Historia

Sveriges nationella ungdomsförbund och dess program från 1938

Sveriges nationella förbund

Sveriges Nationella Förbund har framväxt ur den nationella ungdomsrörelsen samt stärkts genom förening med närstående grupper och anslutning av enskilda ur samtliga partier och folklager. Det vill ena alla svenskar i tro på och arbete för det levande fäderneslandet och dess förpliktelser gentemot sig självt, den nordiska gemenskapen och den västerländska kulturen. Sveriges Nationella Förbund är sålunda till sitt innersta väsende en samlande rörelse och intar härigenom en annan ställning än de dominerande partierna. Det har även utformat sin åskådning på andra  grundvalar än dessa. Klasser – klasskamp – klassamhälle. Det svenska samhället omdanades i grund genom 1800-talets utveckling och…

Framstegspartiet Historia

Det högerpopulistiska och rasistiska Framstegspartiet

Mitt intresse för Framstegspartiet kommer ifrån att de slogs ihop med Bevara Sverige Svenskt och bildade Sverigepartiet som var det första försöket av några nationalister, nazister och fascister att bilda ett parti. När Sverigepartiet splittrades så bildade BSS-falangen Sverigedemokraterna. Framsteget bildades sjätte november 1968 av medlemmar från Medborgerlig samling, ej att blanda ihop med dagens MbS, ett parti som var aktivt mellan 1964 och 1968. Till en början hade partiet en populistisk inriktning där huvudfrågorna var lägre skatt och billigare alkohol, men med åren blev det högerpopulistiskt och mer och mer främlingsfientligt. I början av 80-talet blev invandringsfrågan en av…

Entrén till Riche 1912 vid Nybrogatan 3 Klubben Brunkeberg Historia

Klubben Brunkeberg

Den ”partipolitiskt obundna” Klubben Brunkeberg bildades 15 oktober 1917 på Restaurant Riche i Stockholm. Jag skrev partipolitiskt obundna inom citationstecken då många i klubben såg den som ett säte för konservatismen. Från socialdemokratiskt håll sågs klubben i början som antiparlamentarisk och reaktionär alltså skulle den med dagens vetskap kallas en klubb med fascistiska tendenser. Men innan jag går vidare så vill jag berätta lite om det som ledde fram till bildandet av Brunkebergsklubben. Jag har valt ut viss fakta från den fåtaliga litteratur som finns om klubben. Visst blir det lite namedropping och kanske känner inte alla igen dessa personer,…

David Lane Högerextremism

David Lane och de nazistiska fjorton orden

David Lane (1938-2007) var en amerikansk vitmaktanhängare. Han var med grundade den nazistiska organisationen The order, vilket det svenska Vitt ariskt motstånd inspirerades av. Organisationens syfte var att försvara den vita ariska rasen och den var grovt antisemitisk då man skulle svära att bekämpa judarna när man invigdes. Lane var väldigt inspirerad av den nazityska ideologin och var även medlem av Ku klux klan och han blev också organisatör för KKK i Denver. Han drev också sitt bokförlag 14 word press. Efter att FBI fått en medlem att bli informatör så greps flera medlemmar och då bland annat Lane. 30…

rudolf kjellen Historia

Rudolf Kjelléns likheter med nationalsocialismen: 11 punkter

Rudolf Kjelléns ideologiska hemvist skulle man kunna benämna socialkonservatism med en nationalistisk grundsyn. Är det för tydligt att jag försöker koppla Kjellén med SD? De vill jag egentligen inte, men jag vill påpeka att det finns beröringspunkter som är väldigt snarlika, men egentligen är det inte så konstigt då både Kjellén precis Sverigedemokraterna förespråkade en auktoritär nationalism. Vad jag menar så var Kjellén precis som Sverigedemokraterna emot den liberala demokratin. Kjellén tillhör ju inte bara den göteborgska unghögern som är en av Sverigedemokraternas främsta ideologiska förebilder utan han är också en förgrundsgestalt i denna rörelse. För att beskriva honom kort…

%d bloggare gillar detta: