Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 5 Ökade befogenheter för rättsväsendet del 2

Den besynnerliga rättshaveristen Kent Ekeroth vill som sagt mer eller mindre införa en total polisstat nästintill ett fascistiskt samhälle med sina motioner om hårdare straff, spartanska fängelser för vissa etniciteter, mer befogenheter för poliser att själva avgöra om de ska ta emot anmälan eller inte, kameraövervakning. Ja, förslagen är många från den kille som sprang runt och viftade med järnrör och det är just det här med kameraövervakning vi ska titta på i del två om motionen om Ökade befogenheter för rättsväsendet. Nedan kommer några av de förslag han kommer med.

Ekeroth vill i sin motion öka befogenheten för polisen att avlyssna telefoner och precis som med kameraövervakning vill han sänka straffsatsen där detta skulle bli tillåtet från två år till ett år, alltså kommer polisen kunna avlyssna folk för allt mindre allvarlig brott. Han vill även göra det lättare att få tillstånd till denna övervakning.

Han skriver om polisens arbete när problem uppstår såsom upplopp…

Polisens nuvarande taktik i sådana områden inte fungerar, utan är för vek

Vilket är lite skrämmande då jag tänker på motionen Vidareutveckling av särskilda beredskapspolisen där Mikael Jansson vill inrätta ett gendarmeri som ska kunna ”ta hand” om problemområden och han nämner Italien som ett land där detta fungerat bra. Carlo Guiliano blev skjuten rakt i ansikte av just gendarmeriet och avled

Användandet av kräksirap är något han verkar vara förtjust i då han förespråkar det och vill till och med ge de bajsrotande personalen en extra hundring i lön för besväret. Vi som jobbar i vård och omsorg välkomnar också den hundringen då avföring tillhör nästan vardagen

Rutinerna förändrades till en mycket mer omständlig process; efter gripande måste beslut fattas om att sväljarna ska röntgas på sjukhus för bevisning av kapslar i magen, sedan måste beslut tas om att de misstänkta ska förvaras under ständig bevakning tills att de uträttat sina behov, sväljarna måste bruka en icke-spolbar toalett i några dagar, häktespersonal får rota runt i avföring för ett obehagstillägg om någon hundralapp extra i lön och till sist kommer kapslarna ut och narkotikan kan tas i beslag

 

Han vill ge tulltjänstemän rätten att bära vapen, han vill att polis ska kunna ge böter direkt till snattare och jag vill se den dag då polisen ger böter till små barn, som tagit en karamell, utan förälders närvaro,  han vill tillåta kameraövervakning på allmän plats och då även på skolor där han i stort sätt vill övervaka alla utrymmen utom toaletter.

Ja, säga vad man vill om Kent Ekeroth, men han tillåter iallafall att man får vara ifred på skithuset

 

Kommentera