Kategori: Högerextemism


SD-Bulletinen 1989 rekommenderar…

Sverigedemokraternas vitbok är ett projekt av Expo där de tar upp händelser i partiets historia som de inte riktigt har tagit avstånd ifrån. Vi har fått läsa om skarpladdade handgranater i Kungsan, om att antisemiter sponsrar partiet och att en partisekreterare anser att diskoteksbranden i Göteborg, vägglöss och trafikolyckor ska räknas in i invandringens kostnader för att nämna några. Idag publicerade Expo en artikel från vitboken där de visar att Sverigedemokraterna i sin medlemsutskick SD-Bulletinen rekommenderade sina medlemmar flera adresser till olika partier, organisationer och tidningar.

 

Untitled-32

 

Här kommer en mer utförlig lista på var dessa partier, organisationer och tidningar står politiskt

Centrumdemokraten: Invandrarfientligt parti som bland annat var emot blandäktenskap och adoptioner från tredje världen

Conservative party: Parti med inriktining pro-apartheid

Der Republikaner: Invandrarkritiskt nationalistparti med en fd Waffenss-soldat som partiledare

Front national: Ett parti på yttersta högerkanten med en antisemitisk partiledare

NAAWP News: En rasistisk amerikansk organisation som grundades av den före detta Ku Klux Klan-ledaren David Duke

Nation Europa: Tysk nazistiskt tidning grundad av en WaffenSS-soldat

National front: Ett parti på den yttersta högern för enbart vita

Nationaldemokraten: Nynazistiskt parti

Nouvelle école: Nyfascistiskt tidning som förespråkar rasbiologi

Patriotic press: Nynazistiska White Liberation Movements tidning

Scorpion: Den brittiska redaktören Michael Walker var bosatt i Tyskland. Har ett förflutet som ledare i National Front.

South African observer: Högerextrem tidning med rasistiska och antisemitiska inslag

Spearhead: Tidning med kopplingar till nyfascistiska British national party

Spotlight: Högerextrem tidning som publicerades av antisemitiska och förintelseförnekande Liberty Lobby

Detta borde ge en ganska bra fingervisning i vilken värld Sverigedemokraterna rörde sig i de första åren

Spearhead_magazine Walker2ladda nedinside-the-bilderberg-group-spotlight-47-638

Polimasaren bemöter ”Vi bemöter anklagelserna!”

Med webarchive kan man hitta raderade Internetsidor om man har tur. Den sparar inte ner allt, men en hel del. Den här gången ska vi kolla på en artikel från 2005 på Sverigedemokraternas gamla hemsida sverigedemokraterna.net som de hade innan valet 2010. De har punktat upp en lista där de bemöter en del påståenden om partiet. Vi ska kolla igenom dom en och en.

1. ”Sverigedemokraterna är främlingsfientliga”
– Det är inte sant att sd är fientligt mot invandrare i allmänhet. Vad partiet vänder sig emot är en viss politik beträffande invandring och integration – inte enskilda individer!

I sammanhanget kan det vara intressant att konstatera att det aldrig talas om ”svenskfientlighet”, trots att denna torde vara ett större problem.

Svar: Ni är inte främlingsfientliga efter som ni inte är fientliga mot alla invandrare. Ni väljer ut vissa folkgrupper och då handlar det om en annan sak. När det gäller det påståendet att ”svenskfientlighet” skulle vara ett större problem så visar första tabellen det totala antalet hatbrott och den lilla visar vilka hatbrotten är riktade mot och som vi ser ligger hatbrott mot majoriteten på 3% av alla hatbrott.

brå hatbrott

hatbrott brå lilla

2. ”Sverigedemokraterna är rasister”
– Vi tar bestämt avstånd ifrån rasism! Sd anser att alla människor har lika värde och att detta värde är och måste vara okränkbart.

Däremot kan inte varje människa på jorden ha rätt att bo i Sverige, och få tillgång till det svenska välfärdssystemet. Det är inte rasism att vilja reglera invandringen. Varje folk måste få bestämma över sin egen invandringspolitik.

Svar: Ni påstår att ni tycker att alla har samma värde? Ni skriver i det principprogram från 2011 att homosexuellas rättigheter ska inskränkas, att vissa människors religionsfrihet ska inskränkas. Ni är tydliga med att vissa människor inte är lika välkomna än andra till Sverige. Nej, det är inte rasism att vilja reglera invandringen, men däremot kan motivet till att vilja reglera vara det.

3. ”Sverigedemokraterna är högerextrema”
– Om det är ”höger” att vilja värna vanliga svenskars intressen, att värna trygghet för alla och verka för minskade klassklyftor – javisst! Då är sd ett ”högerparti”… Om det är ”extremt” att ta avstånd från våld och att arbeta tålmodigt demokratiskt – javisst…

Det finns inget i sd:s partiprogram som ger grund för denna stämpel. Det är bara en av de etiketter som etablissemanget klistrar på SD, i sin propagandaoffensiv.

Svar: Ni är ett ultranationalistiskt parti och på sista tiden så har ni visat att ni inte riktigt respekterar demokratin. Som ett exempel är att ni ville fälla varenda budget de olika regeringarna la fram så länge de inte dansade efter er pipa. Ni har bara 13%. Det finns även falanger i ert parti som hänger sig till den Identitära rörelsen som både är rasistisk och fascistisk.

4. ”Sverigedemokraterna har nazikopplingar”
– De ”nazikopplingar” sd beskyllts för att ha grundar sig i att enstaka individer, som var medlemmar i partiet under dess barndomsår på tidigt 90-tal, före eller efter tiden i sd engagerat sig i nazistiska grupper. Härvid skall det utan omsvep erkännas att partiet under sina första år misslyckades med att hålla vissa olämpliga personer borta från organisationen, och detta är naturligtvis något djupt beklagligt för dagens seriöst arbetande sverigedemokrater. 
Efter 1995 vidtogs emellertid ett omfattande upprensningsarbete som gjort att dessa anklagelser knappast kan brukas mot oss längre, våra medlemmar idag har nästan alla ett förflutet i något av de sju riksdagspartierna – de är helt vanliga och hederliga svenskar som tröttnat på missförhållandena i samhället och som drivs av en sund omsorg om vårt land och vår demokrati. För en djupare analys av denna anklagelse, klicka på länken nedan.

Svar: Nej, det handlar inte om enstaka personer vilket vi kan se här: artikel om grundarna, om det nazistiska förflutna del 1. om det nazistiska förflutna del 2, om nazismen efter valet 2010 och om nazismen efter valet 2014. Vi ser att det fortfarande finns företrädare som ligger nära nazismen. Ideologiskt så kan vi titta på Mattias Karlssons förebilder. Den så kallade upprensningen 1995 gav inte så mycket då ni anser att ni blev rensade på högerextremister och nazister igen 2001 då ni splittrades och avhopparna bildade kryptonazistiska Nationaldemokraterna. Detta var inte heller en ordentlig utrensning eftersom ni 2012 var tvungna att påminna om er nolltolerans.

5. ”Sverigedemokraternas medlemmar är brottsbelastade”
– Denna anklagelse hade visst fog för 10-12 år sedan, men den har det inte idag. Mätte man de sju riksdagspartierna efter samma måttstock som man mätt sd, då skulle många av dessa också kunna klassas som ”brottsbelastade”.

Tar man hänsyn till grovheten i brotten skulle förmodligen s-kandidaten Paolo Roberto befinnas vara mer brottsbelastad än samtliga sd-kandidater tillsammans, alltsedan partiets grundande 1988.

Svar: Nästan en 1/4-del av politikerna i sverigedemokraterna har dömts för brott. Det visar en granskning av partiets styrelsemedlemmar och valkandidater mellan 1989 och 1998.  23,2 procent av sverigedemokraternas kandidater i allmänna val har dömts för brott. De 72 dömda av totalt 311 kandidater har tillsammans fällts vid 125 tillfällen. 20,2 procent av medlemmarna i partistyrelsen mellan 1989 och 1998 finns i brottsregistret. De 17 dömda av totalt 84 medlemmar har tillsammans ådragit sig 40 domar. Förseelser som fortkörning, betalningsanmärkningar och mindre trafikbrott har inte räknats med i undersökningen. Källa: Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen. I valet 2014 så visade det sig att 10% av de blivande riksdagsledamöterna var dömd för brott. Källa: Aftonbladets artikel Brottsdömda SD:are kommer in i riksdagen.

6. ”Sverigedemokraterna är odemokratiska”
– Hur då? Man har givit ordet ”demokrati” en helt ny innebörd. Istället för att bekänna sig till vissa principer om yttrandefrihet, respekt för majoritetsbeslut med mera har det i etablissemangets tappning kommit att betyda att i ”viktiga” politiska sakfrågor hålla med makthavarna. I invandringsfrågan måste man således vara anhängare av en omfattande och kravlös invandring.

Hur kan man påstå att ett parti, som:

 

 • Försvarar mänskliga fri- och rättigheter.
 • Respekterar gällande lagar.
 • Konsekvent tar avstånd ifrån våld.
 • Ovillkorligt sluter upp bakom demokratiska principer.
 • Förordar en politik som redan är praktik i våra grannländer, Finland och Danmark…… är odemokratiskt? I sådant fall måste, i konsekvensens namn, också Finland och Danmark vara odemokratiska länder! 

Svar: När det gäller de Mänskliga rättigheterna så har står det i ert principprogram ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”. Det rimmar illa med de här två punkterna från de mänskliga rättigheterna 1. Var och en har rätt till en nationalitet, 2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet. Respekt för lagar? Sverigedemokraterna vill ändra i grundlagen för att kunna bryta mot de mänskliga rättigheterna. Avståndstagande från våld? Kanske det, men tar ni avstånd ifrån allt hat och alla hot som kommer från era fotsoldater framför allt från Kent Ekeroths blogg Avpixlat. Ovillkorligt sluter upp… Ett enkelt svar: fällande av budgeten.

7. ”Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti”
– Även om det vore sant att sd har en politik bara i invandringsfrågan så vore det skäl nog att stödja partiet. Det är ju en stor fråga, av en oerhörd betydelse för vårt samhälle. Samtidigt är det en fråga, där de sju riksdagspartierna i grunden är överens. Här behövs ett alternativ, och sd representerar ett sådant!

För övrigt är det inte sant att sd bara har åsikter om invandringen. Vi har handlingsprogram för bl a ekonomipolitik, kriminalpolitik, familjepolitik och europapolitik, skol- och utbildningsfrågor, demokratisk utveckling och partiet arbetar kontinuerligt för att ta fram omfattande handlingsprogram i samtliga samhällsfrågor.

Framförallt betyder en röst på sverigedemokraterna ett ställningstagande för demokrati i Sverige och ett politiskt klimat där man kan tala civiliserat med varandra och där alla får komma till tals!

Svar: I och med fällandet av budgeten där flera av era vallöften skulle ha tillgodosetts så anser ni att invandringsfrågan är viktigare än alla andra frågor. De andra vill ni lösa med en minskad invandring eller av de pengar ni påstår vi skulle sparar. ”tala civiliserat med varandra och där alla får komma till tals”? När era fotsoldater som ni konstant vägrar ta avstånd ifrån hotar och hatar journalister så i den grad att hela 40% av dom utövar viss självcensur och väljer bort ämnen som ligger era sympatisörer varma. Detta finns även ända upp i riksdagen och det ska jag visa med två exempel. Först ut är Ekeroth och hans syn på media och yttrandefrihet och det andra handlar om Linus Bylund och hans civiliserade beteende på Twitter.

8. ”Sverigedemokraterna för fram lögner och fördomar”
– Sd:s ambition har alltid varit att vila på välgrundade fakta och föra fram sanningen. Ofta är det vi som fått göra folk uppmärksamma på ”obehagliga” uppgifter kring ex invandrares överrepresentation inom brottsstatistiken, när etablissemanget försökt mörklägga, skyla över och bortförklara.

Vill man verkligen komma tillrätta med fördomar borde man verka för mer av öppen debatt, där envar får sina föreställningar granskade, och där åsikter och argument bryts mot varandra.

Svar: Jag svarar med att länka till det här inlägget Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter

9. Summering:
I själva verket är anklagelserna mot sverigedemokraterna bara svepskäl. Den verkliga anledningen till avståndstagandet är partiets plädering för en stramare invandringspolitik. Det finns ingen invandringskritisk organisation – i eller utanför Sverige – som kan få ”godkänt” av våra svenska makthavare.

Makthavarnas önskemotståndare är ett parti som kan monstrifieras och som dessutom är svagt och får föga uträttat. Vår ambition inom sd är därför att bygga en bred ny folkrörelse!

Alla säger sig vara ”demokrater”, men vilka är i verkligheten demokrater respektive antidemokrater? Här finns objektiva kriterier att gå efter:

1. Vem uppträder öppet – vem uppträder anonymt?
2. Vem använder tillmälen – vem undviker tillmälen?
3. Vem belägger sina påståenden – vem gör det inte?
4. Vem är redo för en dialog och är beredd att möta sina meningsmotståndare i en offentlig debatt – vem är det inte?
5. Vem anser att folket ska få tillgång till en allsidig information – vem anser det inte?
6. Vem förespråkar yttrandefrihet även för sina motståndare – vem vill förbehålla yttrandefriheten för dem som tycker likt en själv?
7. Vem är beredd att ta intryck av nya fakta och argument – vem är det inte?
8. Vem anser att folkviljan ska få genomslag i den förda politiken – vem anser det inte?
9. Vem kan reservationslöst ta avstånd från våld – vem kan det inte?
10. Vem bekänner sig till alla människors lika värde – vem gör det inte?

Svar: Vi svarar på denna i punktform eftersom påståendena är det

 1. Researchgruppens avslöjanden om både sympatisörer och partiföreträdare som skriver anonymt på hatsajter. RG gick igenom alla partiers företrädare, men hittade bara sverigedemokratiska politiker visar ganska väl hur det ligger till.
 2. Åter igen visar RG’s avslöjanden vilka som använder sig av tillmälen. Man får skriva en helt ny ordbok för alla nya epitet Avpixlare hittat på om de människor som den ”sverigevänliga” inte gillar.
 3. Hänvisar till inlägget Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter igen.
 4. Återigen måste jag hänvisa till RG’s avslöjande där SD-företrädare och sympatisörer tar ”debatten”, men långt ifrån offentligt.
 5. Är du meningsmotståndare så finns det regler för dig på Avpixlat: ”Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet kommentarer från en och samma person under en och samma artikel. Det gäller i synnerhet meningsmotståndare som surfar in för att “ta debatten” med våra läsare”.
 6. Här vill jag hänvisa SD.s fotsoldater som hotar och hatar journalister så i den grad att hela 40% av dom utövar viss självcensur och väljer bort ämnen som ligger era sympatisörer varma och Ekeroth och hans syn på media och yttrandefrihet.
 7. Har någon någonsin fått en sverigedemokrat, företrädare eller sympatisör att ändra uppfattningen om invandringen och ta åt sig annan fakta än den som serveras på SD’s officiella och inofficiella propagandakanaler?
 8. Sverigedemokraterna fällde en budget 2014 och sa att de tänkte fälla varenda budget som inte dansade efter deras pipa. SD har 13% och de övriga partier har 87% av folkviljan.
 9. Tar ni avstånd ifrån allt hat och hot som era företrädare och sympatisörer sprider överallt?
 10. Människors lika värde är inget man bara säger utan det måste ske med handling också. Ni vill inskränka på homosexuellas rättigheter, kvinnors rättigheter, de religiösas rättigheter så nej ni står inte för människors lika värde. Här kommer ett citat från Åkesson där han vill inskränka yttrandefriheten för vissa människor i förmån för de ”svenskar” -Ni vill alltså avskaffa yttrandefriheten för invandrare? – I viss utsträckning. Man måste väga yttrandefriheten mot skadan för svenska intressen sa Åkesson 2006.

 

Artikeln är 10 år gammal, men det är samma påståenden som Sverigedemokraterna kör med idag. Påståendena som visar vilken riktning Sverigedemokraterna vill utvecklas till, men svaren visar att det inte gått så bra. Om man säger så Sverigedemokraternas kompass vill jag inte ens använda när jag går från vardagsrummet till toaletten.

 

Sverigedemokraterna, SD-radio 1991 och Breivik

Kommer ni ihåg reaktionen hos företrädare för Sverigedemokraterna precis när det rapporterades om att något hemskt höll på att hända i Norge och ute på ön Utöya 2011?

Bylund Sverigedemokraterna, SD-radio 1991 och Breivik Sverigedemokraterna, SD-radio 1991 och Breivik Ekeroth Sverigedemokraterna, SD-radio 1991 och Breivik Kent Ekeroth

Sverigedemokraterna, SD-radio 1991 och Breivik Brunell

Det är inte första gången Sverigedemokrater baserar ut förutfattade meningar om etniciteten på gärningsmän.

I SD-radio den 13/4 -91 satt vice partiordförande vid tiden Bo Nilsson och SD’s före detta talesman Ola Sundberg, de hade inga partiledare i början utan två talesmän. De satt i alla fall och diskuterade och jag citerar

Om man då också ser andra händelser typ inbrottet nu i Lidingö polisstation där det stals en massa vapen. Det är väl ingen som går och inbillar sig att inte dom kommer att komma till användning. Ja vad kan det va.? Säkerligen så är det såna här grupper som har gjort dom här för att beväpna sig och föra sina strider, sina religiösa strider eller sina politiska strider på Sveriges gator

I det här inbrottet på Lidingö polisstation 11 april stals ett flertal pistoler som senare användes vid olika brott bland annat bankrån och de två sverigedemokraterna skyllde direkt på invandrare

Senare kom det fram att det var Sverigedemokraternas vänner i nazistiska Vitt ariskt motstånd som låg bakom inbrottet. Klas Lund och hans nazistiska kumpaner skulle ha vapnen till en vit revolution. Ja, jag skrev vänner för många sverigedemokrater var dubbelorganiserade, de gick på varandras demonstrationer och Vitt ariskt motstånd var SD’s lednings livvakter när de skulle lägga en krans på på Karl XII:s staty 1992.

Bo Nilsson gick med i Nationalsocialistisk front efter att ha lämnat Sverigedemokraterna som han senare lämnade. 2008 dök han upp igen efter att inte ha gjort så mycket väsen av sig. Denna gång i kretsarna runt det nazistiska Svenska motståndsrörelsen. Samma organisation som den nu dråpdömde Klas Lund, en av dom som var med i inbrottet i Lidingö, är ledare för.

En annan av Klas Lunds  kompanjoner vid Lidingöinbrottet Christoffer Rangne som hade vägrat medverka i polisens utredning om ett annat inbrott, denna gång vid ett militärt mobiliseringsförråd i Upplands Väsby berättade för tingsrätten att:

Det pågår ett rasligt självmord i alla vita nationer. Det föds inte tillräckligt med barn, aborter tillåts, folk importeras och drogmissbruk och annan dekadens uppmuntras

Även VAM har haft lite för bråttom när de skyllt vissa händelser på fel personer. I februari 1991 skjuts en ledande VAM-aktivists flickvän  i ansiktet. De skyller på invandrare/rödingar, men framkommer senare att det är en annan aktivist som ligger bakom skjutningen.

Lite mer från denna radiosändning från 1991:

Har vi ingen nationalkänsla när det gäller att marschera och känna för Sverige och då är vi helt värdelösa när det gäller krig också och men det är klart har vi ett mångkulturellt samhälle vad ska vi ha ett försvar till överhuvud taget, vad ska vi försvara? Just det här ställen som Rinkeby, Navestad Norrliden, massa ghetton vi ska försvara i framtiden

Radioprogrammet från 1991

 

SD’s ideologs förebilder

Detta kommer att bli ett samlingsinlägg om Mattias Karlsson, SD’s ideolog och den som ligger bakom deras principprogram, och hans förebilder. Jag har skrivit om vissa i andra inlägg, men kommer att samla allt här.

En av dom som Karlsson har som ideologisk förebild är Rudolf Kjellén 1864-1922, en statsvetare och politiker som stod fascismen nära. Även Mikael Jansson, Åkessons företrädare som partiledare ansåg att Rudolf Kjellén ”talade” till honom. Kjellén var motståndare till parlamentarism och till lika rösträtt för män och kvinnor. Kjellén förespråkade en stark nationalism och en nationell gemenskap där klassklyftor inte erkändes. Politiskt kom Kjellén att få inflytande över nationalkonservativa och fascistiska kretsar och framför allt Sveriges nationella ungdomsförbund, vilket jag skrev om här SNF. Sveriges Nationella Förbund som var ett fristående ungdomsförbund till Allmänna Valmansförbundet (föregångare till dagens moderater), men efter att ha radikaliserats och gått åt ett mer pro-nazistiskt håll bröts den kopplingen. Här är ett stycke från deras partiprogram som innehåller både rasbiologi och antisemitism

snf

Det är av stor vikt, att de befolkningspolitiska åtgärderna även taga sikte på problemets kvalitativa sida. En aktiv raspolitik skall bedrivas i syfte att hindra fortplantning av dåliga och befordra utveckling av goda arvsanlag. Den rasbiologiska forskningen skall målmedvetet främjas, dess rön skola beredas plats inom folkundervisningen, dess säkra resultat beaktas i lagstiftningen, icke minst då det gäller steriliseringsfrågans lösning och genomförandet av de reformer, som syfta till att avvända befolkningsminskning. Invandringskontrollen skall göras effektiv och – inför den hotande befolkningsminskningen – systematiskt utbyggas till ett led i kampen för den svenska folkstammens skyddande. Återinvandring av utlandssvenskar skall främjas. Förbud skall utfärdas mot invandring av för vår nation, kultur och ras främmande element. Ju längre det nuvarande systemet dröjer härmed och ju större efterlåtenhet det i denna fråga ådagalägger, desto nödvändigare bli i framtiden retroaktivt verkande åtgärder. Ingripanden måste göras mot de osunda förhållandena inom viktiga svenska livsområden, bakom vilka kan spåras ett internationellt judiskt inflytande. Nationell idealism kan icke tolerera någon osvensk maktställning i vårt samhälls- och kulturliv

Rudolf Kjellén var också en av det nazistiska Svenskarnas partis ideologiska förebilder enligt en artikel på deras hemsida Realisten. Helene Lööw skriver om det i sin bok Nazismen i Sverige 2020-2014 på sidan 125.

Mattias Karlsson citerade en dikt ”Åkallan och löfte” på sin Facebooksida i samband med att han meddelade att SD skulle lägga sina röster på Alliansens budget. Den som skrivit dikten som är hämtad ur diktsviten ”Ett folk” är Verner von Heidenstam 1859-1940 som har både uttalat sig antisemitiskt och hyste en stor beundran för den italienske fascisten Benito Mussolini som under andra världskriget stod på Hitlers sida. Han stödde också Centralmakterna under första världskriget. Han var medlem i så väl det antisemitiska Gymniska förbundet vars syfte var att hylla ”den nordiska vita rasens fulländade kroppar” och den pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland.

karlsson och benito2

Hämtat från Wikipedia angående dikten

Dikten Åkallan och löfte uppfattades vid denna tid ofta som en bön om ett förnyat krig – efter hundra års fred, som antogs ha verkat förslappande – vilket skulle rensa bort småttighet och interna konflikter ur folket, en gest för att våga allt eller ett renande offer genom en katastrof som vid Poltava. Både äran och nederlaget tycks ha varit aktuella i Heidenstams sinne 1914, men de flesta rojalister uppfattade främst det ärofulla i ett segerrikt krig som skulle krossa Ryssland; därefter skulle man slå tillbaka de hotande krafterna inom landet, det vill säga arbetarrörelsen

I april 1933 intervjuades Heidenstam av den tyska tidningen Der Tag där han är positiv till de politiska förändringarna i Tyskland:

Jag visste att Tysklands stund skulle komma och hälsar nu nationens uppvaknande

Till SVT svarar Karlsson på frågan -Står vi inför en avgörande strid om nationens överlevnad?

Det beror på hur man definierar nationen. Vårt självstyre är i högsta grad ifrågasatt genom vårt EU-medlemskap där vi ser att vi lämnar ifrån oss mer och mer makt från de svenska väljarna ner till Bryssel. Det är också så att fler och fler politiska partier som ifrågasätter om vi överhuvudtaget ska ha något som håller oss samman som samhälle i form av kultur och gemensam identitet.

På det sättet, i den meningen att det finns starka krafter i samhället som försöker att erodera det som har hållit Sverige samman genom århundradena så är det på något sätt ett hot mot nationen

Vi vet att en av Karlssons förebilder är Samuel P Huntington som bland annat skrivit boken Civilisationernas kamp som handlar just om det SVT frågade Karlsson om. Mer om Huntington och hans bok kommer när jag väl har kommit över ett exemplar som jag kan läsa.

Detta är inte den enda gång Sverigedemokraterna använder sig av Heidenstam. I 1999 års principprogram citerar de ur dikten ”Sverige”

Untitled-2

Även i SD-kurirens nummer 35 från 1997 hyllas han i en artikel där flera av hans dikter är återgivna.

Johann Gottfried Herder 1744-1803, som enligt Björn Söder är en av Sverigedemokraternas förebilder nöjer jag mig med att citera. Jag väljer ett stycke om imperialism och mångkultur

Ingenting står i mer djupgående motsats till syftet med politiskt styre än det onaturliga utvidgandet av en stat eller det vilda blandandet av olika folkgrupper och nationaliteter under ett styre. Ett mänskligt rike är alldeles för skört och ömtåligt för att klara att så oförenliga delar inympas i det. Sådana stater är bara ihoplappade apparater, sköra maskiner, med rätta kallade för statsmaskiner, då de är helt tömda på inre liv och då deras olika komponenter hålls ihop av mekaniska anordningar snarare än av genuina mänskliga band och känslor

Ett annat citat

Vilden som älskar sig själv, sin fru och sitt barn och som på sitt eget stillsamma sätt arbetar för sin stams bästa, han är enligt min mening en sannare varelse än den skugga av en människa, den förfinade världsmedborgare, som inlindad i sin allomfattande kärlek till andra skuggmänniskor, bara älskar en chimär

Chimär är en synonym för hjärnspöke eller fantasifoster

Här kommer fler av Karlssons förebilder

Teodor Holmberg 1853-1935 som var bland annat ordförande för Gustaf-Adolfsförbundet för Sveriges unga krigsmän uttryckte farhågor för den moderna judendomen som han ansåg ha trängt in i Sverige.

Benjamin Disraeli 1804-1881 var en radikal som sin position som finansminister med ansvar för att genomförandet av parlamentsreformer. Hans reformer skulle ha fråntagit vissa väljare i städerna deras rösträtt. Reformerna röstades ner.

Roger Scruton 1944-, en modern filosof som är den som myntade ordet oikofobi, ett slags självhat mot sin egen nation, kultur, etnicitet. Han hävdar att populärmusik ger mentala skador. Han visar sin starka aversion till homosexualitet som i hans bok Sexual Desire (1986) beskrivs som ett narcissistisk begär. Nedan är ett citat från ett av hans tal inför det högerextrema Vlaams Belang som man skulle kunna beskriva som version två av Vlaams Blok. Det ursprungliga partiet fälldes i domstol för att de var rasistiska och därefter upplöstes partiet och Vlaams Belang bildades efter att ha tagit bort den text i partiprogrammet de fälldes för

Den europeiska eliten har under lång tid befunnit sig i förnekelse kring de problem som skapats genom den storskaliga invandringen av personer som inte anpassar sig till vårt europeiska levnadssätt. Istället har eliten med stor aggressivitet vänt sig emot dem som varnat för problemen och emot dem som har hävdat de infödda samhällenas rätt att vägra släppa in dem som inte kan eller vill assimileras

 

Detta är alltså några av Sverigedemokraternas ideolog Mattias Karlssons förebilder. En brokig samling av nazister, fascister, homofober, antidemokrater och antisemiter. Är det någon som betvivlar att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra hoppas jag att ni ändrar uppfattning eller åtminstone låter ett frö sås. Partiet har sina rötter i nazismen och som vi ser nu så har inte partiet förändrats så mycket om man ser till de ideologiska förebilderna de har.

 

Källor:

Mattias Karlsson Köttbullspatrioten
Rudolf_Kjellén
En röst på SD är en röst på högern Bok av Mats Wingborg sid. 87
SD:s hat mot demokratin är konstant
G H Teodor Holmberg
Johann Gottfried Herder
Socialkonservativa tankar
Polerade populister
Benjamin Disraeli
Mikael Jansson om Rudolf Kjellén

Vad gäller Gymniska förbundet – se dess tidskrift Hymn som bl a finns på KB; vad gäller RST – se matrikeln på Riksarkivet; vad gäller SNF – se dess tidskrift Nationell Tidning (mikrofilm på KB).

Svensk nazism och antisemitism i Sveriges nationella förbund

snf

 

Sveriges nationella förbund var Allmänna Valmansförbundets (nu Moderaterna) ungdomsförbund och bildades 1915. På 30-talet gick olika fraktioner av ungdomsförbundet åt olika håll och till slut slet det sig loss från Högern och gick åt ett mer pro-nazistiskt håll. 1938 såg deras partiprogram ut så här:

 

Det är av stor vikt, att de befolkningspolitiska åtgärderna även taga sikte på problemets kvalitativa sida. En aktiv raspolitik skall bedrivas i syfte att hindra fortplantning av dåliga och befordra utveckling av goda arvsanlag. Den rasbiologiska forskningen skall målmedvetet främjas, dess rön skola beredas plats inom folkundervisningen, dess säkra resultat beaktas i lagstiftningen, icke minst då det gäller steriliseringsfrågans lösning och genomförandet av de reformer, som syfta till att avvända befolkningsminskning. Invandringskontrollen skall göras effektiv och – inför den hotande befolkningsminskningen – systematiskt utbyggas till ett led i kampen för den svenska folkstammens skyddande. Återinvandring av utlandssvenskar skall främjas. Förbud skall utfärdas mot invandring av för vår nation, kultur och ras främmande element. Ju längre det nuvarande systemet dröjer härmed och ju större efterlåtenhet det i denna fråga ådagalägger, desto nödvändigare bli i framtiden retroaktivt verkande åtgärder. Ingripanden måste göras mot de osunda förhållandena inom viktiga svenska livsområden, bakom vilka kan spåras ett internationellt judiskt inflytande. Nationell idealism kan icke tolerera någon osvensk maktställning i vårt samhälls- och kulturliv

Nästa sida →
← Föregående sida