Historia

Kvinnan i 30-talets svenska nationalsocialistiska rörelse

kvinnan i det nationalsocialistsika samhället

Jag var lite nyfiken på hur kvinnosynen och synen på familjen i den svenska nazismen såg ut på 30 och 40-talet. Jag har vetat att den inte är så jättebra, men nu tänkte jag att jag skulle kika lite på rörelsens egna skrifter om kvinnan och familjen. Jag investerade i 3 skrifter ifrån Carl-Ernfrid Carlbergs Svea rikes förlag som på olika sätt handlar om kvinnan. De tre skrifterna är Den svenska kvinnan och vår tid av Ruth Olsson och Vad kvinnan vill av samma författare. Det tredje är en svensk översättning av den tyska nazisten Sofia Rabes ”Kvinnan i den…

Sveriges nationella förbund Historia

Sveriges nationella ungdomsförbund och dess program från 1934

Sveriges nationella ungdomsförbund var Allmänna Valmansförbundets ungdomsförbund fram till 1934 då moderpartiet bröt med organisationen efter en radikalisering mot det mer nazistiska. Det är lite svårt att på nätet hitta deras program och därför ska jag i två inlägg lägga upp deras program från 1929 och 1934 och här tar jag upp det från 1934. Det första hittar du här. Sveriges Nationella ungdomsförbunds och Nationella förbunds arbetsprogram 1934 Sverige är en levande nationen med förpliktelser mot sig själv och den västerländska kulturen. Under nuvarande brytningstider står vi liksom Västerlandets övriga kulturnationer inför de ofrånkomliga uppgifterna att i viktiga hänseenden anpassa…

Sveriges nationella förbund Historia

Sveriges nationella ungdomsförbund och dess program från 1929

Sveriges nationella ungdomsförbund var Allmänna Valmansförbundets ungdomsförbund fram till 1934 då moderpartiet bröt med organisationen efter en radikalisering mot det mer nazistiska. Det är lite svårt att på nätet hitta deras program och därför ska jag i två inlägg lägga upp deras program från 1929 och 1934 och jag börjar med det förstnämnda. Sveriges Nationella Ungdomsförbunds program Antaget vid förbundsstämman i Örebro 1929. Sveriges Nationella ungdomsförbund ser som sin främsta uppgift att hos svensk ungdom väcka en ansvarsfylld insikt om Sveriges uppgifter såsom levande nation med förpliktelser mot sig själv och den västerländska kulturen. Detta är en nödvändig förutsättning för…

medalj Åkesson Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson och en medalj han inte förtjänar

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson påstår i Expressen idag att han borde få medalj för att han rensat ur en del som de kallar ideologiskt avvikande ur partiet. Jag ska nedan visa att det så inte är fallet, att Åkesson inte alls har varit duktig att rensa ut utan mer att han varit tvungen att utesluta folk på grund av massmedialt tryck. Inte rasist, men har avslöjat så mycket rasism och annat i partiet så de har kommit upp i över 1500 artiklar skrivna och de har fått en bra bit över 100 företrädare uteslutna.Många av dessa har spridit så grov rasism…

Rashygien Historia

Svenska sällskapet för rashygien

Det rasbiologiska institutet i Uppsala känner de flesta till, men att det föregicks av en annan rasbiologisk organisation är inte lika känt. Det Svenska sällskapet för rashygien bildades onsdagen den 10 november 1909 under ett sammanträde i hotell Kronprinsen, men sällskapets arbete började inte förrän maj året efter. Syftet med sällskapet var att skapa opinion för och att sprida kunskap om rasbiologi och rashygien. Redan efter ett år hade sällskapet fått ihop ett 60-tal medlemmar. 1910 grundades en liknande organisation, det Mendelska sällskapet som hade sitt säte i Lund där Arne Müntzing var ordförande mellan åren 1939 och 1969. Hans…