Tagg: August Strindberg


Men fosterlandskärleken…

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_pattern=”otw-pattern-1″]Men fosterlandskärleken är en egendomskänsla, och därför icke alls helig, ty egendomen är icke helig … Mänsklighetens intressen äro högre än nationalitetens[/otw_shortcode_quote]

fosterlandskärlekenAugust Strindberg