund av t.ex bråk  Boken slutar med ett kapitel om antisemitism och Sions vises protokoll. För alla som inte vet vad detta protokoll är för något så är det ett förfalskat dokument från förra sekelskiftet som användes som källa för påståendet att judarna skulle ta över världen.

Jag har verkligen sett fram åt att läsa denna bok och jag blev inte missnöjd. Även om jag har läst en del böcker om tidig svenska nazism så innehöll boken en del ny fakta för mig. Jag har även Wärenstams ”Sveriges nationella ungdomsförbund och högern 1928-1934” oläst i min bokhylla som handlar om SNU innan de blev nazianstrukna och Högern (dåvarande Moderaterna) bröt med förbundet.

Liknande böcker:

Nazismen i Skaraborgs län 1930-1945 av Henrik Dammberg

Nazismen i Sverige 1924 – 1979 av Helene Lööw

Svensk överklassnazism 1930 – 1945 av Karl N.A. Nilsson

Precis som  i den första recensionen kommer jag att rekommendera andra böcker i samma tema. Jag har flera om svensk tidig nazism, men har valt dessa först och främst för att jag finner att de gav mest och framför allt så krävs inga förkunskaper i ämnet.

Bokrecension: Unghögern av Östen Kjellman

Bokens hela titel är Unghögern och nationalsocialismens svenska ursprung. Unghögern är en krets av konservativa statsvetare och filosofer från början av 1900-talet. De kändaste namnen är Rudolf Kjellén, Vitalis Norström, Adrian Molin och Teodor Holmberg. Framför allt är det Kjellén som är den ledande i kretsen. Bokens syfte är att visa likheter mellan den unghögerska åskådningen och med den tyska nationalsocialismen och att den så kallade Unghögern var först med de nationalsocialistiska tankesättet och att det senare spred sig till Tyskland.

Boken är uppbyggd på citat från de olika tänkarnas skrifter såsom böcker, insändare och brev som jämförs bland annat med Adolf Hitlers bok Mein Kampf. Författaren har gjort en gedigen forskning när han har letat citat ur alla dessa skrifter och han menar också att det är det bästa sättet att visa dessa människors åsikter och funderingar med att återge citat istället för att skriva om dom. Visserligen finns det kommentarer till citaten, men det krävs lite analysering av dom för att se likheterna. Så finns det likheter? Ja, även om det känns lite som om författaren har letat efter citat och likheter så går det inte att komma undan att likheterna är många. Jag fann boken väldigt intressant eftersom jag har ett litet intresse av detta. Förklaringen till det är att Rudolf Kjellén och hans Unghöger är en av Mattias Karlssons, Sverigedemokraternas chefsideologis förebilder.

Boken går tyvärr bara få tag i från högerextrema försäljningsställen så är någon intresserad av boken så googla.

 

Liknande böcker:

Rudolf Kjellén : geopolitiken och konservatismen av Ragnar Björk, Bert Edström, Thomas Lundén

Jag har även Adrian Molins böcker ”Vanhäfd: inlägg i emigrationsfrågan ” och ”Svenska spörsmål och kraf”, men har inte läst dom än.

Adrian Molin skriver själv i Svenska dagbladet 1934

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Det första samlade uttrycket för en politisk unghögeråskådning var väl mitt ungdomsarbete av år 1905, Svenska spörsmål och krav, som man gott kan karaktärisera som, i sina stora drag ett fascistiskt eller nazistiskt program /…/ femton år före både Mussolini och Hitler.[/otw_shortcode_quote]