Myterna om Socialdemokraterna

När man påtalar att Sverigedemokraterna har en väldigt ”annorlunda” historia än de andra partierna och att de inte riktigt har släppt den så får man alltid som svar -Ja, men Socialdemokraterna då. Det är är samma argument man hör varje gång. Det kan handla om det Rasbiologiska institutet, hakkorsflaggan på Bromma flygplats, nomineringen av Nobels fredspris till Hitler. Men hur ligger det till med dessa? Har dessa SD-sympatisörer verkligen koll på hur det ligger till? Ska gå igenom några av dessa myter.

Det rasbiologiska institutet:

Det grundades 1922 och var världens första statsfinansierade institut för forskning inom rasbiologi. Men det var långt ifrån det första. Redan 1905 fick England sitt första institut, Eugenics record office, Francis Galton Laboratory för the study of national eugenics som låg i University of London och Norge som hade Vinderen biologisk laboratorium redan 1906 var också bland de första.

Motionen om att grunda ett institut skrevs av bland annat Herman Lundborg som senare också blev institutets första chef. Motionen lämnades därefter in av bland annat socialdemokraten Alfred Petrén, bondeförbundaren Nils Wohlin. När motionen kom till andra kammaren var den undertecknad av företrädare för alla partier. Även akademiker stödde denna motion om grundandet av institutet. Alltså inte bara Socialdemokrater.

Varför fanns det så stort stöd för detta då? På den tiden var rasbiologin vedertagen forskning alltså med den tidens ögon var det inget spektakulärt. De gjorde alltså rätt med tanke på den forskning som fanns på den tiden. Med dagens ögon är det annorlunda. Men ska vi verkligen döma den tidens forskare efter vad vi vet nu? Vad händer då med dagens forskning som vi anser är korrekt idag, men är helt galen om kanske en så där 25 år eller kanske 50 år?
Statens institut för rasbiologi

Hitlers fredspris:

Erik Brandt, en övertygad antifascist nominerade Alfred Nobels fredspris till Adolf Hitler 1939 och det kan verka väldigt konstigt, men sanningen är den att han var ironisk. Nomineringen var en protest, satirisk kritik mot att Neville Chamberlain, Storbritanniens dåvarande premiärminister var nominerad.
Nominated but not Awarded

Hakkorsflaggan över Brommas flygplats:

På en bild från 1936 sågs Nazitysklands hakkorsflagga vaja på Brommas flygplats under invigningen. Det kan se illa ut, men hakkorsflaggan hade vid det tillfället varit Tysklands officiella flagga i nästan ett år. Samtidigt som flaggan valdes till att bli deras officiella så tillkom de så kallade Nürnberglagarna där judarna togs ifrån deras tyska medborgarskap. Novemberpogromen, den så kallade Kristallnatten skedde inte förrän 1938.
Härifrån gick flygen före Bromma och Arlanda

De tyska trupptransporterna och malmexporten:

Sverige är ett neutralt land och var så också under kriget. Sverige gjorde dock avsteg och undantag ifrån den och det var först och främst den så kallade permittenttrafiken, alltså trupper till och från fronten på permission, men även skadade och sjuka. Vid ett enda tillfälle tillät Sverige tyska beväpnade trupper transporteras genom Sverige och det var när Operation Barbarossa inleddes alltså den stora offensiven mot Sovjetunionen. Denna gång övervakades tågen noga av Svensk militär. Sverige utbildade även norska och danska polistrupper. Anledningen till dessa avsteg var att den sittande samlingsregeringen (alla partier utom Socialistiska partiet och Sveriges kommunistiska parti) ville absolut hålla Sverige utanför kriget. Sverige var dock beroende av en stor import av kol från Tyskland.

När det gäller malmexporten så var den godkänd av det Svensk-brittiska krigshandelsavtalet och var inget avsteg från de folkrättsliga skyldigheterna som neutral stat. Aftonbladet skriver i slutet av oktober 1944 att malmexporten har varit mindre än före kriget.

Brittisk press menade 1943 att även om Schweizisk neutralitet imponerade mer så var den svenska oantastlig. The Economist skrev att Sverige bör vara vägvisare för de neutrala. Det var efter att permittenttrafiken hade upphört. Men det fanns även en viss hård kritik mot Sverige under vissa delar under kriget.
Ekot av kriget av Axel Moberg  ISBN 978-91-86939-63-2
Midsommarkrisen 1941 av Erik Carlsson ISBN 9789173291224

Här är en dramadokumentär om den så kallade Midsommarkrisen 1941 där tyskarna krävde att få transportera trupper genom Sverige. Den här filmen visar hur samlingsregeringen under Per Albin Hansson löste denna kris som lika gärna hade kunnat dra in Sverige i kriget

Baltutlämningen:

I slutet av 1945 så krävde Sovjetunionen att Sverige skulle överlämna 146 balter som hade stridit för Nazityskland mot Sovjetunionen under kriget. Detta verkställdes den 25 januari året efter. Av dessa avrättades 3 och ytterligare 23 fick långa fängelsestraff för de krigsbrott de hade utfört som soldater. De övriga satts i fångläger när de kom till Sovjetunionen vilket var praxis i dessa ärenden, men släpptes redan efter några månader. Som en jämförelse lämnade Storbritannien ut tiotusentals sovjetmedborgare som stridit för nazisterna, bland annat 40-50’000 kosacker.
Baltutlämningen

Stefan Löfvens morfar var nationalsocialist

Ja, det stämmer, men ska någon i andra generationen belastas för det? Löfven hann aldrig heller träffa sin morfar. Tror vi verkligen på genetisk arvsskuld? Handlar detta om Sverigedemokraterna ”nedärvda essens?
Löfven om morfaderns åsikter: ”Känns olustigt”

Koncentrationsläger

Att benämna dom som koncentrationsläger blir missvisande då de inte har mycket gemensamt med de läger som fanns i Nazityskland. Ett bättre ord skulle kunna vara interneringsläger. I dessa läger fick internerna ta emot besök och skulle de bestraffas så blev de t.ex som i Långmora skickade till Falu fängelse. Det säger en hel del om den nivå som dessa läger låg på. NEdan två bilder från Främbylägret utanför Falun.
Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga

socialdemokraterna socialdemokraterna

Per Albin Hansson och folkhemmet

I ett tal om folkhemmet i januari 1928 så sa Per Albin Hansson.

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ner och plundrar den svage, sade Per Albin i talet som via sprakande radioapparater spreds över landet.

Det handlade alltså om ett inkluderande och jämlikt folkhem. Tvärtemot Sverigedemokraterna som vill ha ett exkluderande folkhem. SD talar om ett assimileringstvång innan invandrade kan få ingå i nationen och även om att vissa grupper inte kan assimileras förrän efter flera generationer.

Frasen ”Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige” föregås av

Sverige är alltjämt ett klassamhälle, där de stora massorna leva i betryck och otrygghet. Sverige är ännu icke det goda hemmet för alla svenskar. För att det skall kunna bli detta måste det helt erövras av och åt folkets stora massa

Alltså handlar det om konflikten mellan klasserna och inte om att skapa ett etniskt homogent Sverige.
Citat av Per Albin Hansson

Var Socialdemokraterna sprungna ur nationalsocialismen?

Nej, Socialdemokraterna var inte nazister på den tiden. Socialdemokraterna är sprungna ur arbetarrörelsen alltså en av nationalismens största fiender.

Socialdemokraterna var aldrig heller nationalister utan internationalister vilket är raka motsatsen till nationalism. Ett av argumenten att S skulle ha varit nationalister var alltså Per Albin Hanssons uttryck ”Sverige åt svenskarna”, men det som det handlade om var en klassfråga precis som jag skrivit ovan.

SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund var också en av de ivrigaste grupperna att ta debatten med de svenska nazisterna både på gator och torg.

Slutord:
Detta är några av de myter, lögner och vinklingar som sprids om Socialdemokraterna. Vissa är helt osanna andra har en viss sanningshalt, men är helt fel tolkade. Socialdemokraterna har visst skelett i garderoben precis som alla andra partier, men fakta ska vara rätt kritiken ska vara rättvis. Tvångssteriliseringarna och att de fick fortgå så långt fram i tiden är ett av de skeletten. Hoppas detta lilla klargörande i dessa punkter blir till någon hjälp.

Avslutar med ett stycke ur valmanifestet 1936 som visar att Socialdemokraterna var för demokratin och alla vet ju var nazisterna stod i den frågan.

Ett litet land måste emellertid främst söka sin trygghet i fredens organisering. Socialdemokratin fullföljer, genom besvikelser och svårigheter, sitt arbete på mellanfolkligt samförstånd och internationell rättsordning. För tryggad god folkförsörjning, för de eftersatta folkgruppernas höjande, för fortsatt demokratisk välfärdspolitik går arbetarpartiet till val. Dess gärningar bära vittnesbörd om dess vilja att befordra allas väl och landets bästa. Det kallar folket till samling för att bygga Sverge starkt och fritt på demokratisk grund. Sverge för folket!

Sverigedemokraterna vill bryta mot grundlagen & Mänskliga rättigheterna

I en debatt med Morgan Johansson säger Mattias Karlsson (SD) klart och tydligt att han vill bryta mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna. Han vill ta ifrån Människor deras svenska medborgarskap.

Mänskliga rättigheterna
Artikel 13 paragraf 2
”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land”
Artikel 15 paragraf 1
”Var och en har rätt till en nationalitet”
Artikel 15 paragraf 2
”Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.”

Förutom att vi skrivit på att följa de mänskliga rättigheterna så vill Karlsson bryta mot grundlagen.

Grundlagen
Andra kapitlet paragraf 7
”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.”
”Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.”

Han vill alltså ta ifrån människors svenska medborgarskap vid gränsen utan rättegång vilket även det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheterna

Artikel 10
”Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.”
Artikel 11
”Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.”

Mattias Karlsson vill alltså bryta mot fem paragrafer av de Mänskliga rättigheterna och två paragrafer av Grundlagen.

Andra folkgrupper de inte anser vara svenskar trots deras medborgarskap är judar, samer tornedalsfinnar, romer och sverigefinnar. Detta som Björn Söder blev enormt kritiserad för finns även i deras principprogram. Redan nu vill Sverigedemokraterna ta ifrån dessa människors rättigheter.

Vad är nästa steg? Vi kommer ihåg judarna 1935 och att de togs ifrån sina rättigheter i de så kallade Nürnberglagarna.

Grundlagen 

De mänskliga rättigheterna

Nationella minoriteter

Varför chockas ni av Söders judeuttalande – Det står ju i principprogrammet

Sverigedemokraterna och minoritetsfolken

Sahlström, Sjunnesson och pedofili

sahlström http://web.archive.org/web/*/http://pridejarva.se/milo-yiannopoulos-till-jarva-pride-2016/

Milo Yiannopoulos var tänkt att medverka på Järva-pride, en alternativ antimuslimsk pridefestival i Järva, men hans medverkan ställdes senare in. Det är bland annat människor från hatsajten Avpixlat som ligger bakom denna parad. Anledningen till att de anordnar den är att de vill få en reaktion från den muslimska delen av befolkningen i förorterna som de anser vara homofoba. Yiannopoulos är en medieprofil från Storbritannien som enligt Expo ”kräver att alla muslimer deporteras och beskriver transpersoner som ”galna””. Han ska ha sagt att om muslimer

Jag vill inte utbilda dem. Jag vill ha min familj säker och min kultur säker. Jag vill deportera dem. Man borde invadera deras länder, döda deras ledare och konvertera resten till kristendom

Varför de bakom Järva Pride vill förknippas med dessa åsikter kanske inte är så konstigt när de är medarbetare på Avpixlat, en av de värsta om inte den värsta hatsajten i Sverige.

I ett radioprogram så försvarar Yiannopoulos att vuxna har sex med minderåriga. Han försvarar att vuxna attraheras av minderåriga. Detta kan vi se i klippet nedan

Twittraren @swe_foreigner skriver i ett Tweet där han länkar Youtubeklippet

Sjunnesson och Sahlström

Sjunnesson och Sahlström

Sjunnesson och Sahlström

Sjunnesson och Sahlström

Som vi ser så vägrar både Roger Sahlström och Jan Sjunnesson ta avstånd ifrån Milo Yiannopoulos och hans uttalanden om pedofili, Istället väljer de att skjuta budbäraren och förlöjliga honom. Ett litet lustigt val av strategi när den normala reaktionen borde ha varit att till 100 procent ta avstånd.

Mera kopplingar till pedofili inom den Sverigevänliga rörelsen

Sjunnesson Sahlström

En av huvudmännen bakom den nu nedlagda hatsajten Exponerat var en dömd pedofil. Detta rimmade dåligt med det att sajten hängde ut dömda pedofiler. De övriga medarbetarna tog avstånd ifrån honom och påstod att de sparkat ut honom när hans domar uppmärksammads, men det visade sig vara felaktigt. De fortsatte att använda sig av honom bakom kulisserna. Det avståndstagandet var alltså ganska futtigt. Roger Sahlström var inblandad i denna sajt och dess föregångare Sweden confedential.

Hatsajten Exponerats huvudman själv dömd pedofil

”Du borde vara jävligt rädd om din rygg” – pedofildömd fortfarande bakom Exponerat

Ingrid Carlqvist Salström

Ingrid Carlqvist, ni vet hon som ville samarbeta med Sveriges våldsammaste och farligaste nazister var tänkt som medarbetare på SD-tidningen Samtiden, men Mattias Karlsson fick lite kalla fötter och skrev så här i ett mejl angående hennes tidigare kamp för att försvara pedofildömda.

… En person som lagt ned enorm energi på att få dömda pedofiler frikända, som är motståndare till skärpta straff för pedofili, som hävdar att många pedofiloffer egentligen tyckte att övergreppen kändes skönt och som anser att de som behandlar pedofiloffer bör straffas, kommer att få väldigt svårt att inför allmänheten värja sig mot anklagelser om att vara ”pedofilkramare.”

Carlqvist och Sahlström har varit följeslagare i den islamofoba världen länge och Sahlström har även varit inneboende hos Carlqvist.

”Blir svårt att värja sig från pedofilkramar-anklagelser” 

Inte helt oväntat med detta i ryggen så twittrar Carlqvist ut ett Youtubeklipp där Yiannopoulos försvaras i 45 minuter.

Ingrid Carlqvist försvarar Milos Yiannopoulos pedofiluttalanden!

Nya dagbladet och antisemitismen

Det nya dagbladet

Nya dagbladet är inte lika känd som de andra ”alternativa medierna” så därför känner nog inte många till den. Den ansvariga utgivaren är en före detta Nationaldemokrat. Nationaldemokraterna var ett högerextremt utbrytarparti från Sverigedemokraterna som lades ned 2014. Partiet samarbetade vid ett flertal tillfällen med nazistiska organisationer som Svenska motståndsrörelsen(nu NMR) och Nationalsocialistisk front.
 
Den här artikeln som är en krönika är en text laddad av antisemitiska konspirationsteorier. Ska gå igenom några begrepp som visar detta. I den högerextrema världen så är ordet ”globalister” en synonym för judar och ser vi i den här artikeln så nämns också bankväsendet som en del av de som styr. Detta är också en indikation om att det kan handla om judar.
 

När de oligarker som styr vår värld och har ägarkontrollen i de stora företagen och bankerna betraktar marknaden…

 
Det finns mer…

Större delen av det svenska politiska etablissemanget har inordnat sig efter den globalistiska tänkta världsordningen och medverkar aktivt


Den nya världsordningen handlar om att judarna har en hemlig regering som styr över alla regeringar.
Ett sista citat från artikeln

Det låter så tilltalande med ett gränslöst globalt samhälle med fri rörlighet


En del av konspirationen är att judarna styr massinvandringen till väst.

Detta handlar tveklöst om denna antisemitiska konspirationsteori om att judarna styr världen. Krönikan är skriven av Lars Bern som är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör.

Samuel Nudel skriver på sin blogg Judehatet om antisemitismen i Nya dagbladet
Läs Expos artikel om Nya tider som också har kopplingar till Nationaldemokraterna. Den tidningen sprider också antisemitism.
Antisemitism i andra alternativa medier
Fria tider sprider antisemitiska konspirationsteorier

Propagandasajten Politikfakta ljuger

Politikfakta är en blogg som har en Facebooksida. De sprider propaganda för högerpolitik, rasism och gör allt för att svärta ner nuvarande regering. De sprider också lögner vilket jag ska visa i det här inlägget. Lögner som är så lätta att genomskåda.

politikfakta

Politikfakta försöker göra en jämförelse mellan Sverigedemokraterna med Stefan Löfven. SD grundades av nazister och mellan 1989 och 1996 var 60% av partistyrelseledamöterna nazister. Sverigedemokraterna har aldrig till 100% tagit avstånd ifrån sitt förflutna utan försöker hela tiden mörka och förminska den. Löfven hade en morbror som var nazist som inte ens hade träffat.

Källa: Löfven om morfaderns åsikter ”Känns olustigt”

 

politikfakta

Politikfakta påstår att Bashar Al Assad skulle vara en syrisk militärkapten, men mannen på bilden är Bashars bror som inte var flykting. Mannen är också avliden.

Källa: Det här är Bashar Al Assads döde bror och inte en flykting i Sverige.

politikfakta

Vi alla kommer ihåg Alan Kurdis, ett litet barn som drunknade på Medelhavet. Politikfakta påstår att kroppen har flyttats för att ge bättre snyftbilder, men detta är en lögn. Att överhuvudtaget använda sig av små barn i ett att sprida propaganda är lågt, förbannat lågt.

Källa: Nej, Alan Kurdis kropp blev inte flyttat för bättre snyftbilder.

 

politikfakta

Här använder sig Politikfakta av en film som innehåller en fotoshoppad bild som då ska bevisa att Sverige är ett land i kaos. Jag har i ett annat inlägg tittat på detta och hittat flera lögner.

Källa: Politikfakta far med osanning

 

politikfakta

– Det är inte bara en logotyp, utan det är ett helt system, säger Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör på SVT.

Källa: Nej, SVT har inte lagt miljoner på att bara ändra typsnitt

 

politikfakta

Politikfakta påstår att Alliansen har sänkt barnfattigdomen och de jämför årtalen 1997 och 2010 då Alliansen suttit en mandatperiod. Det de inte berättar är att sänkningen kom redan 2000 alltså under Socialdemokratisk regering och gick ner fram till 2007 då den ökade igen. Alliansen tillträdde 2006.

Källa: Barnfattigdom 2015

I en status från december 2016 skriver Politikfakta att kriget är så gott som över i Aleppo. På de andra bilderna så syns det hur det ser ut i Aleppo nu och på två explosioner i december 2016 alltså vid samma tidpunkt som Politikfakta påstår att kriget är över. På videon (finns länkad nedan) syns det att Ryssland evakuerar 50’000 civila under två dagar i december 2016.

Källa: Thousands flee Aleppo slaughter as battle reaches climax

Aleppo december 2016

 

Här försöker Politikfakta med att få det att se ut som att fotografen till det världsberömda fotot på Tess Asplund när hon ställer sig framför nazisterna i NMR ska ha känt Tess sen tidigare. Det de döljer är att det står att profilfotot som de använder som bevis är privat alltså från Tess privata foton och inte taget av fotografen. Detta sprids även av propagandister som använder sig av alternativ fakta vilket jag har skrivit om i en annan artikel.

Källa: Tess Asplund med näven

Huruvida citatet är äkta eller inte är oviktigt. Det handlar om att de har valt ut en invandrartät förort och påstår att det finns en korrelation mellan invandrartäta områden och brottslighet. Man får en helt annan bild när man jämför med andra områden. Här har jag tagit Östermalm som en väldigt liten andel invandrare och till skillnad med Rinkeby också en mindre del socialekonomiskt utsatta människor. Ser man på bilden nedan som är från BRÅ där man kan göra egna tabeller med valfritt val av faktorer. Jag har valt alla kategorier brott och ett tidsspann på 10 år. Vi ser att båda områdena ungefär samma totala antal brott per 100’000 invånare. Varför Politikfakta försöker smutskasta just Rinkeby vet nog bara de själva. Forskning visar att det handlar om klass och uppväxt mer än etnicitet och ursprungskultur.

Skillnaden i registrerad brottslighet mellan födda i Sverige av svenskfödda föräldrar och födda i Sverige av föräldrar födda i utlandet minskar vid kontroll för samtliga av de ovan nämnda variablerna med sammanlagt cirka 81 procent för män och 97 procent för kvinnor. För kvinnor i denna grupp försvinner alltså skillnaden i registrerad brottslighet praktiskt taget helt när hänsyn tas till uppväxtmiljö.

Källa: BRÅ Brott och statistik – Anmälda brott

Ny studie: Invandrares överrepresentation i statistiken beror på socioekonomiska faktorer

Hans Rosling, professor i internationell hälsas blir på den här bilden felciterad trots att det har stått i flera medier om detta så väljer alltså Politikfakta att fortsätta sprida det missvisande citatet.

Källa: Här blir Hans Rosling felciterad i Facebook-bild – Sprids av tusentals

De skyller bostadsbristen på att sittande regering skaffar bostäder åt nyanlända, men de missar att den största orsaken till den bostadsbrist som vi har idag kommer från dom själva. Vi ser på bilden nedan att efter att regeringen före de åtta åren som Alliansen satt hade en ökning av bostadsbyggandet så minskade det rejält under deras tid för att nu ligga på rekordnivåer som vi inte har sett sen byggnationerna av de så kallade miljonprogrammen.

 

Källa: Bostadsbyggandet går mot nya rekordnivåer

Här försöker de göra sig lustiga över Anders Ygeman, men missar Annie Lööws gamla felsägning

I Sverige, sedan en väldigt lång tid är det förbjudet att bedriva verksamhet med ett kriminellt syfte och det är det fortfarande och kommer att vara framjämt

Källa: Det olagligt att begå brott

Här är enbart några exempel på de lögner som sprids av Politikfakta. Granskar man sidan mer så finns det en hel del. Men att sprida lögner är inte deras enda agenda utan en hel del av deras publiceringar handlar om att på ett riktigt fult sätt smutskasta sina politiska motståndare.

Här nedan kommer ett par exempel på den rasism som de sprider. En rasism som riktas mot barn.

Här visar dom en bild på en mörkhyad liten pojke och i jämförelse med en vit Lucia anser de att pojken skändar våra traditioner. Åhléns fick utstå en hatstorm av detta och Politikfakta var alltså delaktig i i att sprida detta.Vid ett annat tillfälle hängde hatsajten ut en annan mörkhyad Lucia.

Källa: Rasistisk hatstorm mot Åhléns luciabarn

 

Avpixlat hånade lucias hudfärg – nu skyller man allt rasistiskt hat på SVT och SR

Sverigedemokratiska toppolitiker hånade en 15-årig kille för att han såg äldre ut. Här gör Politikfakta gemensam sak med sverigedemokraterna och andra rasister och bidrar till hatdrevet mot pojken. Pixling av kommentarerna är mina och angående bilden med barnen så är den numera välkänd därför låter jag ansiktena synas.

Källa: Sverigedemokraterna hånar 15-åring – ”har man gett sig in i leken, får man leken tåla”

Detta är alltså politikfakta