Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna och 1970-regeln då och nu

Sverigedemokraterna 1970-regeln

Fram till och med 1999 (Åkesson gick med partiet 1994) hade Sverigedemokraterna en regel som i folkmun kallades 1970-regeln. De ville att alla som invandrat till Sverige efter det året skulle på ett eller annat sätt återvända till de land de flytt eller flyttat ifrån. Det handlade alltså om människor som bott i Sverige upp till 30 år. Här är texten från 1996 års program: Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970 skall kunna återvända till sina respektive hemländer. Betalning för återresan och en schablonersättning för sex…

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 2 Carl G. Edquist

Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om de böcker som såldes av Sverigedemokraterna, men nu när jag börjat samla på mig en del av dom böckerna har jag börjat skriva lite mer djupare om deras bokförsäljning. Den bok jag ska skriva om här har jag ännu inte kommit över så därför ska jag istället skriva några rader om författaren, men först ett citat från insidan på boken under en nidbild av Palme. OLOF JOAKIM PALME som svärjande lämnade statsministerpsoten1976… är förvisso ingen statsman och som politiker är han blott ett symptom på hur sjukt det svenska folket under sina tjugo…

Herman Lundborg Sverigedemokraterna

Herman Lundborg och ”Degenerationsfaran”

Herman Lundborg och hans ”Degenerationsfaran och riktlinjer för dess förebyggande” från 1922 inleds med:   Det gives två slag av fiender, som i mer eller mindre hög grad hota varje folk. Det är dels yttre, dels inre sådana. Om landets yttre fiender — rovlystna grannar eller hela maktgrupper — behöver ej här ordas; det hör politiker och statsmän till att så vitt möjligt avvärja faror av detta slag. De inre däremot, som äro minst lika betydelsefulla, sammanhänga på det allra närmaste med frågor rörande orsakerna till ett folks urartning (degeneration). Här menas en ärftlig betingad undermålighet, som medför rasfördärv.  …

Sverigedemokraterna Per Engdahl Nysvenska rörelsen Sverigedemokraterna

Per Engdahl, Nysvenska rörelsen och SD2014

Fascisten Per Engdahl och hans nysvenska rörelse är den mest kända fascistiska organisation i Sverige. Det jag citerar nedan är ett stycke från deras idéprogram från 1979. Samma år skrev Engdahl en krönika i hans tidning Vägen framåt om att den nationella rörelsen borde börja tala om kultur istället för ras. Som ni också kanske vet så bildades Bevara Sverige Svenskt detta år och det av bland annat folk från Nysvenska rörelsen. Folk från BSS grundade 1988 Sverigedemokraterna.   Nysvenska rörelsens program från 1979:   Men samtidigt som en människa är en individ, är hon också en del av en…

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 1 Martin P:n Nilsson

Sverigedemokraterna sålde ett flertal böcker och skrifter via sina officiella medier. I bland annat Sverigekuriren och SD-bulletinen såldes en stencilerad kopia av Svenska sällskapet för rashygiens ”Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket”. från 1923 av Martin P:n Nilsson. Svenska sällskapet för rashygien var bland annat en lobbyverksamhet för spridandet av teorier och kunskap om rasbiologi. En av de mera kändare medlemmarna i detta sällskap var Herman Lundborg. Han blev senare chef för det rasbiologiska institutet i Uppsala. Sällskapet grundades redan 1909, men ett liknande sällskap bildades redan 1905 i Tyskland. Andra skrifter från detta sällskap var bland annat…